РЕШЕНИЕ №

Гр.Русе, 30.01.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският районен съд X наказателен състав на тридесети януари двехиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав

Председател:Ралица Русева

С участието на секретаря Олга Петрова и в присъствието на прокурор Добрин Кертиков разгледа докладваното от председателя на състава АНД № 71 по описа за 2018 г. и

РЕШИ

ПРИЗНАВА подс. Р.П.Б., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, не работи, неосъждан, ЕГН ********** за

ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2017 г. в с.Пиргово, обл.Русе, убил без надлежно разрешение, изискващо се съгласно чл.57 от ЗЛОД едър дивеч- сърна /Capreolus capreolus L/ от мъжки пол, на две години, съгласно п.1 б.”а”

т.3 от Приложение № 1 към чл.5 ал.V от ЗЛОД, поради което и на основание чл.378 aл.IV т.1 от НПК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното по чл.237 ал.1 от НК престъпление, като на основание чл.78 а от НК му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА подс.Р.П.Б., с установена самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 244.80 лева за направени на досъдебното производство разноски.

На основание чл.53 ал.ІІ б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата приложеното по делото веществено доказателство- 1 брой труп на мъжка сърна на две години, който се съхранява в хладилна камера на Държавно ловно стопанство „Дунав” гр.Русе, район „Батаклията”.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15–дневен срок пред Русенски окръжен съд, считано от днес.

Районен съдия: