ПРИСЪДА

гр.Русе, 9.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският районен съд, \/-ти наказателен състав, на девети май през две хиляди и осемнадесета година, в открито съдебно заседание в следния състав:

Председател: Велизар Бойчев Съдебни заседатели: И.Р.

М.Г.

при секретаря Веселина Г., в присъствието на прокурора Людмила Дончева, като разгледа докладваното от председателя наказателно общ характер дело №445 по описа за 2018 г.

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.М., роден на ***г. в гр.Русе, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, за

ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2017г. в гр.Русе се заканил с убийство на П.А.Г. *** с думите „Ще ви заколя, ще ви убия”, като това заканване би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му, поради което и на основание чл.144, ал.З във вр. ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК го

ОСЪЖДА   на    ЕДНА    ГОДИНА    И     ЧЕТИРИ    МЕСЕЦА

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2017г. в гр.Русе се заканил с убийство на А.Ж.Ж. *** с думите „Ще ви заколя, ще ви убия”, като това заканване би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му, поради което и на основание чл.144, ал.З във вр. ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК го

ОСЪЖДА   на    ЕДНА    ГОДИНА    И     ЧЕТИРИ    МЕСЕЦА

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2017г. в гр.Русе противозаконно повредил чужда движима вещ- предна лява врата на лек автомобил с рег.№Р1425КА на стойност 275.20лв., собственост на П.А.Г. ***, поради което и на основание чл.216, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК го

ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК най-тежкото от така определените наказания на подсъдимия, а именно ЕДНА ГОДИНА И


ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което подсъдимият следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан по делото.

ОСЪЖДА подсъдимия да заплати в полза на ОД на МВР- Русе сумата 652.68 лв. за разноски на досъдебното производство.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд- Русе в 15-дневен срок от днес.

Районен съдия

Съдебни заседатели