Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр.Русе, 25.05.2018г.

 

Русенският  Районен съд, единадесети наказателен състав, в открито заседание на двадесет и пети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                            Председател: Александър Станчев

 

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 972/2018г., за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е по чл.4 от Указа за борба с дребното хулиганство.

Против нарушителя Ж.В.Н., с ЕГН-**********, е съставен акт за констатиране проява на дребно хулиганство от органите на Първо РУ при ОДМВР – Русе, за това, че на 24.05.2018г., около 22,30 часа, пред хотел „Дунав“ на пл.“Свобода“ в гр.Русе нарушава обществения ред, като обижда св.М., след което му нанася удар с ръка в областта на дясната част на лицето, като с тези си действия предизвиква възмущението на присъстващите граждани.

Русенската Районна прокуратура не изпраща представител.

Нарушителят Ж.Н. дава обяснения.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :

            Нарушителят Ж.В.Н. е български гражданин, с основно образование, не е женен, не е осъждан, работи.

На 24.05.2018г., около 22,30 часа, св.Б. М. седял на пейка заедно със св.Н. и други две лица от женски пол пред хотел „Дунав“ на пл.“Свобода“ в гр.Русе. По това време нар.Н. и св.Г.Г. отишли до пейките при св.М., св.Н. и другите две лица от женски пол, като нар.Н. поискал да седнат заедно със св.Г. на пейката, заедно със св.М., св.Н. и други две лица от женски пол, като поискал и да се запознае с едното лице от женски пол – приятелка на М. Същевременно между св.М. и св.Г. възникнал неустановен по делото словесен спор, а между Н. и св.Методиев също възникнал словесен спор, относно отношението на Н. към приятелката на св.М., след което Н. обидил св.М. с думите „Майка ти ще еба мангал, аз съм бивш боксьор“. Св.М. се уплашил от агресивното поведение на Н. и решил да се отдалечи от последния, бягайки в посока „Паметник на Свободата“, но бил застигнат от Н., който му нанесъл  удар с ръка /юмрук/ в областта на дясната част на лицето, в следствие на което св.М. паднал на земята. С тези си действия Н. предизвикал възмущението на присъстващите граждани. Веднага след инцидента св.М. сигнализирал на органите на МВР за инцидента, служители от Първо РУ при ОДМВР – Русе установили участниците в него, завели св.М. до УМБАЛ– Русе, където след преглед от лекар му били установени следните наранявания описани в лист за преглед на пациент :  оток и разкъсно-контузна рана на дясната вежда и подкожен хематом.

            Изложената фактическа обстановка съдът намира за установена според всички събрани по делото доказателства съдържащи се в обясненията на нарушителя, писмените доказателства и доказателствени средства: акт за констатиране проява на дребно хулиганство, писмени показания от свидетели, свидетелски показания, доклад, сведение, лист за преглед на пациент.

            Всички доказателства поотделно и в тяхната съвкупност налагат следните правни изводи:

От обективна страна нарушителят Ж.В.Н. е осъществил състав на адм. нарушение дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ, т.к. на 24.05.2018г., около 22,30 часа, пред хотел „Дунав“ на пл.“Свобода“ в гр.Русе, нарушил обществения ред - обидил св.М., след което му нанесъл удар с ръка в областта на дясната част на лицето, като с тези си действия предизвикал възмущението на присъстващите граждани.

 Съдът намира, че безспорно с това си поведение нарушителят  е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност това му поведение не представлява престъпление по чл.325  от НК.

            От субективна страна деянието е извършено виновно, при форма на вината пряк умисъл. Нарушителят е съзнавал противоправния характер на извършеното нарушение и запретеността му и е искал настъпването на последиците му – нарушаване на обществения ред и спокойствие и нормите  на приличие в обществото.

            С оглед на изложеното съдът намира, че нар. Н. следва да бъде признат за виновен в извършване на проява на дребно хулиганство и да му се наложи административно наказание, предвидено в чл.1, ал.1 от УБДХ.

            При индивидуализацията на това наказание, съдът отчита като отегчаващи вината обстоятелства – вида и характера на причинената телесна повреда. Съдът  отчита, като смекчаващи вината обстоятелства признанието на вината и изразеното съжаление, липсата на предишни осъждания и наложени наказания по реда на УБДХ.

            Въз основа на тези обстоятелства и по изложените по-горе съображения, съдът намира, че на нар.Н. следва да се наложи наказание по вид „глоба” - в размер на 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ лева. Така наложеното наказание съответства, по преценка на съда, на степента на обществената опасност на проявата и на личността на нарушителя. С налагането му последният ще има възможност да преусмисли постъпката си и да съобрази за в бъдеще поведението си със зачитане на общоприетите норми за приличие в обществото и спазване на обществения ред и спокойствие.

            Мотивиран така и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ,  Съдът

 

Р  Е  Ш И :

 

            ПРИЗНАВА Ж.В.Н., български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, работи, с ЕГН-**********, за

ВИНОВЕН в това, че на 24.05.2018г., около 22,30 часа, в района на пл.“Свобода“ в гр.Русе, нарушава обществения ред - обижда св.М., след което му нанася удар с ръка в областта на дясната част на лицето, като с тези си действия предизвиква възмущението на присъстващите граждани и му

НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ лева.

Решението подлежи на обжалване в срок от 24-часа от изготвянето му пред Окръжен съд – гр.Русе.

                                                                       

 

                                          Районен съдия: