Мотиви към присъда по НОХД № 2029/2017 г. по описа на Русенски районен съд, Х н.с.

 

 

      Русенска районна прокуратура е обвинила И.И.Л. *** в извършване на престъпление по чл.235 ал.ІІІ т.1 вр. ал.І вр. чл.26 ал.І от НК, за това, че в периода 10.12.2015 г.- 11.12.2015 г., в с.Кошарна, обл.Русе, след предварителен сговор с И.М.Т. с ЕГН **********, в условията на продължавано престъпление, на  два пъти, посредством лек автомобил „Крайслер Вояджер” с рег. № Р 5431 АР и лек автомобил „ВАЗ 2107” с рег. № Р 8521 РА, без редовно писмено позволитено взел и извозил от горския фонд- отдел 243 дърва за огрев от дървесен вид „Цер” с обем 1 кубичен пространствен метър и „Цер” и „Благун” с обем 7.5 пространствени кубични метра, всичко на обща стойност 293.49 лева.

      Повдигнато е обвинение и срещу И.М.Т. *** в извършване на деяние по чл.235 ал.ІІІ т.1 вр. ал.І вр. чл.26 ал.І от НК, за това, че  в периода 10.12.2015 г.- 11.12.2015 г. в с.Кошарна, обл.Русе, след предварителен сговор с И.И.Л. с ЕГН **********, в условията на продължавано престъпление, на два пъти, посредством лек автомобил „Крайслер Вояджер” с рег. № Р 5431 АР и лек автомобил „ВАЗ 2107” с рег.№ Р 8521 РА, без редовно писмено позволително, взел и извозил от горския фонд- отдел 243, дърва за огрев от дървесен вид „Цер” с обем 1 кубичен пространствен метър и „Цер” и „Благун” с обем 7.5 пространствени кубични метра, всичко на обща стойност 293.49 лева.

        Районна прокуратура- Русе е обвинила А.И.М. *** за извършено престъпление по чл.235 ал.ІІІ т.4 вр. ал.І и ал.ІІ от НК, за това, че  на 11.12.2015 г., в условията на повторност, в двора на дома си в с.Кошарна, обл.Русе, ул.”Черковна” № 6, без редовно писмено позволително укрил и съхранявал дървен материал, незаконно добит от другиго- И.М.Т. ***, дърва за огрев от вида „Цер” и „Благун” с обем 7.5 пространствени кубични метра от горския фонд- отдел 243, на обща стойност 243.40 лева.

       Прокурорът поддържа повдигнатите обвинения.

        Подсъдимите дават обяснения на съдебното следствие, като твърдят, че не са извършили престъпления.

        Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установени следните фактически обстоятелства:

        Подс.И.И.Л. е български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, не работи, осъждан. С присъда № 175, в сила от 14.01.2002  г., постановена от Русенски районен съд по НОХД № 87/2001 г., за деяние по чл.195 вр. чл.63 от НК, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година с изпитателен срок от една година.С присъда от 01.12.2003 г. /изменена/, в сила от 24.08.2004 г., постановена по НОХД № 963/2003 г., за престъпление по чл.195 вр. чл.26 от НК,  е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години при общ режим. С определение от 28.02.2006 г., постановено по ЧНД № 30/2006 г. по описа на Окръжен съд- Ловеч, е постановено УПО, като определението е в сила от 15.03.2006 г. Подс.И.Л. е реабилитиран към 28.08.2009 г.

       Подс.И.М.Т.  е български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, женен, не работи, осъждан.С определение по НОХД № 1711/2004 г. по описа на Русенски районен съд, за деяние по чл.195 вр. чл.26 ал.1  от НК, извършено в периода 03.07.- 06.07.2004 г., е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година с изпитателен срок от три години.Определението е влязло в законна сила на 13.07.2004 г. С определение № 141,  постановено от Русенски районен съд по НОХД № 1828/2008 г., в сила от 23.07.2008 г., за деяние по чл.343 б ал.1 от НК, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца с изпитателен срок от три години, както и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година и шест месеца.С определение № 373/22.07.2010 г., постановено от Русенски районен съд по НОХД № 1729/2010 г., в сила от 22.07.2010 г., за деяние по чл.343 в ал.1 от НК, е наложено наказание пробация, както и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 година и 6 месеца. Подс. И.Т. не е реабилитиран към датата на деянието, за което е предаден на съд.

       Подс.А.И.М. е български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, женен, не работи, осъждан. По отношение на подс.М. са налице няколко налагани административни наказания по реда на ЗАНН за нарушения по Закона за горите.Подсъдимият А.М. е осъждан по НОХД № 511/2008 г. по описа на Русенски районен съд, като с Определение № 41/29.02.2008 г., в сила от същата дата, за деяние по чл.234 в ал.1  вр. чл.63 ал.1 т.4 от НК, е наложено наказание обществено порицание.С присъда № 204/13.10.2011 г., в сила от 29.10.2011 г., постановена по НОХД № 1775/2011 г. по описа на Русенски районен съд, за деяние по чл.215 ал.1  вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК, е наложено наказание 10 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 години.Съдът е постановил през определения изпитателен срок М. да изтърпи пробационна мярка „включване в програми за обществено въздействие” за срок от 1 година. С определение № 385/16.10.2014 г., в сила от посочената дата, постановено по НОХД № 1619/2014 г., на този подсъдим е наложено наказание пробация за извършено престъпление по чл.343 в ал.2 вр. ал.1 от НК.С определение № 410/30.10.2014 г., в сила от същата дата, постановено от Русенски районен съд по НОХД № 2151/2014 г., на М. е наложено наказание пробация за деяние по чл.235 ал.2 вр. ал.1 от НК. С определение № 1277/16.12.2014 г., постановено от Русенски районен съд по ЧНД № 2265/2014 г., в сила от 06.01.2015 г., на подс.А.М. е определено общо наказание по реда на чл.23 и чл.25 от НК- пробация.Подс.А.М. не е реабилитиран към датата на деянието, за което е предаден на съд.

       Подсъдимите И.Т. и А.М. са баща и син, а подс.И.Л.- техен познат, като към 2015 г. и тримата живеели в с.Кошарна, обл.Русе.

        През м.декември 2015 г., с настъпването на зимата, подсъдимият Т.  предложил на подс.Л. да  набавят дърва за огрев чрез сеч от близки горски масиви, но без да притежават надлежно позволително за това.В изпълнение на тези намерения на 10.12.2015 г. двамата подсъдими се срещнали в с.Кошарна и се уговорили да нарежат дърва от близък горски масив, независимо, че не разполагали с документ, позволяващ това.Така те си набавили моторен трион, който взели   себе си и отпътували с лек автомобил „ВАЗ” с рег. № Р 8521 РА към горски масив- отдел 243.Пристигайки на място, същите отсекли, взели и извозили дърва от вида „Цер” и „Благун” без да имат разрешение от съответните органи за извършване на такава сеч.След това дървата били извозени до двора на подс.А.М., където били нарязани.Подс.Т. ги подредил до оградата и ги складирал, покривайки ги с черги и балатум, за да не се виждат.Това обстоятелство станало достояние на подс.М.- син на Т., който не се възпротивил да укрие и съхранява откраднатата дървесина.

        На 11.12.2015 г. подсъдимите Т. и Л. отново решили да отидат до същата гориста местност и да се снабдят с дърва по идентичен на описания начин, без да разполагат с позволително за това.Този път двамата подсъдими смятали да използват за превоз на дървата  и лек автомобил „Крайслер Вояджер” с рег. №  Р 5431 АР.

       На упоменатата  дата св.Б.Р.- полицейски служител, се намирал в центъра на с.Кошарна в изпълнение на служебните си задължения.Св.Р. забелязал  Т. и Л., видял и автомобила им, приближил се и огледал вътрешността на колата и начина, по който купето е пригодено за превоз на товари.Св.Р. знаел, че тези лица се занимават с незаконна сеч и са санкционирани  и се усъмнил, че отново се подготвят да извършат  такова деяние.Поради това св.Р. наблюдавал как Т. и Л. отпътували с превозното средство и тръгнал в посока, от където разполагал с възможност-   поради топографията на терена, да наблюдава  горския масив, към който забелязал, че са  се насочили и  лицата.Междувременно подс.Т. и подс.Л. пристигнали в отдел 243 на горския масив и с моторен трион срязали отново дървета от вида „Цер”, които натоварили  в автомобила „Крайслер Вояджер” и се насочили към дома на Т..Тези техни действия били наблюдавани от разстояние от св.Р., който подал сигнал до св.Ст.С., св.Г.Г. и св. Вл.П.- полицейски служители, като им посочил адреса на Т.-***, където и ги изпратил за проверка.В същото време св.Р. уведомил и св.И.И. – главен специалист Горско и селско стопанство към Община Сливо поле.Св.И. заедно със св.Г.А.- негов колега, се насочили към дома на Т..Пристигайки там всички посочени лица- служители на полицията и горското стопанство, установили в двора превозното средство- „Крайслер”, напълнено наполовина с дърва, както и друг автомобил – „ВАЗ”, който бил празен, но с намиращи се в него листа, клонки и   кори от дървесина.По това време подс.Т. и подс.Л. разтоварвали дървените трупи и ги режели  именно в двора на къщата.Там се намирал и подс.М..Полицейските и горските служители заедно с А.М. отишли  и  до неговия дом, където забелязали укритите нарязани дърва в двора.Цялото количество открита  дървесина не била с поставена маркировка, като при А.М.  били замерени  7.5 пространствени кубични метра дърва за огрев от дървесни видове „Цер” и „Благун”.Св.Г.Ж.- главен специалист горски инспектор при РДГ- Русе и св.Н.Н.- главен експерт опазване на горите при РДГ Русе, също присъствали при оглеждането на дървения материал, а Ж. съставил на подс.М. акт за нарушение по Закона за горите.Дървесината и от двата имота, заедно с лек автомобил „Крайслер Вояджер” с рег. № Р 5431 АР били иззети и предадени на съхранение в Община Сливо поле.

      Съгласно приетото и неоспорено заключение на назначената лесотехническа експертиза, стойността на 7.5 пространствени метра кубични дърва за огрев от дървесни видове „Цер” и „Благун” възлиза на 202.83 лв./пл.куб.м без ДДС и 243.40 лв./пл.куб.м с ДДС.Стойността на 1 пространствен метър куб. дърва за огрев от дървесен вид „Цер”, намерени в лек автомобил „Крайслер Вояджер” възлиза на 41.74 лв./пл.куб.м без ДДС и 50.09 лв./пл.куб.м с ДДС.

       Изложеното съдът приема за установено от обясненията на подсъдимите А. М., И. Т. и И. Л., от показанията на свидетелите Н.Н., И.И., В.С., Ст.С., Б.Р., Г.Г., Вл.П., Г.А. /вкл.приобщените показания/.При анализ на събраните и проверени гласни доказателства съдът дава вяра изцяло на упоменатите свидетелски показания, тъй като те са непротиворечиви, последователни и се намират в логическа връзка помежду си относно фактите, които са  пресъздадени на база на личните възприятия на лицата.Св.Б.Р. е бил очевидец на голяма част от действията на подсъдимите по вземането и извозването на дървесината на дата 11.12.2015 г., за която е установено, че не е издавано разрешително за сеч. По негови данни е осъществена координация с други полицейски служители, които в изпълнение на служебните си задължения са извършили проверка  в домовете на подсъдимите Т. и М., където са намерили инкриминираните вещи. Тези действия са спомогнати от  служители на различни структури от администрацията на горския фонд.Всяко от тези лица /посочени в началото на абзаца/ ясно и точно съобщава фактите, които е възприело, като изложенията на обстоятелствата са логични и лишени от каквито и да било противоречия, лични оценки или други признаци на субективизъм и тенденциозност при разкриване на обстоятелствата.

     Във връзка с анализа на гласните доказателства, следва да се подчертае, че в съдебната фаза на производството са конституирани и разпитани като свидетели и лицата Р.П. и В.П..Св.П. е пояснила, че живее на семейни начала с подс.А.М., а св.П. е посочил, че е баща на П., т.е.- тъст на  подс.М..По същество св.П. твърди следните факти: На 10.12.2015 г. придружила съпруга си /А.М./ до кметството за полагане на подпис /очевидно във връзка с изпълнение на наложено му наказание пробация/ и в 11.00 часа двамата, заедно с трите си деца, отпътували за гр.Русе на гости във В.П..Св.Р.П. твърди, че на 11.12.2015 г., сутринта, с автомобила на баща й отново отпътували към с.Кошарна, като между 9.30 и 10.00 часа пристигнали в селото.При влизане в двора подс.М. видял загънати с одеяла дърва на двора и заявил на П., че ще отиде да попита баща си какви са и повече не се върнал, бил задържан от полицаи и се прибрал в следобедните часове.Св.Р.П. обяснява пред съда, че семейството се отоплява на дърва, които си купува от с.Сливо поле по принцип, като за същата година са закупени дърва за над 500 лева, по 86 лева кубика, за които документ не се пази.Точно в този аспект показанията са в противоречие с обясненията на подс.А.М., който изрично заявява: „Около тази случка не съм купувал дърва за огрев, имах.Предният отоплителен сезон със си купувал дърва за огрев…..Цената е различна… Тогава бяха по- евтини, да кажем 50- 60 лв.Преди три години не помня цената.”.

     Св.В.П. потвърждава казаното от дъщеря си- че тя заедно с подс.М. и децата им дошли на гости на 10.12.2015 г. около обяд, преспали и били върнати от него с автомобила му в с.Кошарна на 11.12.2015 г. около 10.00 часа.П. твърди, че тогава не забелязал други лица около дома на М., че не е разбрал какво се е случило на деня, и че семейството на дъщеря му се отоплява основно на дърва, които не знае от къде са купувани.

     По същество тези показания целят да подкрепят защитната версия на подс.А.М., изразяваща се в отричане на участието в престъплението, за което му е повдигнато обвинение.А.М. е обвинен за укриване и съхранение  без надлежно разрешително на незаконно добит дървен материал.Самият той, в обясненията си на съдебното следствие заявява: „Аз след като отворих и влязох вътре, видях завити дърва отстрани до оградата.След като ги видях, слязох в баща ми, да се разправям с него, защото той ми знаеше положението, че в същия момент съм на пробация, защо ги е складирал там.Докато се разправяме с него, през този момент идва патрулката и ни видяха заедно”.От така казаното се установява, че за подс.М. не е имало съмнение кой е оставил дървата в двора на къщата му и как са добити същите.Ако се приеме, че подс.М. не е знаел каква е точно „завитата” дървесина и от кого е оставена, то следва да се определи като нелогично желанието му да потърси обяснение от баща си- подс.Т. по начина, по който твърди.Очевидно подс.М. е знаел и кой е складирал дървата, и че същите са предмет на незаконна сеч.От друга страна, с показанията на свидетелите полицейски и горски служители, се разкрива,че при пристигане на адреса в дома на подс.Т., били установени и тримата подсъдими да режат превозения дървен материал, с което се опровергават твърденията, че без да е съпричастен с каквото и да било, М. се оказал на в дома на Т., заварен от полиция в момент, в който отишъл единствено да търси и получи отговор от баща си.Така, обясненията на подс.А.М., съдържащи по същество желание да оневини себе си, като изключи всички факти, сочещи на участие в каквито и да било неправомерни действия конкретно, влизат в противоречие с посочените гласни доказателства.Защитната версия на този подсъдим, включваща и твърдения, че в инкриминирания период не е бил в с.Кошарна, няма отношение към добив и съхранение на дърва и не е бил наясно с действията на подс.Т. или подс.Л. се опровергава и от  приложеното по делото писмено доказателство- АУАН  № 242 от 11.12.2015 г. за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП, осъществено на посочената дата в 10.35 часа в с.Кошарна, обл.Русе.Този акт е предявен, подписан, невъзразен, видно от съдържанието му.Въз основа на него е издадено НП № 15- 0453- 000242, влязло в законна сила.

     Преценявайки дадените от подс.Т. обяснения, съдът намира, че същите следва да се ценят отчасти.Като доказателствено средство тези гласни доказателства кореспондират с другите доказателствени източници в частта, съдържаща признания, че действително подсъдимите Т. и Л. са взели и извозили  след незаконна сеч от съответния горски участък дървесина, която впоследствие била складирана у М.- син на Т., скрита с одеяла и балатуми.Подс.Т. признава също, че на 11.12.2015 г. бил заварен в двора на къщата си докато режел дърва, като по същото време там се намирали и другите двама подсъдими.Тези твърдения напълно кореспондират с показанията на полицейските и горски служители, извършили проверката. Твърденията, че подс.М. дошъл в двора му с цел да му търси обяснение за дървата не се потвърждават чрез нито едно доказателство, с изключение на заявеното от самия А.М..Очевидно поради роднинската си връзка- баща и син и обремененото съдебно минало на подс.М., двамата подсъдими са заинтересовани да поддържат версия за липса на виновно поведение у А.М., и каквото и да било съпричастие към установената престъпна деятелност.
      Що се отнася до обясненията на подс.Л., то на същите не следва да се дава вяра досежно обстоятелствата, че е отишъл с намерение правомерно да събере вършина,  за което подс.Т. му показал документ, че събирали и извозвали  само вършина, без да режат дърва незаконно, че подс.А.М. не знаел за това и няма отношение към техните действия.Тези твърдения на Л. се опровергават от обясненията на самия Т., който признава извършването на незаконна сеч, а участието на М. в „обработването” на материала в двора на баща му- помощ при рязане, се доказва от показанията на полицейските служители, които лично са възприели как и тримата подсъдими извършват действия по разтоварване и нарязване на дървесината.

      Приетото за установено се потвърждава и от другите приложени по делото писмени доказателства и доказателствени средства, както и веществените доказателства- справки за съдимост, справки относно собственост на моторни превозни средства, справка за нарушител, справки от РДГ, заключение по ценова лесотехническа експертиза, биографични справки, декларации за семейно и материално положение, разписка за предаване на вещи за отговорно пазене, актове от  за установени административни нарушения по чл.213 от Закона за горите, НП за нарушение по ЗГ от 2012 г., документи във връзка с конфискация на вещи, акт за нарушение по ЗДвП от 11.12.2015 г., НП за извършено нарушение на 11.12.2015 г., моторен трион „МС 460”, лек автомобил „Крайслер Вояджер” и общо 8.5 пространствени кубични метра дърва „Цер” и „Благун”.

      Правни изводи:

      С действията си подс. И.И.Л. е осъществил от обективна и субективна страна деянието   по чл.235 ал.ІІІ т.1 вр. ал.І вр. чл.26 ал.І от НК, за това, че в периода 10.12.2015 г.- 11.12.2015 г., в с.Кошарна, обл.Русе, след предварителен сговор с И.М.Т. с ЕГН **********, в условията на продължавано престъпление, на  два пъти, посредством лек автомобил „Крайслер Вояджер” с рег. № Р 5431 АР и лек автомобил „ВАЗ 2107” с рег. № Р 8521 РА, без редовно писмено позволитено взел и извозил от горския фонд- отдел 243 дърва за огрев от дървесен вид „Цер” с обем 1 кубичен пространствен метър и „Цер” и „Благун” с обем 7.5 пространствени кубични метра, всичко на обща стойност 293.49 лева.

       С действията си подс.И.М.Т. е осъществил престъплението  по чл.235 ал.ІІІ т.1 вр. ал.І вр. чл.26 ал.І от НК, за това, че  в периода 10.12.2015 г.- 11.12.2015 г. в с.Кошарна, обл.Русе, след предварителен сговор с И.И.Л. с ЕГН **********, в условията на продължавано престъпление, на два пъти, посредством лек автомобил „Крайслер Вояджер” с рег. № Р 5431 АР и лек автомобил „ВАЗ 2107” с рег.№ Р 8521 РА, без редовно писмено позволително, взел и извозил от горския фонд- отдел 243, дърва за огрев от дървесен вид „Цер” с обем 1 кубичен пространствен метър и „Цер” и „Благун” с обем 7.5 пространствени кубични метра, всичко на обща стойност 293.49 лева.

      От обективна страна изпълнителното деяние на престъплението е осъществено с действие.Подсъдимите Л. и Т. са взели от горския фонд дървен материал, за който не са имали писмено позволително, превозили са го с помощта на автомобили и са го разтоварили, като подс.Т. е имал намерение да ползва незаконно добитата дървесина за лични нужди.Деянието е извършено чрез използване на моторни превозни средства- лек автомобил „Крайслер Вояджер” с рег. № р 5431 АР, собственост на трето лице- Владислав Петев Якимов от гр.Русе, както и лек автомобил „ВАЗ 2107” с рег. № Р 8521 РА, собственост на А. И. И. от с.Стамболово, обл.В.Търново, тъй като вещите били натоварени и извозени с помощта на тези МПСредства, ползвани и за отдалечаване от мястото на престъплението.Решението да бъдат взети по незаконен начин вещите- дърва от горския фонд, за които няма разрешително, било формирано предварително, а не спонтанно, като е извършена подготовка и създадена организация, изразяваща се в избиране на времето, набавяне на средства, набелязване на мястото /съответен горски масив/, уговаряне в една сравнително спокойна обстановка.Налице е квалифициращото престъплението обстоятелство по чл.235 ал.3 т.1 от НК- след предварителен сговор.Налице са предпоставките по чл.93 т.12 от НК за квалифициране на деянието по чл.235 ал.3 т.1 от НК, тъй като и двамата подсъдими са участвали в изпълнението на престъплението като извършители.

     Престъпната деятелност и на двамата подсъдими следва да се определи като  продължавано престъпление по смисъла на чл.26 ал.1 от НК, доколкото  са налице две отделни деяния, извършени през непродължителен период от време- около денонощие, при една и съща фактическа обстановка и  еднородност на вината, като същевременно последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото.

      От субективна страна подс.И.Т. и подс.И.Л. са извършили престъпленията с пряк умисъл.Подсъдимите са годни субекти на нанаказателна отговорност.Всеки от тях ясно е съзнавал общественоопасния характер на действията си, предвиждал е и е целял настъпването на общественоопасните последици.Подсъдимите Т. и Л. са били наясно, че е установена забрана за извършване на сеч от горския фонд без писмено позволително.Двамата са знаели, че не разполагат с такъв документ, но са предприели противоправните действия, мотивирани от лични съображения.

        С действията си подс.А.М. е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.235 ал.ІІІ т.4 вр. ал.І и ал.ІІ от НК, тъй като   на 11.12.2015 г., в условията на повторност, в двора на дома си в с.Кошарна, обл.Русе, ул.”Черковна” № 6, без редовно писмено позволително укрил и съхранявал дървен материал, незаконно добит от другиго- И.М.Т. ***, дърва за огрев от вида „Цер” и „Благун” с обем 7.5 пространствени кубични метра от горския фонд- отдел 243, на обща стойност 243.40 лева.Изпълнителното деяние е извършено  с действие и същото се състои в укриване и съхраняване на дървения материал, който е взет и извозен по незаконен начин от останалите двама подсъдими.Деянието е извършено от подс.М. в условията на повторност, тъй като той бил осъждан за друго такова престъпление, като с Определение, постановено по НОХД № 2151/2014 г. по описа на Русенски районен съд, в сила от 30.10.2014 г., му било наложено наказание  пробация с пробационни мерки за срок от 3 години за извършено престъпление по чл.235 ал.2 вр. ал.1 от НК и по отношение на това осъждане не е изтекъл срока, предвиден в чл.30 ал.1 от НК- 5 години.

    По смисъла на ЗГ „добив” на дървесина е сеч, извозване и складиране, като тези действия били осъществени съвкупно от подс.Т..Именно той пояснява пред съда, че подредил пренесените от него и подс.Л. дърва, завил ги с цел да не се виждат и по този начин ги складирал до оградата в двора на сина си- А.М..От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл, с ясното съзнание за противоправността на действията и произтичащите общественоопасни последици.Подс.М. е пълнолетен и психически здрав, същият е знаел, че вещите са добити от баща му, че същите са предмет на неправомерни действия- незаконна сеч, но воден от лични мотиви, укрил и съхранявал дървесината до разкриване на деянието от полицейските служители.

    При установените факти и налагащи се правни изводи, за да индивидуализира наказанията, които следва да се изтърпят за извършените деяния, съдът съобрази следното:

        Според правната си квалификация извършеното от подс.И.Л. деяние е наказуемо с наказания лишаване от свобода за срок от една до осем години и глоба от пет до петнадесет хиляди лева. По отношение на този подс.като смекчаващо отговорността обстоятелство следва да се съобразят частично направените признания, както и изминалия сравнително продължителен период на разследване.Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице. Стойността на предмета на престъплението не може да бъде отчетена като смекчаващо отговорността обстоятелство, нито като мотив за определяне на случая като маловажен.Изсичането на дървета от горския фонд без редовно писмено позволително е действие, което е определено като престъпление именно поради степента на обществена опасност.Унищожаването на горския фонд не се отличава само и единствено с материално ощетяване на държавата, а има като преки и особено косвени последици редица други неблагоприятни  резултати, включително и за екологията в даден район.В тези случаи нанесените щети са необратими и невъзстановими за десетки години.Именно поради това съдът намира, че доводите на защитата в този аспект /отнесени и към тримата подсъдими/ не могат да бъдат възприети и отчетени по начина, по който се пледира от процесуалните представители.Извън посоченото, изложеното съотношение на смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства мотивира съда да инвидидуализира всяко от наказанията, които следва да се наложат при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, в минималния законов размер.Така на подс.И.И.Л. за извършеното по чл.235 ал.3 т.1 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК престъпление, се налагат наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 5000 лева.

          Съобразно правната квалификация извършеното от подс.И.М.Т. престъпление е наказуемо с наказание лишаване от свобода за срок от една до осем години и глоба от пет до петнадесет хиляди лева.Спрямо този подсъдим като смекчаващо отговорността обстоятелство следва да бъде отчетено направеното частично признание, както и сравнително продължителния период на разследване.Отегчаващо отговорността обстоятелство са предходните осъждания.Съдът намира, че  наказанията подс.И.М.Т. за извършеното по чл.235 ал.3 т.1  вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК престъпление следва да бъдат определени при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, в минималните законови  размери- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 5000 лв.

      Извършеното от подс.А.М. деяние е наказуемо според правната си квалификация с наказания лишаване от свобода за срок  от една до осем години и глоба от пет до петнадесет хиляди лева.Като смекчаващо отговорността обстоятелство следва да бъде отчетен изминалия продължителен период на разследването.Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице и това мотивира съда да определи санкциите в минимума на закона- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА от 5000 лв.

      По отношение на наложените наказания лишаване от свобода на всеки от тримата подсъдими- И.Л., И.Т. и А.М., съдът намира, че не са налице предпоставките за отлагане на изпълнението за подходящ изпитателен срок.При подс.Т. и подс.М. такъв извод почива и на липса на формални условия, кореспондиращи с нормата на чл.66 от НК /ненастъпила реабилитация/.Извън посоченото, спрямо тримата подсъдими се обосновава извод, че целите на наложените им наказания лишаване от свобода не биха се постигнали без ефективно изтърпяване на същите.Подсъдимите Л., М. и Т. са осъждани неколкократно във времето.Независимо, че следва да бъде отчетена настъпила реабилитация за постановените присъди на И.Л., то факта на извършените  от него деяния не може да бъде заличен. При преглед на справките за съдимост и на тримата подсъдими се установява, че спрямо някои от  посочените осъждания е прилаган института по чл.66 от НК, а подс.Л. е бил и условно предсрочно освободен от изтърпяване на наказание.Във времето  очевидно се констатира, че целите на налаганите наказания не са постигнати, доколкото престъпленията, предмет на настоящото производство доказват липса на превъзпитание към спазване на закона.Очевидно и незаконната сеч от горския фонд е обичайна дейност за тези лица, тъй като  доказателствата сочат и на санкциониране по административен ред, което също не е изиграло възспираща роля.Конкретно наложените наказания лишаване от свобода за срок от по една година спрямо всеки от тримата- Л., Т. и М., по субективна преценка на съда, основана на изложените обективни обстоятелства,  следва да бъдат изтърпяни ефективно, при първоначален общ режим, като само по този начин санкциите ще изпълнят целите си.

       На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК се отнема в полза на Държавата  приложен като веществено доказателство трион „МС 460”, който принадлежи на подс.Т. и е послужил за извършване на престъплението.

        Приложените като веществени доказателства вещи- 1 пространствен кубичен метър дърва за огрев „Цер” и 7.5 пространствени кубични метра дърва за огрев „Цер” и „Благун” следва да бъдат върнати на собственика- РДГ гр.Русе.На собственика- Ахмед Ибрямов Ибрямов от с.Стамболово, обл.Русе, следва да бъда върнат и приложен като веществено доказателство по делото л.а. „Крайслер Вояджер” с рег. № Р 5431 АР.

       Мотивиран така съдът постанови присъдата си.

 

                                           Районен съдия: