Председателят на Русенския районен съд

разпореди запечатване на служебния архив

на нотариус Цвятко Миланов

 

Председателят на Русенския районен съд постанови да бъде извършено запечатване на служебния архив на русенския нотариус Цвятко Миланов, който почина на 11 ноември 2016 г.

Законът за нотариусите и нотариалната дейност регламентира като основание за загубване на правоспособността и запечатване на служебния архив настъпилата смърт на нотариуса. Запечатването е поискано от наследниците на почиталия, каквото задължение им вменява законът.

Печатът на нотариус Цвятко Миланов е иззет, а служебния му архив-запечатан на 17-ти ноември, за които действия е съставен протокол с опис. На основание чл.22 ал.7 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, за извършените действия Председателят на Районен съд Русе уведоми Съвета на нотариусите.

 

 

 

 

 

Връзки с обществеността,                                  18 ноември 2016 г.

082/881-332

e-mail: courtruse.press@gmail.com