П Р И С Ъ Д А

………

 

град Русе, 13.12.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, девети наказателен състав, в публично заседание, проведено на тринадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

 

при секретаря РАДОСТИНА СТАНЧЕВА

и прокурора ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от председателя на състава наказателно общ характер дело2113 по описа на съда за 2018г. въз основа на закона и доказателствата по делото

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.С.С. – роден на ***г***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан (реабилитиран), ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.11.2018 г., в град Русе, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Сеат Ибиза“ с рег.№ Р 7813 РК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,79 на хиляда, установено по надлежния ред – по реда на Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 НК и чл. 54 НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 200 лева (двеста лева).

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подсъдимия В.С.С. (със снета по делото самоличност) от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл. 59, ал. 4 НК, приспада времето през което същият е лишен по административен ред от упражняването на това право, считано от 19.11.2018 година.

 

ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 НПК, подсъдимия В.С.С. (със снета по делото самоличност), ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на ОДМВР – Русе, направените в хода на досъдебното производство разноски, в размер на 40,71 лева (четиридесет лева и 71 ст.), както и направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 20,00 лева (двадесет лева), които да бъдат заплатени по сметка на Районен съд - Русе, както и държавна такса в размер на 5 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Русе.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: