Мотиви към присъда по НОХД № 438/2018 г. по описа на Русенски районен съд, Х н.с.   

 

 

Русенска районна прокуратура е обвинила П.Ю.С. ***, в извършване на престъпление по чл.343 б ал.І от НК, за това, че на 04.02.2018 г., в гр.Русе, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Волво”, модел В- 40 с регистрационен номер Р 8939 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда- 2.21 на хиляда, установено по надлежния ред- по  реда на Наредба № 1/19.07.2017 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

    Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение.

    Подсъдимият признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

    При проведеното съкратено съдебно следствие съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

    Подс.П.Ю.С. е български гражданин, роден на *** ***, неженен, със средно образование, неосъждан, работи.

    Подс.С. е правоспособен водач на МПС и в това си качество  е наказван по административен ред за извършени нарушения по ЗДвП и ППЗДвП.

    На 04.02.2018 г., около 23.00 часа,  управлявайки лек автомобил „Мерцедес” с рег. № Р 6163 КА, св.И. Б. се движел в дясна пътна лента по бул.”Скобелев” посока кръстовище с кръгово движение в гр.Русе.По същото време от лявата страна на автомобила на Б. се движело управляваното от подсъдимия превозно средство- л.а. „Волво”, модел В-40 с рег. № Р 8939 АТ.С. шофирал, въпреки, че бил употребил алкохол преди това.Когато двата автомобила достигнали до изхода за бул.”Липник”, подсъдимият предприел маневра завой на дясно, при което ударил с предната дясна част на своето МПС управляваното от Б..След удара св.Б. спрял, но подс.С. продължил движението си по бул.”Липник” и спрял след кръстовището.Подсъдимият напуснал автомобила си и се насочил към мястото на произшествието, където се опитал да говори със св.Б., но поради употребеното количество алкохол думите му били несвързани.Пристигналият на място полицейски патрул от Сектор ПП ОДМВР Русе установил обстоятелствата на инцидента и тествал водачите за употреба на алкохол.Пробата на св.Б. била отрицателна, но по отношение на подсъдимия се установила концентрация от 2.21 промила /на база показания на техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” и извършен тест в 23.21 часа на 04.02.2018 г./.По отношение на П.С. бил съставен акт за нарушение от 05.02.2018 г., сочещ осъществено такова по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП, както и издаден талон за медицинско изследване с № 0033233 със срок до 00.45 часа на 05.02.108 г.Подсъдимият не се явил в болничното заведение за даване на кръвна проба.

    Относно изложените обстоятелства са налице самопризнания, направени на съдебното следствие, които се подкрепят от всички приложени в хода на разследването писмени доказателства и доказателствени средства- справка за съдимост, биографична справка, декларация за семейно и материално положение, протоколите със свидетелските показания на И. Б., С. Г., протокол за ПТП, АУАН от 05.02.2018 г., справка за нарушител, талон за изследване, протокол за медицинско изследване.

    Правни изводи:

    С действията си подс.П.Ю.С. е осъществил от обективна и субективна страна деянието по чл.343 б ал.І от НК, за това, че на 04.02.2018 г., в гр.Русе, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Волво”, модел В- 40, с регистрационен номер Р 8939 РВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда- 2.21 на хиляда, установено по надлежния ред- по  реда на Наредба № 1/19.07.2017 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

     От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл.Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието.Като правоспособен водач на МПС същият е знаел, че е забранено управлението на автомобил след употреба на алкохол, но въпреки това, мотивиран от лични съображения, не се съобразил със установената законова забрана.

    При установените факти и налагащи се правни изводи, за да индивидуализира наказанията, които следва да се наложат за извършеното престъпление, съдът съобрази следното:

 Според правната си квалификация деянието, за което подсъдимият е предаден на съд, е наказуемо с наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева.Кумулативно предвидено за това престъпление е и наказанието по чл.343 г от НК- лишаване от право да се управлява МПС за срок до три години.

  По делото се установяват единствено смекчаващи отговорността обстоятелства.Подсъдимият е неосъждан, още в хода на разследването е признал вината си, същият полага общественополезен труд- ангажиран е с трудово правоотношение.Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице.Посоченото мотивира съда да приеме, че санкцията- лишаване от свобода,  следва да се индивидуализира към минималния законов размер, като се определи на една година  и шест месеца и след редукцията по чл.58 а от НК за окончателно изтърпяване се наложи наказание лишаване от свобода за срок от една година.Що се касае до кумулативната санкция- глоба, то същата следва да се ориентира също към минимума на закона, като конкретно се определи на  300лева.По отношение на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 12 месеца /1 година/ са налице основанията по чл.66 от НК за отлагане на изпълнението му, конкретно- за минималния изпитателен срок от 3 години, предвид размера, чистото съдебно минало на С. и субективната преценка на съда, че целите ще се постигнат и без ефективното му изтърпяване. На подс.П.  С. следва да се наложи и наказание лишаване от право да управлява МПС, което също следва да бъде ориентирано над средния законов размер поради факта на наличието на налагани наказания за нарушения по ЗДвП.Така същото наказание следва да се индивидуализира за срок от две години и при изпълнението му се приспадне времето, през което лицето е било лишено от това право по административен ред.

Мотивиран така съдът постанови присъдата си.

 

                                        Районен съдия: