ПРИСЪДА   66

                                          гр.Русе,10.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският Районен съд IV наказателен състав на десети май две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в състав :

Председател:Венцислав В.

Съдебни заседатели : 1.В.С.

2.Д.Д.

при секретаря Юлия Острева........................................................................

и в присъствието на прокурора Дилян Михайлов.......................................

разгледа докладваното от съдията НОХ Дело 2299/2017г. ,за да се произнесе съобрази следното:

ПРИЗНАВА подсъдимата М.Д.Х., българска гражданка, със средно образование, омъжена, неосъждана, не работи , ЕГН ********** за

ВИНОВНА   в това,че през периода 09.11.2015г. - 13.11.2015г. в

гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, на три пъти, противозаконно присвоила чужди движими вещи - пари в брой от 6 200,00лв, собственост на „Табак Маркет" АД, които владеела, поради което и на основание чл. 206 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от вр.чл.36 и чл,54 от НК x налага наказание лишаване от свобода за срок от една година.

На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от три години.

ОСЪЖДА подсъдимата М.Д.Х. със снета      по-горе самоличност да заплати на ощетеното юридическо лице „Табак Маркети АД сумата от 3982,29 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди,ведно със законната лихва,считано от датата на довършване на престъплението.

ОТХВЪРЛЯ гражданския иск над тази сума до сумата от б 200 лв., като неоснователен и недоказан.


ОСЪЖДА подсъдимата М.Д.Х. да заплати сумата от 160 лв., представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск.

ОСЪЖДА подсъдимата М.Д.Х. да заплати сумата от 309,70 лв. в полза на държавата за разноски на досъдебното производство и сумата от 30 лв. в полза на бюджета на съдебната власт за разноски в съдебно заседание.

Присъдата     подлежи     на     обжалване     и     протестиране в

петнадесетдневен срок от днес пред Русенския Окръжен съд.     

 

  

Районен съдия :  

Съдебни заседатели 1.

                                2.