Заявленията се адресират до председателя на съда и се регистрират в общата регистратура на съда чрез входящ номер, дата и час на постъпване на адрес:

7000 гр. Русе, Съдебна палата,  

ул. Александровска № 57, ет. 1, стая 27,

всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

тел.: 082/881 227