Съдебните актове за свършените след 01.01.2010 г. дела може да намерите и на адрес: http://legalacts.justice.bg/

 

СПРАВКА ЗА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

към дата: г.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА   ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
2019 година 2019 година

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

2018 година 2018 година

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

2017 година 2017 година

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

 

Важно: Ако при разглеждане на информацията от страницата със справки се появяват символи, които не се разпознават като кирилица - инсталирайте допълнителни шрифтове, които можете да изтеглите от тук - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ШРИФТОВЕ ЗА КОРЕКТНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА КИРИЛИЦАТА. Архивът се разархивира и съдържанието му се копира в папка: C:\Windows\fonts