П Р О Т О К О Л  ОПР. №

ГР. РУСЕ,  25.05.2018 г.

 

          РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЪРВИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в публично съдебно заседание на 25 май 2018 година  в състав:

                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР ВЛАХОВ

                                              

          При участието на секретар АЛБЕНА СОКОЛОВА и  прокурор ВЕЛИНА ПЕТРОВА сложи за разглеждане дело НОХД N 930 по описа за 2018 г.  докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На именното повикване в 13.30 часа в залата се явиха:

ОБВ. М.С.И. - ред. призован, явява се лично и с адв. Р.Х. ***, в качеството му на редовно уп. защитник от досъдебното производство.

За РРП - редовно призовани, явява се прокурор ВЕЛИНА ПЕТРОВА

 

Председателят на състава запита страните за становището им по даване ход на делото:

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

АДВ. Р.Х. Да се даде ход на делото.

ОБВ. М.С.И. Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и че не са налице отрицателни  процесуални предпоставки,

ОПРЕДЕЛИ :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия както следва:

М.С.И. – ЕГН: **********, бълг. гражданин, начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана.

 

Докладва се постъпило писмено споразумение за решаване наказателното производство по досъдебно производство ДП № 386/2017г. по описа на РРП, постигнато между Районна прокуратура - Русе в лицето на прокурор ЛЮДМИЛА ДОНЧЕВА и защитника на обв. М.С.И. – адв. Р.Х.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам постигнатото споразумение. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Няма да соча други доказателства.

АДВ. Р.Х.: Поддържам споразумението и моля да го одобрите. Няма да соча други доказателства.

 

ОБВ. М.С.И. Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласна съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Няма да соча нови доказателства.

 

 На осн. чл. 382 ал. 6 от НПК ВПИСВА окончателното съдържание на споразумението.

 

По чл. 381, ал. 5, т. 1 от НПК:

 Обв. М.С.И. се признава за виновна в това, че е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, тъй като за периода 26.04.2017 г. – 27.04.2017 г., включително в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, на два пъти  отнела чужди движими вещи – 1 брой мобилен телефон «Самсунг Галакси S mini“ с IMEI:357471060867977, 1 бр. дамска чанта с надпис „Gucci“, 1 бр. дамско портмоне, 1 бр. диоптрични очила, 1 бр. кожен калъф за очила, 1 бр. несесер, 1 бр. секретен ключ с надпис “Tcambio“, 1 бр. обикновен ключ с надпис „Canas“, 1 бр. ключодържател с надпис „Аляска“, 1 бр. мобилен телефон „Самсунг“, модел „GT-E1081T с IMEI:3587880442613867 и пари в брой-сумата от 160 лв., всичко на  обща стойност 318лв. от владението на Николина Маринова Тодорова и Гергана Милкова Димова и двете от гр. Русе, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои

За престъплението по чл. 194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от  НК по отношение на обв. М.С.И. при  условията на чл. 54 от НК се определя наказание ТРИ месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага при условията на чл. 66, ал.1 НК за изпитателен срок от ТРИ години .

Във връзка с разпоредбата на чл. 381, ал. 5, т.4 от НПК възпитателната работа по отношение на обв. М.С.И. през изпитателния срок се възлага на органите на Областна дирекция на МВР по местоживеенето на обвиняемия.

  

Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 153.76 лв. /за СЦИЕ и ТЕ/ следва да се заплатят от обв. М.С.И. в полза на ОДМВР-Русе.

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на обвиняемата по отношение на посоченото по-горе престъпление.

 

След евентуалното одобрение от съда настоящото споразумение ще има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

ПРОКУРОР: ......................                     

               / ВЕЛИНА ПЕТРОВА /                                

 

 

 ЗАЩИТНИК: .................

                   /АДВ. Р.Х. /

 

 

                                                          ОБВИНЯЕМ: .................

                                                              / М.С.И. /

 

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните, изложеното в писменото споразумение и материалите по делото намира, че споразумението съдържа съгласие по всички въпроси посочени в чл.381, ал.5 от НПК, същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено.

Поради това и на основание чл.382, ал.7 от НПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Русе и защитника на обв. М.С.И. - адв. Р.Х. за извършено от обвиняемата престъпление по чл.194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 930/2018 г.  по описа на РРС, първи наказателен състав поради постигнато споразумение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

За процесното определение  на основание чл. 382, ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалия,  като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди по реда на ГПК.

 

Заседанието приключи в 13.40 часа

Протоколът се изготви в съд.заседание.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: