09.04.2019 г. - Районен съд Русе заедно с Клуб Отворено общество Русе е партньор на Сдружение Център Динамика Русе, което е бенефициент по проект Съдебната реформа под лупа още...

19.11.2018 г. - Ден на отворените врати проведе Районен съд - Русе - още...

22.12.2017 г. - Съдия Бойчев и съдия Йосифов със служебна благодарност от ВСС - още...

17.05.2017 г. - Ден на отворените врати проведе Районен съд - Русе - още...

05.05.2017 г. - Ученици от училище "Христо Ботев" гр. Русе гостуваха в Районен съд - Русе. още...

28.11.2016 г. - В рамките на проект Твоят час ученици гостуваха в Районен съд Русе

18.11.2016 г. - Председателят на Русенския районен съд разпореди запечатване на служебния архив на нотариус Цвятко Миланов

11.10.2016 г. - Чуждестранни магистрати на обмен в Районен съд - Русе

11.08.2016 г. - По реда на възобновяването осъдени бивш полицейски началник и негов подчинен са оправдани

31.05.2016 г. - Председателят на Русенския районен съд запечата служебния архив на нотариус