Адрес и телефони за връзка

Адрес: гр. Русе, ПК 7000, ул. Александровска № 57

 

Булстат: 000530746

 

Съдебен администратор: тел. 082 / 825 430

 

Факс: 082 / 825 435

 

Деловодство

тел. 082 / 881 232 - V гр.с. и VIII гр.с.;

тел. 082 / 881 232 - ХV гр.с.;

тел. 082 / 881 350 - II гр.с. и III гр.с.;

тел. 082 / 881 351 - VI гр.с. и XI гр.с.;

тел. 082 / 881 352 -  ХІІ гр.с. и ХІV гр.с.;

тел. 082 / 881 353 - VII гр.с. и XIII гр.с.;

тел. 082 / 881 354 - IX гр.с. и X гр.с.;

тел. 082 / 881 355 - III н.с., IV н.с. и X н.с.;

тел. 082 / 881 356 - I н.с., II н.с. и VIII н.с.;

тел. 082 / 881 357 - V н.с., VI н.с. и IX н.с.;

тел. 082 / 881 357 - VII н.с. и XI н.с.;

тел. 082 / 881 358 - I гр.с. и IV гр.с.;

 


Регистратура:    тел. 082 / 881 227


Архив:                 тел. 082 / 881 219

Деян Денев, ръководител СИС: тел. 082 / 881 211

Свилен Великов, ДСИ: тел. 082 / 881 210

Елеонора Паскалева, ДСИ: тел. 082 / 881 210

Виолета Палазова, ДСИ: тел. 082 / 881 206

Стефка Николова, ДСИ: тел. 082 / 881 206

Любослав Недев, ДСИ: тел. 082 / 881 205

Делян Маринов, ДСИ: тел. 082 / 881 205

Съдебно-изпълнителна служба-деловодства:

тел. 082 / 881 207    тел. 082 / 881 248

тел. 082 / 881 209    тел. 082 / 825 440   

Ръководител Служба вписвания: тел.082 / 820-684

                                                                   082/ 820-533

Бюро съдимост: тел. 082 / 881 230;

                              факс  082 / 825 448

 

По-важни помещения в сградата

Първи етаж

Гражданско и наказателно деловодство Централно фоайе
Съдебно изпълнителна служба Съдии 5, 6, 10, 11; Деловодство 7, 8 ,9
Служба по вписванията Изчислителен център, ет. 3, стаи 5 и 6
Съдебен администратор Стая 20
Главен счетоводител Стая 21
Регистратура Стая 27
Районни съдии Стаи 23, 24, 25, 26
Съдебни секретари Стаи 2, 4, 15, 22, 31, 35
Бюро съдимост Стая 30
Архив Стая 19
Призовкари Стая 14
Съдебни зали Зала 1, 2, 3, 10, 11

Втори етаж

Председател Стая 26
Районни съдии Стаи 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Съдебни зали Зала 4, 5, 12