Общият брой на магистрати и съдебни служители в Районен съд - Русе е 97 човека.

От тях 25 са съдии, от които 10 разглеждат наказателни дела и 15 разглеждат граждански дела. В Съдебно-изпълнителна служба работят 7 държавни съдебни изпълнители. В Служба по вписванията - 4 съдии по вписванията. Съдебните служителите в Районен съд - Русе са 61.