УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА НАЧИНА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

    В изпълнение на разпоредбата на чл. 64 от Закона за съдебната власт на интернет страницата на Районен съд Русе се публикуват актовете на съда незабавно след постановяването им.

    Достъпът до публикуваните актове е свободен.

    От Главното меню на стартовата интернет страница на Районен съд Русе потребителят има възможност да се прехвърли директно към търсена информация чрез бутон "СПРАВКИ", където е публикувано указание за съдържанието на всяка от рубриките: Справки за свършени дела; График на заседанията; Справки за влезли в сила съдебни актове, както и Разширено търсене.

    Забележка: Ако при разглеждане на информацията от страницата със справки се появяват символи, които не се разпознават като кирилица - инсталирайте допълнителни шрифтове, които можете да изтеглите от тук - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ШРИФТОВЕ ЗА КОРЕКТНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА КИРИЛИЦАТА

 

    Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост считано от 12 февруари 2013 гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост. Услугата е достъпна тук