Р Е Ш Е Н И Е

……………

гр.Русе,  16.05.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, VІ-ти наказателен състав в публично заседание на ….. шестнадесети май ……. две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                     Председател: ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ

 

при секретаря Елка Горанова  и прокурора ……………...Вили Димитров………………………,

като разгледа докладваното от съдията АНД № 686/2018 г., съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА обв. В.Б.С., роден на *** г. в гр. Силистра, живущ ***, български гражданин, с полувисше образование, пенсионер, неосъждан, разведен, ЕГН ********** за

ВИНОВЕН в това, че на 30.10.2014 г., в землището на с.Красен, обл.Русе, на път ІV – 20202,  на километър 1 + 200, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил “Опел” Кадет, с рег. номер Р 6689 АХ, нарушил правилата за движение по пътищата: - чл. 16, ал. 1, т. 1  от ЗДвП и чл.20, ал.1 от ЗДвП и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на М.С.К-.от гр. Русе, изразяваща се в трайно отслабване на зрението за срок повече от тридесет дни и постоянно разстройство на здравето, не опасно за живота, поради което и на основание чл. 343 ал.1 б.”б” пр.2 вр. чл. 342 ал.1 пр.3 от НК и чл.78а от НК го

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда)  лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

 

ОСЪЖДА обв. В.Б.С. с горната самоличност да заплати по сметка на ОД МВР Русе сумата от 1705 лв. разноски на досъдебното производство.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд - Русе, считано от днес.

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Производството е по реда на глава  XXVІІІ  от НПК.

Русенска районна прокуратура е обвинила В.Б.С. *** в това, че на 30.10.2014г., в землището на с.Красен, обл.Русе, на път ІV – 20202,  на километър 1 + 200, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил “Опел” Кадет, с рег. номер Р 6689 АХ, нарушил правилата за движение по пътищата: - чл. 16, ал. 1, т. 1  от ЗДвП -  „На пътно платно с двупосочно движение, когато платното за движение има две пътни ленти, като водач на пътно превозно средство не изпълнил забраната да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне; - чл.20, ал.1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“ – като водач на пътно превозно средство не контролирал непрекъснато пътното превозно средство, което управлявал и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на М.С.К-.от гр. Русе, изразяваща се в трайно отслабване на зрението за срок повече от тридесет дни и постоянно разстройство на здравето, не опасно за живота, резултат от рана на дясна очна ябълка със засягане на роговицата и склерата, с проникване в предна очна камера, наложило оперативна интервенция, разкръгляне на зеницата на дясно око, помътнена леща на дясно око, зрение на дясно око 0.09, ерозии на роговицата на дясно око.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият С. е роден на *** г. в гр. Силистра. Български гражданин е. Има завършено полувисше образование. Разведен е и не е осъждан. Обвиняемият е правоспособен водач на МПС, категория “В, М, АМ” и има едно наложено административно наказание за нарушение на ЗДвП.

 Обв. С. ***. Ползва лек автомобил „Опел Кадет“ с рег. № Р 6689 АХ, собственост на Х.С..

На 30.10.2014г. обвиняемият привежда в движение посочения автомобил и се движи със скорост 55, 1 км./час по път ІV 20202 в посока към кръстовището на този път с път ІІ-202 /между гр.Русе и с.Щръклево, обл.Русе/. Пътното платно в този участък е двупосочно, с по една лента за движение във всяка посока, а пътната настилка е покрита с едрозърнест асфалт, без повреди и неравности. Времето е ясно, а видимостта нормална. По същото време в противоположното пътно платно за движение в посока, обратна на тази на С., се движи  свид. М.К.. Последната управлява л.а. „Крайслер Вояджър“ с рег. № Р 1333 РН, собственост на свид. Д.Д., който го епредоставил за ползване на К.. Заедно с нея в автомобила пътува и свид. Г. К.. Малко след като К.забелязва автомобила, който в посока, обратна на нейната, обвиняемият губи контрол над управлявания от него автомобил в землището на с.Красен, обл. Русе и навлиза в лентата за движение на пострадалата. Въпреки че и К., и обвиняемият отклоняват автомобилите си надясно, за да избегнат удара, С. удря с предната лява част от автомобила си предната лява част от автомобила на пострадалата. От удара К.си удря главата във вътрешността на автомобила. Свид. К. се обажда на тел. 112. На място пристигат полицейски служители, както и екип на Спешна помощ и пострадалата е откарана за преглед. 

При прегледа на пострадалата се установява, че в следствие на произшествието е получила нараняване на окото, а от изготвеното рентгеново изследване и от заключението на назначената по делото СМЕ на свид. М.К., се установило, че вследствие на настъпилото ПТП е получила следното увреждане - рана на дясна очна ябълка със засягане на роговицата и склерата, с проникване в предна очна камера, наложило оперативна интервенция, разкръгляне на зеницата на дясно око, помътнена леща на дясно око, зрение на дясно око 0.09, ерозии на роговицата на дясно око, довело до трайно отслабване на зрението за срок повече от тридесет дни и постоянно разстройство на здравето, не опасно за живота - средна телесна повреда по смисъла на чл.129 ал.2 от НК.

Приетата за установена фактическа обстановка се установява от следните доказателства: събраните в хода на досъдебното производство показания на свидетелите М.К., Г. К., Д.Д., както и от приложените към делото писмени доказателства и доказателствени средства – свидетелство за съдимост, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, автобиография.Факти от предмета на доказване се установяват и от заключенията на назначените съдебномедицински експертизи, авто-техническа и авто-техническа ценова експертиза.

          Приетата за установена фактическа обстановка се налага от следните доказателствени средства:

          Свидетелството за съдимост дава основание да се приеме,че обвиняемият не е осъждан и освобождаван от наказателна отговорност.

От справката за нарушител се установява обстоятелството,че обвиняемият е правоспособен водач на МПС, квалификацията и извършените нарушения по ЗДвП.

          От показанията на свид. К.и К. се установява времето на произшествието.

          Показанията на същите свидетели и обясненията на обвиняемия дават отговор на въпроса относно посоката на движение на обвиняемият.От същите доказателствени средства и от протокола за оглед се установява,че удара между автомобила, управляван от обвиняемият и пострадалият е станал в лентата за движение, по която преди произшествието се е движил пострадалия автомобил.

          От обясненията на обв. С. е видно, че тай е управлявал лекия автомобил Опел и посоката на движението му.

          От заключението автотехническата експертиза се установява скоростта на движение на автомобила, управляван от обвиняемия непосредствено преди възникване на инцидента.

          От заключенията на съдебния медик се установява получените от пострадалия наранявания и техните медико-биологични признаци.

          Всички ценени по делото доказателства сочен единствения категоричен и несъмнен извод относно деяние и вина:

От обективна страна обв. С. е осъществил признаците на състава на престъплението по чл. 343 ал.1 б.”б” пр.2 вр. чл. 342 ал.1 пр.3 от НК, тъй като на 30.10.2014г., в землището на с.Красен, обл.Русе, на път ІV – 20202,  на километър 1 + 200, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил “Опел” Кадет, с рег. номер Р 6689 АХ, нарушил правилата за движение по пътищата: - чл. 16, ал. 1, т. 1  от ЗДвП -  „На пътно платно с двупосочно движение, когато платното за движение има две пътни ленти, като водач на пътно превозно средство не изпълнил забраната да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне и чл.20, ал.1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“ – като водач на пътно превозно средство не контролирал непрекъснато пътното превозно средство, което управлявал и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на М.С.К-.от гр. Русе, изразяваща се в трайно отслабване на зрението за срок повече от тридесет дни и постоянно разстройство на здравето, не опасно за живота, резултат от рана на дясна очна ябълка със засягане на роговицата и склерата, с проникване в предна очна камера, наложило оперативна интервенция, разкръгляне на зеницата на дясно око, помътнена леща на дясно око, зрение на дясно око 0.09, ерозии на роговицата на дясно око.

На първо място С. е нарушил задължението вменено му от разпоредбите на чл. 16, ал.1 т.1 от ЗДвП,тъй като се е движил в лентата за насрещно движение, без да му се е налагало да изпреварва или заобикаля.  

Освен горното нарушение обвиняемият е нарушил и правилата на чл.20 ал.1 от ЗДвП,тъй като безспорно се установява,че не е могъл да контролира управляваното от него МПС.

Всяко едно от извършените от С. нарушения на правилата за движение стои в пряка причинноследствена връзка с настъпилото произшествие,а взети заедно са довели до настъпване на вредоносния резултат.Полученото от К.увреждане – рана на дясна очна ябълка със засягане на роговицата и склерата, с проникване в предна очна камера, наложило оперативна интервенция, разкръгляне на зеницата на дясно око, помътнена леща на дясно око, зрение на дясно око 0.09, ерозии на роговицата на дясно око, довели до трайно отслабване на зрението за срок повече от тридесет дни и постоянно разстройство на здравето, не опасно за живота – са медикобиологични признаци за средна телесна повреда съобразно разпоредбата на чл.129 ал.2 от НК.

          От субективна страна деянието е осъществено при непредпазливост. Обвиняемият не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици,но с оглед правоспособността и квалификацията си на водач на МПС е бил длъжен и е могла да го стори. 

             Съдът след като взема предвид, че за извършеното престъпление се предвижда наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок до ТРИ ГОДИНИ” или “ПРОБАЦИЯ”, деянието е непредпазливо, деецът не представлява голяма обществена опасност, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VIII от НК, съставът на престъплението,което е извършил не е свързан с причиняване на имуществени вреди, подлежащи на възстановяване,деецът не е бил в пияно състояние и не се касае за множество деяния,както и че целите на наказанието могат да се постигнат по този начин, прие, че са налице формалните предпоставки на чл.78а от НК за освобождаване на обв. С. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

             При индивидуализацията на наложеното наказание, съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства – чистото съдебно минало, липсата на нарушения по ЗДвП, възрастта на обвиняемия.Отегчаващи липсват. При наличието на тези обстоятелства, наказанието следва да се определи на минимума на предвиденото, за да съответства на извършеното, а именно глоба в размер на 1000 лв.

При наличието на същите обстоятелства следва да се определи и наказанието лишаване от право да се управлява МПС за срок от четири месеца.

          Предвид обстоятелството,че обвиняемият е признат за виновен следва да заплати и направените в хода на досъдебното производство разноски възлизащи на сумата от 1705 лв.

           Мотивиран така и на основание чл. 378 ал.4 от НПК съдът постанови решението си.

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :