Мотиви към Решение по АНД № 1833/2018 г. по описа на Русенски районен съд, Х н.с.

 

   Русенска районна прокуратура е обвинила М.Л.П. ***, в извършване на престъпление по чл.343 ал.І б.”б” пр.2 вр. чл.342 ал.І пр.3 от НК, за това, че  на 06.10.2017 г., в гр.Русе, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № ***, нарушила правилата за движение по пътищата:

   -чл.50 ал.1 от ЗДвП- „На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да  пропуснат пътниците превозни средства, които се движат по пътя с предимство”., като водач на пътно превозно средство не изпълнила задължението си на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство- ул.”Панайот Хитов”, да пропусне пътното превозно средство, което се движило по пътя с предимство, и по непредпазливост причинила средна телесна повреда на А.Д.А.от гр.Русе, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота и нараняване, което прониква в черепната кухина.

   Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, във връзка, с което е внесено предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78 а от НК.

   Деецът се явява лично, представлява се и от защитник.В съдебното производство деецът признава вината си и изразява съжаление за извършеното.

    Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установени следните фактически обстоятелства:

    Подс.М.Л.П. е български гражданин, родена на  *** ***,  със средно образование, разведена, работи, неосъждана.

    Подсъдимата е правоспособен водач на МПС, води се на отчет при ОДМВР Русе, като не е наказвана по административен ред за нарушения по ЗДвП.

    Към м.октомври 2017 г. подсъдимата била собственик на лек автомобил  „Фолксваген Голф” ІІ, цвят син металик с рег. № ***.На 06.10.2017 г., сутринта, управлявайки това превозно средство, около 08.00 часа подсъдимата се движила по ул.”Муткурова” в гр.Русе. Превозното средство се намирало в лентата за движение, която водела към  кръстовище с ул.”П.Хитов”.След приближаване към кръстовището, д.П. преустановила движение, защото се намирала на път, сигнализиран с пътен знак „Б1”- „Пропусни движещите се по пътя с предимство”.След спирането си подсъдимата  се огледала, при което забелязала син на цвят бус, движещ се по ул.”Панайот Хитов”, която била обозначена с вертикална пътна маркировка като път с предимство.П. решила да изчака преминаването на товарния автомобил, тъй като възнамерявала да продължи по ул.”Муткурова” в посока бул.”Неофит Бозвели”.Така, тя пропуснала упоменатия бус,  който направил десен завой, след което без да се огледа със скорост от 15.5 км/ч навлязла в кръстовището.В същото време, по ул.”Панайот Хитов” с посока на движение към бул.”Цар Освободител” с мотопед пътувал св.А.А..Непосредствено преди достигане до кръстовището, той управлявал превозното средство със скорост от 24.8 км/ч и без предпазна каска.Преди навлизане в кръстовището А. възприел пътен знак „Б- 26”, който му давал предимство и така навлязъл без да спре или намали скоростта.В следствие на всичко посочено, в кръстовището подс.П. ударила с предна дясна част на управлявания автомобил лявата част на мотопеда, като така било нарушено устойчивото му движение  и той паднал заедно с водача на платното за движение.При падането си св.А.  получил счупване на черепа вляво тилно- теменно, субарахноидален кръвоизлив, колекция от кръв в черепната кухина и подкожна колекция от кръв вляво на главата, установено и чрез СМЕ, чието заключение е прието и неоспорено.Според правните критерии тези увреждания представляват средна телесна повреда по смисъла на чл.129 ал.ІІ от НК.

    Според приетото и неоспорено заключение на назначената автотехнически експертиза, към момента на удара с мотопеда, управляваното от д.П. превозно средство де движело със скорост от 15.5 км/ч.Непосредствено преди произшествието мотопедът се движел със скорост от 24.8 км/ч.Двамата водачи имали видимост пред себе си на разстояние от около 50 м преди мястото на удара.При скорост на движение от 15.5 км/ч опасната зона за спиране на лекия автомобил била 6.5 м.При скорост на движение от 24.8 км/ч на мотопеда опасната зона за спиране била 14.4 м.Според експертите  подсъдимата имала техническа възможност да предотврати произшествието, ако не била навлязла в кръстовището преди преминаването на мотопеда.Водачът на последния е имал техническа възможност да спре преди мястото на удара. Причина за настъпването на произшествието от технически характер било движението на лекия автомобил и мотопеда по пресичащи се траектории, вследствие навлизането на автомобила в платното за движение по ул.”П.Хитов” и закъснялата реакция или липсата на реакция на водача на мотопеда.

     В хода на разследването била назначена и техническа експертиза, чиито заключение е прието и неоспорено, относно обстоятелството, че управляваното от пострадалия превозно средство попада в категория L1, тъй като било с две колела и задвижвано от двигател с вътрешно горене с работен обем не по- голям от 50 куб.см.

      Изложените обстоятелства се доказват от  приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства- протокол за оглед на местопроизшествие с фотоалбум, протокол за доброволно предаване, копие от лични документи и документи на МПС, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, автобиография, справка за съдимост, справка за нарушител, протоколите с разпитите на свидетелите А. Н., А.А., А.- М. Р., Р. Р., заключения по назначените СМЕ и Автотехническа експертиза, протокол за оглед на веществени доказателства, справка за нарушител на пострадалото лице, съдържаща данни за множество нарушения по ЗДвП, НП, издадено на името на А.А., констативен протокол за ПТП с пострадали, доклад за установени факти, протокол с обясненията на д.П..Събраните доказателства не съдържат фактически противоречия, намират се в логическа кореспонденция помежду си и налагат следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

        С действията си подс.М.Л.П. ***, е осъществила от обективна и субективна страна деянието  по чл.343 ал.І б.”б” пр.2 вр. чл.342 ал.І пр.3 от НК, за това, че  на 06.10.2017 г., в гр.Русе, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № ***, нарушила правилата за движение по пътищата:

   -чл.50 ал.1 от ЗДвП- „На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да  пропуснат пътниците превозни средства, които се движат по пътя с предимство”., като водач на пътно превозно средство не изпълнила задължението си на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство- ул.”Панайот Хитов”, да пропусне пътното превозно средство, което се движило по пътя с предимство, и по непредпазливост причинила средна телесна повреда на А.Д.А.от гр.Русе, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота и нараняване, което прониква в черепната кухина.

    От обективна страна деянието е извършено с действие, изразяващо се в нарушаване на правилата за движение по чл.50 ал.І от ЗДвП.От субективна страна престъплението е извършено по непредпазливост.Подсъдимата не е  предвиждала настъпването на общественоопасните последици, но във възможностите и задълженията  й е било да го предвиди.

    При установените факти и налагащи се правни изводи, за да определи наказанието, което следва да се наложи, съдът съобрази следното: Деянието по чл.343 ал.І б.”б” пр.2 вр. чл.342 ал.І пр.3 от НК  е наказуемо с наказание лишаване от свобода за срок до 3 години или пробация, както и лишаване от право да се управлява МПС. Подсъдимата е пълнолетна, не е освобождавана от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78 а от НК, не е осъждана, от деянието няма причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, няма причинена тежка телесна повреда или смърт, не са налице множество престъпления,  престъплението не е извършено в „пияно състояние”.Това предпоставя освобождаване на д.М.Л.П. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на Раздел ІV на глава VІІІ от НК- глоба.Като съобрази като  смекчаващи отговорността обстоятелства направени признания, изразено критично отношение, липса на данни за други противообществени прояви, преди всичко- липсата на данни за каквито да и да било други наказания, налагани за нарушения по ЗДвП, както и липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства, съдът намира, че целите на санкцията  биха се постигнали с определяне на глоба в минимален законов размер.Така, на подс.П., за извършеното  по чл.343 ал.І б.”б” пр.2 вр. чл.342 ал.І пр.3 от НК деяние, се налага административно наказание глоба от 1000 лева.

    Съдът, съобразявайки нормата на чл.78 а ал.ІV от НК, намира, че не следва да  налага на подс.П. административно наказание лишаване от право да управлява МПС.Съображения за това решение съдът намира в конкретните обстоятелства на престъплението и данните за личността на дейцата.На първо място, видно от доказателствата по делото, поведението на пострадалото лице при настъпилото ПТП също се отличава с извършено административно нарушение по ЗДвП, т.е. и вторият участник в произшествието е нарушил правилата за движение.Доколкото при П. очевидно това е инцидентно- видно от справката за нарушител, то при постр.А. е системно- установено от идентичен доказателствен източник.Всички тези обстоятелства обосновават извод, че неправомерните действия на подсъдимата следва да бъдат оценени като изключение при поведението й като участник в движението.Наказанието лишаване от право да се управлява МПС по естеството си основно е насочено към превъзпитаването на дейците в качеството им на водачи на МПС.Съдът не намира необходимост в случая подс.П. да бъде санкционирана и по този начин, поради което не налага на същата това наказание.

      С оглед изхода от делото, на подсъдимата са възложени направените в производството разноски.

                                               Районен съдия: