П Р И С Ъ Д А 148

 

гр.Русе, 13.12.2018г.

      

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският Районен съд, единадесети наказателен състав, в публично заседание на тринадесети декември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                            

 Председател: Александър Станчев

                 

при секретаря Юлия Острева и в присъствието на прокурора …………….............. като разгледа докладваното от председателя НЧХД №1193  по описа за 2018г.

 

П Р И С Ъ Д И :

 

          ПРИЗНАВА подс. Й.Я.И., родена на ***г***, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, с ЕГН-**********, за

          ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2018г. в гр. Русе, причинил на Р. *** лека телесна повреда – временно разстройство на здравето, поради което и на основание чл.78а, ал.1 вр. чл.130, ал.1 вр. чл.54 от НК, го  

          ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1500,00 лв. /хиляда и петстотин лева/.

ОСЪЖДА подс. Й.Я.И., със снета по делото самоличност, да заплати на Р. ***, с ЕГН – **********, обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1700,00 лв., ведно със законната лихва считано от 10.04.2018г. до окончателното му заплащане, както и направените по делото разноски в размер на 1002,00 лв.

ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част – за сумата от 1700,00 лв. до 2000,00 лв., като неоснователен е недоказан.

          ОСЪЖДА под. Й.Я.И., със снета по делото самоличност, да заплати държавна такса и разноски в съдебното производство в полза на Русенски Районен съд - в размер на 326,00 лв., съобразно уважения гражданския иск и разноски за възнаграждение на вещо лице.

 

          Присъдата може да се обжалва пред Окръжен съд – гр.Русе, в 15-дневен срок от днес. 

 

                       

         Районен съдия :