С П И С Ъ К

 на съдебните служители от Районен съд Русе, подали декларация по Закона за

 предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Вид на подадената декларация по ЗПУКИ

1.

Албена Аспарухова Соколова

чл. 12 т. 2

2.

Борянка Георгиева Тончева

чл. 12 т. 2

3.

Василена Валентинова Жекова

чл. 12 т. 2

4.

Веселина Личева Георгиева

чл. 12 т. 2

5.

Виолета Костадинова Цветкова

чл. 12 т. 2 и т. 3

6.

Весела Василева Дженкова

чл. 12 т. 2

7.

Виолета Ганева Савова

чл. 12 т. 2

8.

Галя Маринова Георгиева

чл. 12 т. 2

9.

Димитра Петрова Данева

чл. 12 т. 2

10.

Димитър Антонов Чавдаров

чл. 12 т. 2

11.

Дарина Спасова Великова

чл. 12 т. 2

12.

Дарина Иванова Илиева

чл. 12 т. 2

13.

Димитра Станчева Богданова

чл. 12 т. 2

14.

Даниела Петрова Борисова

чл. 12 т. 2

15.

Десислава Любенова Георгиева

чл. 12 т. 2

16.

Елка Петрова Великова

чл. 12 т. 2 и т. 3

17.

Емилия Димитрова Добрева

чл. 12 т. 2

18.

Елка Петрова Цигуларова Горанова

чл. 12 т. 2

19.

Елеонора Венциславова Докусанска Динкова

чл. 12 т. 2

20.

Емилия Георгиева Ненова

чл. 12 т. 2

21.

Ивелина Георгиева Генова

чл. 12 т. 2

22.

Иваничка Михайлова Маринова

чл. 12 т. 2

23.

Иванна Йорданова Иванова

чл. 12 т. 2

24.

Иванка Цанева Митева

чл. 12 т. 2

25.

Ивелина Тодорова Маринова

чл. 12 т. 2 и т. 3

26.

Калоян Недков Кръстев

чл. 12 т. 2

27.

Кристина Иванова Стефанова

чл. 12 т. 2

28.

Кремена Петрова Друмева

чл. 12 т. 2

29.

Лилия Валентинова Спасова

чл. 12 т. 2

30.

Магда Анастасова Братоева

чл. 12 т. 2

31.

Мартин Иванов Нацев

чл. 12 т. 2

32.

Миглена Цонева Кънева

чл. 12 т. 2

33.

Мирослава Тончева Пенева

чл. 12 т. 2

34.

Мариета Миланова Цонева

чл. 12 т. 2

35.

Магдалена Иванова Стефанова

чл. 12 т. 2

36.

Милена Стефанова Тачкова

чл. 12 т. 2

37.

Мариела Светославова Градишка

чл. 12 т. 2

38.

Мефтуне Мехмедова Мехмедова

чл. 12 т. 2 и т. 3

39.

Наталия Иванова Тодорова

чл. 12 т. 2

40.

Невелина Радославова Енчева

чл. 12 т. 2 и т. 3

41.

Нели Борисова Боцановска

чл. 12 т. 2 и т. 3

42.

Олга Веселинова Петрова

чл. 12 т. 2

43.

Олга Михайловна Петрова

чл. 12 т. 2

44.

Полина Боянова Донева

чл. 12 т. 2

  45.

Паулина Иванова Миланова

чл. 12 т. 2

46.

Пламена Георгиева Димитрова

чл. 12 т. 2

47.

Петя Димирева Кирилова

чл. 12 т. 2

48.

Рени Красимирова Димитрова

чл. 12 т. 2

49.

Розалина Бончева Вълкова

чл. 12 т. 2

50.

Румяна Трендафилова Димитрова

чл. 12 т. 2

51.

Росица Тодорова Йорданова

чл. 12 т. 2

52.

Снежанка Василева Колева

чл. 12 т. 2

53.

Станка Стоянова Иванова

чл. 12 т. 2

54.

Светлана Иванова Башева

чл. 12 т. 2

55.

Светлана Насева Енчева

чл. 12 т. 2

56.

Теодора Иванова Петрова

чл. 12 т. 2

57.

Христина Йорданова Софронова

чл. 12 т. 2

58.

Ширин Енвер Сефер

чл. 12 т. 2

59.

Юлия Кирилова Острева

чл. 12 т. 2 и т. 3