ПРИСЪДА

гр.Русе, 1.10.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският районен съд, \/-ти наказателен състав, на първи октомври през две хиляди и осемнадесета година, в открито съдебно заседание в следния състав:

Председател: Велизар Бойчев Съдебни заседатели: К.М.М.С.

при секретаря Елка Горанова, в присъствието на прокурора Вили Д., разгледа докладваното от председателя наказателно общ характер дело №1160 по описа за 2018 г.

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.Т., роден на ***г***, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, не работи, ЕГН ********** за

ВИНОВЕН в това, че на 7.03.2018 г. в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление, на три пъти възбудил и поддържал заблуждение у М.Й.К., Д.П.Й. и Х.К. ***- че предоставя на М.Й.К. сумата от 200 динара, която е равностойна на сумата от 300 лева, дал на Д.П.Й. банкнота с номинал от 100 динара и му заявил, че му предоставя банкнота с номинал от 100 евро, с която връща дълга си към неговия син в размер на 40 лева и следва да получи остатъка от левовата равностойност в размер на 160 лева, дал на Х.К.К. 2бр. банкноти с номинал от по 500 динара, Збр. банкноти с номинал от по 100 динара, 1бр. банкнота с номинал 50 динара, Збр. банкноти с номинал от по 20 динара - общо 1410 динара, като му заявил че му предоставя сумата от 1410 евро, за да му я обмени в български левове и с това причинил на М.Й.К. *** имотна вреда в размер на 300 лева, на Д.П.Й. *** имотна вреда в размер на 160 лева и на Х.К. *** имотна вреда в размер на 2 800 лева, всичко на обща стойност 3260 лева, като измамата представлява опасен рецидив, поради което и на основание чл.211 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК го


ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК от така определеното наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан по делото.

ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б.а от НК веществените доказателства по делото- 5 бр. банкноти с номинал 10 динара, 3 бр. банкноти с номинал 20 динара, 1 бр. банкноти с номинал 50 динара, 6 бр. банкноти с номинал 100 динара и 2 бр. банкноти с номинал 500 динара.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Русенският окръжен съд.

Председател: Съдебни заседатели: 1.

2.