Районна прокуратура - Русе е обвинила М.М. от гр. ***, Р ***, *** гражданин, в това,че на 03.03.2016 г. в гр.Русе, в съучастие- като извършител с М.М. от гр.***, Р *** и осем неустановени лица без съгласието на притежателя на изключителното право – „Adidas AG, DE“, Herzogenaurach – Германия, “Nike Innovate C.V. US“- САЩ,  Puma SE DEHerzogenaurach- Германия,  Converse  All Star C.V.NL“- Нидерландия, „New Balance Atнletics INC,US“- САЩ,  върху търговската марка за клас 25 по Международната класификация на стоките и услугите, използвал в търговската си дейност- съхранявал с цел предлагането на стоките с този знак за продажба; износ на стоките с този знак - по смисъла на чл.13 ал.2 т.2 от Закона за марките и географските означения-„предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара или съхраняването им с тези цели…”;чл.13 ал.2 т.3 от Закона за марките и географските означения -„…износът на стоките с този знак”, без правно основание марка  Adidas”, регистрирана от „ADIDAS AG, DE“, Herzogenaurach – Германия; марка “ Nike” регистрирана от  Nike Innovate C.V. US“- САЩ, марка “Puma” регистрирана от „Puma SE DEHerzogenaurach- Германия; марка “ Converce” регистрирана от „Converse  All Star C.V.NL“- Нидерландия; марка “ New balance” регистрирана от „New Balance Atнletics INC,US“- САЩ- спортни дрехи  както следва: 51бр. комплекта- горнище и долнище с марка “Nike”,на обща стойност 15 555,00лв. ; 46бр. комплекта-горнище и долнище с марка “Puma” ,на обща стойност 7 912,00лв.; 197бр. комплекта-горнище и долнище с марка “ Adidas” на обща стойност 59 100,00лв.; 150бр. долнище с марка “ Adidas  на обща стойност 16500,00лв; 35бр. долнище с марка “Nike” на обща стойност 4 025,00лв. ; спортни обувки / маратонки/,чифтове както следва: 161бр. с марка “ Adidas” ,на обща стойност 25 760,00лв.; 319бр. с марка “ New balance” на обща стойност 57 420,00лв.;  282бр. с  марка “ Puma  на обща стойност 50 760,00лв.; 630бр. с марка “ Nike” на обща стойност 97 020,00 лв.; 29 бр. с марка “ Converce” на обща стойност 4 321,00 лв., обект на това изключително право, с което е причинил значителни вредни последици на носителя на това право  Adidas AG, DE“, Herzogenaurach – Германия- в размер на 101 360.00 лв.,“Nike Innovate C.V. US“- САЩ-в размер на 116 600.00 лв.,  Puma SE DEHerzogenaurach- Германия- в размер на 58 672.00 лв,  Converse  All Star C.V.NL“- Нидерландия -в размер на 4 321.00 лв., „New Balance Atнletics INC,US“- САЩ,- в размер на 57 420.00 лв.,всичко в общ  размер на  338 373,00 лева - престъпление по чл.172б ал.2 пр.2  вр. ал. 1 във вр. чл.20 ал.2 от НК и

М.М. от гр. ***, Р ***, *** гражданин, в това, че на 03.03.2016г. в гр.Русе, в съучастие, като извършител с М.М. от гр.***, Р *** и осем неустановени лица без съгласието на притежателя на изключителното право – „Adidas AG, DE“, Herzogenaurach – Германия, “Nike Innovate C.V. US“- САЩ,  Puma SE DEHerzogenaurach- Германия,  Converse  All Star C.V.NL“- Нидерландия, „New Balance Atнletics INC,US“- САЩ,  върху търговската марка за клас 25 по Международната класификация на стоките и услугите, използвал в търговската си дейност- съхранявал с цел предлагането на стоките с този знак за продажба; износ на стоките с този знак - по смисъла на чл.13,ал.2,т.2 от Закона за марките и географските означения-„предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара или съхраняването им с тези цели…”;чл.13,ал.2,т.3 от Закона за марките и географските означения -„…износът на стоките с този знак”, без правно основание марка “Adidas”, регистрирана от „Adidas AG, DE“, Herzogenaurach – Германия; марка “ Nike” регистрирана от  Nike Innovate C.V. US“- САЩ, марка “Puma” регистрирана от „Puma SE DEHerzogenaurach- Германия; марка “ Converce” регистрирана от „Converse  All Star C.V.NL“- Нидерландия; марка “ New balance” регистрирана от „New Balance AtнleticS INC,US“- САЩ- спортни дрехи  както следва: 51бр. комплекта- горнище и долнище с марка “Nike”,на обща стойност 15 555,00лв. ; 46бр. комплекта-горнище и долнище с марка “Puma” ,на обща стойност 7 912,00лв.; 197бр. комплекта-горнище и долнище с марка “ Adidas” на обща стойност 59 100,00лв.; 150бр. долнище с марка “ Adidas  на обща стойност 16500,00лв; 35бр. долнище с марка “Nike” на обща стойност 4 025,00лв. ; спортни обувки / маратонки/,чифтове както следва: 161бр. с марка “ Adidas” ,на обща стойност 25 760,00лв.; 319 бр. с марка “ New balance” на обща стойност 57 420,00 лв.;  282 бр. с  марка “ Puma  на обща стойност 50 760,00 лв.; 630 бр. с марка “ Nike” на обща стойност 97 020,00 лв.; 29 бр. с марка “ Converce” на обща стойност 4 321,00 лв., обект на това изключително право, с което е причинил значителни вредни последици на носителя на това право  Adidas AG, DE“, Herzogenaurach – Германия- в размер на 101 360.00лв.,“Nike Innovate C.V. US“- САЩ-в размер на 116 600.00лв.,  Puma SE DEHerzogenaurach- Германия- в размер на 58 672.00 лв,  Converse  All Star C.V.NL“- Нидерландия - в размер на 4 321.00 лв., „New Balance Atнletics INC,US“- САЩ,- в размер на 57 420.00 лв., всичко в общ размер на 338 373,00 лева - престъпление по чл.172б, ал.2, пр.2  вр. ал. 1 във вр. чл.20 ал.2 от НК.

След приключване на съдебното следствие,прокурорът измени обвинението, като към съучастието прибави още 8 неустановени и неустановявани извършители без конкретизация какви действия са извършвали тези неустановени лица и каква е тяхната роля в извършване на същото престъпление. Така измененото обвинение прокурорът декларативно поддържа,като и в пледоарията си не сочи каква е ролята на неустановените лица, каква е връзката им с подсъдимите и защо самоличностите им не са установявани.

Подсъдимият М.М. не се признава за виновен и не дава обяснения. 

Подсъдимата М.М. не се признава за виновна и не дава обяснения. 

Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното:

Подсъдимият М.М. е роден на *** г. в гр.*** Р ***. *** гражданин е със завършено основно образование. Не е женен и не работи. С влязла в сила определение по НОХД № 1909/2013 г. по описа на Районен съд - Русе е одобрено споразумение, с което на подсъдимия му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 10 месеца, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от три години и глоба в размер на 2179 лв. за извършено престъпление по чл.234 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК.

Подсъдимата М.М. е родена на *** г. в гр.***, Р *** и е сестра на подс. М.М.. *** гражданка е със завършено начално образование. Не е омъжена и не работи. Не е осъждана.

Двамата подсъдими са брат и сестра.

Свид. В.К. е *** гражданин, работи като шофьор. На 03.03.2016 г. пътува от Р Турция за Р ***. Управлява товарен автомобил ТИР, собственост на “***” и транспортира бобини с плат за производство на гуми. Преди обяд на същия ден получава обаждане по мобилния си телефон от  неустановено по делото лице, което на *** език му казва, че на паркинга на “ПИМК” има кутии със стока, които трябва да се натоварят и да се откарат до гр. ***, *** срещу заплащане. Казва му също, че трябва да отиде в задната част на паркинга. Тъй като пътят му минава оттам и знае къде се намира мястото, свид. К. отбива на упоменатия паркинг.

На място го посрещат подс. М.М. и още трима мъже с неустановена по делото самоличност.Мъжете обещават на свидетеля 2000 леи за да натоварят на камиона му багаж. Камионът, който свидетелят управлява, е пломбиран, но по начин, който позволява да се извади планката, без да се наруши целостта на пломбата. Свид.К. се съгласява усваля планката и отваря вратите на ремаркето без да наруши митническата пломба. На мястото се събират неустановен брой  лица – мъже и жени и започват да товарят в камиона пълни кутии и чували , които вадят от микробус, който се намира на паркинга, както и от едно от помещенията на паркинга. В товаренето подс. М. и свид. К. не вземат участие. След приключване на товаренето свид. К. връща планката на мястото ú така, че не се нарушава пломбата и потегля към контролно пропусквателния пункт.

Тези действия са наблюдавани от информатор, който сигнализира на служители на ГПУ Русе, че в момента се извършва товарене на стока на паркинга на фирма “ПИМК”. Сформирана е съвместна мобилна група за контрол и наблюдение, в която участие вземат свидетелите К.К., В.П., М.И., Л.Л., А.А. *** и А.Б. ***.Докато трае организацията на екипа камионът напуска паркинга и това налага разделяне на групата на два екипа.Единия от екипите спира камиона на пропусквателния пункт и го насочва за щателна митническа проверка. При проверката е извършено сканиране, при което е установено, че има допълнителни стоки, освен превозваната по документи. Свид. Б. извършва митническа проверка. Направен е оглед на товарния автомобил и с протокол за доброволно предаване свид. К. предава 71 бр. найлонови чувала. В протокола само е посочен броя на чувалите, техния цвят.Съдържанието е индивидуализирано на спортни дрехи и обувки без конкретизация на вид и брой. Върху протокола на български език са написани обяснения от свид.К., като в хода на следствието не се установява дали написаното представлява изявление от свидетеля и ако е така кое лице е извършило превода, тъй като се установи,че свид К. не владее български език. 

Двадесет дни след изземването и след като свид.К. е напуснал страната е извършен оглед на веществени доказателства - 71 бр. найлонови чувала. При огледа се установява,че в тях се съдържат 161 чифта спортни обувки с поставени на тях марка Adidas“, 284 бр. чифта с поставена на тях марка New balance, - 282 бр. чифта марка " Puma ", " 614 бр. чифта марка " Nike, 29 бр. чифта марка "Соnvегсе" както и спортни дрехи : 51 бр. комплект- горнище и долнище марка "Nike", 46 бр. комплект - горнище и долнище марка "Puma", 197 бр. комплект - горнище и долнище марка "Adidas", 150 бр. долнища марка "Adidas", 35 бр. долнища марка "Nike".

Втората група е изпратена на паркинга. В нея участват свид.К.К., М.И., В.П., А.А.Д.П.. Там установяват л.а. Мерцедес S 320 CDI” с рег. № 5073ВLХ и микробус Мерцедес /неустановен по делото/. В близост до двата автомобила се намират няколко *** граждани като между тях са и двамата подсъдими. Екипът започва първо оглед на л.а. Мерцедес S 320 CDI” с рег. № 5073ВLХ. В багажника на лекия автомобил са намерени и иззети от служителите 20 чифта спортни обувки марка “Puma”. Никой от служителите не владее *** език и се разбират с присъстващите чрез най-възрастния *** гражданин,който владее малко български и видимо от поведението му доминира над останалите. Докато трае огледа на лекия автомобил на място идват още *** граждани. Проверяващите разбират,че всички са роднини. От всички присъстващи на мястото *** граждани е установна самоличността само на двамата подсъдими. Изготвен е протокол за доброволно предаване,в който е записано на български език изявление на подс.М.М.,че стоката е от Турция и че е натоварена на ТИР.Не се установява лицето,което е превело обясненията на подсъдимия за да бъдат записани в протокола. В това процесуално действие не участва преводач.

По получената предварително информация, че стоката е товарена от помещени служителите от Гранична полиция разбират от ***те граждани кое е помещението. Искат то да бъде отворено. Подс. М.М. отключва помещението и в него са открити и иззети 111 чифта спортни обувки, както следва: марка “ Puma” – 40 чифта, марка “ Nike” – 16 чифта, марка “ New balance”- чифта, марка “ Adidas” – 20 чифта. Изготвен е протокол за доброволно предаване,в който е записано на български език изявление на подс.М.М.,че стоката не е само нейна,а и на други *** граждани. Отново не се установява на какъв език е направено изявлението и ако не е на български кое лице е извършило превода. В това процесуално действие също не участва преводач.

След огледа на всички вещи в хода на разследването е изготвена експертиза,която установява,че върху всички спортни дрехи и обувки са поставени графични и словни знаци на защитените с патент марки „Adidas“, Puma“ „Nike“ „New balance  като графичните знаци са сходни,а словните са идентични с тези от патента. Експертизата е извършила справка в Патентно ведомство на РБ и там отсъства предоставяне на лицензия от собствениците на марките на двамата подсъдими.

Тази фактическа обстановка,съдът намира за установена въз основа на следните доказателства – показанията на свид. К.К., В.П., Г.Р., Й.С.,  А.А., Д.П., Л.Л., Ц.Н., М.И. и А. Б., както и от писмените доказателства справка за съдимост,автобиография,протоколи за оглед, протоколи за доброволно предаване, заповед и от заключението на съдебно ценовата експертиза.

При установяване на фактите съдът не цени показанията на свид. В.К.  по следните причини:

Безспорно се установява от показанията на всички останали разпитани свидетели,че този свидетел е направил опит да пренесе през границата на страната без знанието и разрешението на митницата натоварените в камиона стоки извън посочените в придружителните документи,а именно 161 чифта спортни обувки с поставени на тях марка Adidas“, 284 бр. чифта с поставена на тях марка New balance, - 282 бр. чифта марка " Puma ", " 614 бр. чифта марка " Nike, 29 бр. чифта марка "Соnvегсе" както и спортни дрехи : 51 бр. комплект- горнище и долнище марка "Nike", 46 бр. комплект - горнище и долнище марка "Puma", 197 бр. комплект - горнище и долнище марка "Adidas", 150 бр. долнища марка "Adidas", 35 бр. долнища марка "Nike". Този свидетел признава,че сам е отворил товарното ремарке без да наруши митническата пломба,затворил го е и е потеглил към границата между България и ***. За това деяние обаче срещу свидетеля не е образувано наказателно производство, а е съставен акт за установяване на административно нарушение за това, че „не е представил стоките/ вероятно тези посочени в документите/ в непроменено състояние в получаващото митническо учреждение или в определения срок“,като по делото няма данни за издадено наказателно постановление. По тези причини този свидетел е заинтересован да омаловажи вината за действията си чрез прехвърлянето ú на други лица. Освен това показанията му противоречат на елементарната житейска логика. Този свидетел твърди,че пътувайки към гр.Русе на личния му телефон му се е обадило непознато лице,  и той се е съгласил да участва в незаконните действия. По-късно се среща с непознати за него лица и само срещу обещание за заплащане извършва изпълнителни деяния на престъпления като контрабанда. Свидетелят не дава логично обяснение и за това защо липсва уговорка как сочените от този свидетел лица ще си вземат стоките в ***.Пропуските в началото на разследването и по точно неустановяване на самоличността на останалите *** граждани и възползването на двамата подсъдими от правото да не дават обяснения пречат да се проверят показанията на свид.К.,както и не дават възможност да се установи съставомерен елемент като този дали цялото открито в камиона количество спортни стоки е натоварено на територията на паркинга и дали част от него не се е намирала в камиона още при преминаването на границата между Турция и България. Всички факти свързани с установеното в камиона управляван от този свидетел количество спортни дрехи са от изключителна важност, тъй като откритите в камиона стоки за  съхраняването с цел предлагането в което са обвинени двамата подсъдими са основната част от общото количество и точно тяхната стойност е основание да се формира квалифициращия признак «значителни вредни последици» .

При установяване на фактите съдът не цени и протоколите за доброволно предаване подписани от двамата подсъдими. Както безспорно се установи в хода на съдебното следствие,а и в хода на досъдебното производство и двамата подсъдими не владеят български език. Това е налагало задължително участие на преводач във всички процесуални действия с тяхно участие съгласно разпоредбата на чл.55 ал.3 от НПК и чл.395ж от НПК. Участието на преводач при извършване на каквото и да е процесуално действие особено събиране на веществени доказателства чрез доброволно предаване от лице,което не владее български език е единствената и основна гаранция за установяване на действителната воля на това лице,както и за субективното му отношение към предаваните вещи и обясненията му свързани с тези вещи. Поради липсата на преводач при извършване на доброволните предавания от двамата подсъдими изготвените за тези процесуални действия протоколи представляват доказателствено средство за извършването на съответните действия,за реда по който са извършени,но не и за събраните доказателства,както и за обясненията на подсъдимите за тези доказателства.

Същите са изводите на съда по отношение на протокола за доброволно предаване подписан от свид. К..Този свидетел също не владее български език. Това обстоятелство е установено и от разследващия орган и свидетелят е разпитан с участието на преводач от *** на български език и обратно. Преводач обаче не е участвал при извършване на доброволното предаване. Липсата на преводач е опорочила доказателствената стойност на изготвения протокол също по отношение на събраните доказателства,както и за обясненията на лицето което не владее български език за тези доказателства още по-вече, че точно тези доказателства служат като основа за установяване на авторството на изпълнителното деяние според обвинението. Този протокол е негоден да служи като доказателствено средство за доказателствата които са събрани по още една причина. Видно от съдържанието на протокола свидетелят е предал доброволно 71 бр. найлонови чувала без те да са отваряни и съдържанието им да е несъмнено установено. Едва по-късно използвайки процесуалния способ – оглед на веществени доказателства разследващият е индивидуализирал вещите предмет на обвинението.Този подход според съда не дава възможност да се установи по безспорен и категоричен начин идентичност на доброволно предадените от свид.К. вещи и тези предмет на обвинението.

Като има предвид горното,съдът намира,че отделните факти от приетата за установена фактическа обстановка се установяват от следните доказателства:

От свидетелството за съдимост се установява съдебното минало на подсъдимите.

От протокола за оглед на местопроизшествие се установяват вещите открити при претърсване на помещение на паркинг ПИМК в гр.Русе.

От показанията на свид.В.П. и В.К. се установява,че натоварените на камиона чували са разтоварени от микробус,който по-късно е установен на паркинга,но не са установявани  неговия собственик и водач.Също от показанията на П.,както и тези на А. и И. се установява,че на паркинга освен двамата подсъдими е имало още неустановен брой румънско говорящи лица,които са заявили,че част от стоката е тяхна.Също от показанията на свид.В.П. се установява,че самоличността на всички присъстващи лица е установена,което не е намерило място в доказателствата събрани в хода на досъдебнтото производство.

От протокола за оглед на веществени доказателства се установява,че върху дрехите и обувките са поставени марки Adidas” , “Nike” ,“Puma” , “Converce” и “New balance”.

От заключението на експертизите се установява,че дрехите и обувките са имитация на произведени такива от фирмите “Adidas” , “Nike” ,“Puma” , “Converce” и “New balance”,а също така и обстоятелството,че в Патентно ведомство на РБ липсва информация носителите на правото да са давали разрешение на двамата подсъдими да търгуват със стоки носещи тези марки за територията на РБългария. Според експертизата липсва такова съгласие за използване на марката за нито едно физическо или юридическо лица в страната,а официално продаваните такива стоки са придружени от документи доказващи,че са закупени от лица притежаващи права да извършват търговска дейност с такива стоки.

Приетата за установена фактическа обстановка дава основание на съда да направи следните правни изводи:

Не се установява,че подсъдимият М.М. е осъществил обективните признаци на състава на престъплението по чл.172б ал.2 пр.2  вр. ал. 1 във вр. чл.20 ал.2 от НК, тъй като не се установява,че 03.03.2016г. в гр.Русе, в съучастие - като извършител с М.М. от гр.***, Р ***, и осем други неустановени лица без съгласието на притежателя на изключителното право – „Adidas AG, DE“, Herzogenaurach – Германия, “Nike Innovate C.V. US“ - САЩ, „Puma SE DEHerzogenaurach - Германия,  Converse  All Star C.V.NL“ - Нидерландия, „New Balance Atнletics INC,US“ - САЩ, да е използвал в търговска дейност чрез съхраняване с цел предлагане на стоките с този знак за продажба, без правно основание марка обект на това изключително право  - спортни дрехи   с марки “Adidas” , марка “Nike” ,марка “Puma” ,марка “Converce”, марка “New balance”,  всичко в общ  размер на  338 373,00 лева, с което да е причинил значителни вредни последици на носителя на това право  Adidas AG, DE“, Herzogenaurach – Германия в размер на 101 360.00 лв.,“Nike Innovate C.V. US“ - САЩ в размер на 116 600.00 лв., „Puma SE DEHerzogenaurach -  Германия - в размер на 58 672.00 лв.,  Converse  All Star C.V.NL“- Нидерландия - в размер на 4 321.00 лв., „New Balance Atнletics INC,US“- САЩ - в размер на 57 420.00 лв.

На първо място не се установява този подсъдим да притежава качеството търговец,както и обстоятелството да извършва търговска дейност,а субект на престъплението по чл.172б ал.1 от НК може да бъде само лице, притежаващо качеството на търговец или по занятие осъществяващо търговска дейност и което използва в тази си дейност без изричното съгласие на притежателя на изключителното право марка обект на това изключително право.

Освен това от всички събрани доказателства не се установява по безспорен и категоричен начин подсъдимият М.М. да е извършвал действия чрез които да е осъществил изпълнителното деяние на престъплението по чл. 172б ал.1 от НК. Установява се,че в ползван от него автомобил според заявеното пред свидетели са открити 20 чифта спортни обувки марка “Puma”,за които подсъдимият е заявил според свидетелите,че ги е закупил за свои роднини,а не с цел продажба.Това изявление може и да е защитна версия на подсъдимия,но липсват преки и косвени доказателства,които да я оборват. Напротив, липсват доказателства,че този подсъдим е търговец и извършва търговска дейност и намерените в автомобила престояващ на паркинга обувки са в такова количество,което не изключва твърденията на подсъдимия .

Не се установи от доказателствата дори съпричастност на подсъдимия към микробуса от който са разтоварвани найлонови чували,в които в последствие са установени дрехите и обувките предмет на обвинението и са товарени в товарния автомобил управляван от свид.К.. Този подсъдим не е участвал в товаренето макар,че това действие само по себе си не представлява и няма как да обуслови извършване на търговска дейност.

От всики събрани доказателства не се установи и дори връзка между подсъдимия и откритите в помещение на паркинга  111 чифта спортни обувки с поставени на тях марки “ Puma”,“ Nike”,“ New balance” и “ Adidas” . По делото липсват каквито и да било доказателства за времето през което тези вещи са попаднали в помещението,както и за лицата които са ги поставили там. С никакви доказателства не се подкрепи твърдението на обвинението,че точно този подсъдим е наел помещението,тъй като нито един от свидетелите работещи на паркинга С.,Р. и Н. не сочи за личен контакт с подсъдимия ,още по-малко за договаряне на наем.

Следва да се отбележи,че в обвинението дори липсват твърдения за извършени действия от 8 неустановени лица.Липсват твърдения за тяхното участие в извършване на изпълнителното деяние. По делото не се събраха доказателства за връзка между този подсъдим и други лица и за обединяване на усилията и действията им за постигане на един и същ противоправен резултат.

Поради изложеното съдът намира,че подсъдимият М.М. следва да бъде признат за невинен и оправдан по обвинението по чл.172б ал.2 пр.2  вр. ал. 1 във вр. чл.20 ал.2 от НК, тъй като от доказателствата по делото не се установява,че подсъдимият е извършител на престъплението, описано в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Приетото за установено налага и следния несъмнен извод относно деяние и вина:

Не се установява,че подсъдимата М.М. е осъществила обективните признаци на състава на престъплението по чл.172б ал.2 пр.2  вр. ал. 1 във вр. чл.20 ал.2 от НК, тъй като не се установява,че 03.03.2016г. в гр.Русе, в съучастие - като извършител с М.М. от гр.***, Р ***, и осем други неустановени лица без съгласието на притежателя на изключителното право – „Adidas AG, DE“, Herzogenaurach – Германия, “Nike Innovate C.V. US“ - САЩ, „Puma SE DEHerzogenaurach - Германия,  Converse  All Star C.V.NL“ - Нидерландия, „New Balance Atнletics INC,US“ - САЩ, да е използвал в търговска дейност чрез съхраняване с цел предлагане на стоките с този знак за продажба, без правно основание марка обект на това изключително право  - спортни дрехи   с марки “Adidas” , марка “Nike” ,марка “Puma” ,марка “Converce”, марка “New balance”,  всичко в общ  размер на  338 373,00 лева, с което да е причинил значителни вредни последици на носителя на това право  Adidas AG, DE“, Herzogenaurach – Германия в размер на 101 360.00 лв.,“Nike Innovate C.V. US“ - САЩ в размер на 116 600.00 лв., „Puma SE DEHerzogenaurach -  Германия - в размер на 58 672.00 лв.,  Converse  All Star C.V.NL“- Нидерландия - в размер на 4 321.00 лв., „New Balance Atнletics INC,US“- САЩ - в размер на 57 420.00 лв.

Липсват доказателства от които да се направи извод, че тази подсъдима притежава качеството търговец,както и обстоятелството да извършва търговска дейност,а субект на престъплението по чл.172б ал.1 от НК може да бъде само лице, притежаващо качеството на търговец или по занятие осъществяващо търговска дейност и което използва в тази си дейност без изричното съгласие на притежателя на изключителното право марка обект на това изключително право.

Приетото за установено не налага и извод,че подсъдимата М.М.  е извършвала действия чрез които да е осъществил изпълнителното деяние на престъплението по чл. 172б ал.1 от НК. Установява се,че тя е отключила помещението на паркинга,в което са открити 111 чифта спортни обувки с поставени на тях марки “ Puma”,“ Nike”,“ New balance” и “ Adidas”,но предвид твърденията на служителите на ГПУ Русе,че и други *** граждани намиращи се на мястото са предявили претенции за собственост върху вещите,липсват категорични доказателства каква част от тези дрехи и обувки е нейна. Липсва дори твърдение,че тази подсъдима е била на мястото при претоварване на найлоновите чували от микробус на камиона управляван от свид.К.,а също така и относно обстоятелството този свидетел и подсъдимата изобщо да са се срещали.Не се твърди,а и не се установи от доказателствата дори съпричастност на подсъдимата към откритите в лекия автомобил Мерцедес с испанска регистрация 20 чифта обувки с надпис Puma.

Следва да се отбележи,че в обвинението дори липсват твърдения за извършени действия от 8 неустановени лица.Липсват твърдения за тяхното участие в извършване на изпълнителното деяние. По делото не се събраха доказателства за връзка между тази подсъдима и други лица и за обединяване на усилията и действията им за постигане на един и същ противоправен резултат.

Поради изложеното съдът намира,че подсъдимата М.М. следва да бъде признат за невинна и оправдана по обвинението по чл.172б ал.2 пр.2  вр. ал. 1 във вр. чл.20 ал.2 от НК, тъй като от доказателствата по делото не се установява,че е извършител на престъплението, описано в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Мотивиран така, съдът се произнесе с присъдата си.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: