Р Е Ш Е Н И Е

………

 

град Русе, 02.05.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав, в публично заседание, проведено на втори май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

при секретаря СВЕТЛАНА ЕНЧЕВА

и прокурора Г. МАНОЛОВ

след като разгледа докладваното от съдията

административно наказателно дело 217 по описа на съда за 2018г., въз основа на закона и доказателствата по делото

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВАобвиняемия Г.О.Г., роден на *** ***, български гражданин, сначално образование,неженен, неработи, неосъждан (реабилитиран), ЕГН ********** заВИНОВЕНв това, че на 18.04.2017 г., в град Русе в условията на повторност, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – на публично място – на кръстовището на бул. „Цар Освободител” с бул. „Неофит Бозвели” псувал, обиждал, отправял закани и заплаха за саморазправа и безпричинно нанесъл удари по отношение на В.З.В. – престъпление по чл. 325, ал. 4, вр. ал. 1 НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 НКГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА“ В РАЗМЕР НА 2000 (ДВЕ ХИЛЯДИ) ЛЕВА.

ОСЪЖДА обвиняемия Г.О.Г.(със снета по делото самоличност) ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 189, ал. 3 НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 36,75 лева (тридесет и шест лева и 75 ст.), която сума следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет по сметка на ОДМВР - Русе, както и сумата в размер на 5 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА обвиняемия Г.О.Г.(със снета по делото самоличност) ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 189, ал. 3 НПК, направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 90,42 лева (деветдесет лева и 42 ст.), която сума следва да бъде заплатена по сметка на Районен съд - Русе, както и сумата в размер на 5 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Русе.

 

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: