МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД №628/2018г., РРС, ХІ-и н.с.

 

Русенска районна прокуратура е обвинила подс. В.М., с ЕГН- **********, в това, че през периода  01.05.2016г. – 28.05.2016г., включително в гр.Димитровград и гр.Русе без съгласието на притежателя на изключителното право – E.I. du Pont de Nemours and CompaniСАЩ върху търговската марка за клас 5 по Международната класификация на стоките и услугите, използвал в търговската си дейност без правно основание марка „BASIS” като съхранявал стоки с този знак с цел продажба и ги предложил за продажба   / по смисъла на чл.13,ал.2,т.2 от Закона за марките и географските означения-„ предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели /  -(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., бр. 73 от 2006 г.)  1000 броя   флакони  пълни /60гр./ с гранули носещи  марка „BASIS  Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;

2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

3. вносът или износът на стоките с този знак;

, обект на това изключително право на стойност около 174 000 лв., като с деянието са причинени значителни вредни последици - престъпление по чл.172б, ал.2  пр.2, вр. ал.1 от НК.

Прокурорът поддържа обвинението.

Подсъдимият В.М. изцяло признава фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изразява съгласие да не се събират доказателства за тези факти, по смисъла на чл.371, ал.1, т.2 от НПК. В хода на досъдебното производство дава кратки обяснения, в които се признава за виновна по повдигнатото обвинение.

Съдът, след като съобрази, че самопризнанията на подсъдимия се подкрепят от събраните в досъдебното производство доказателства, същите са събрани при условията и по реда на НПК, приема за установени следните обстоятелства, изложени в обвинителния акт:

Подсъдимият В.М.  е роден на ***г. в Украйна, украински гражданин, украински паспорт №FB540432, постоянно пребиваващ в Р.България, ЛНЧ:**********, с ЕГН-**********. Работи като продавач-консултант на резервни части за трактори и комбайни във фирма „Румонт“ЕООД-гр.Димитровград, грамотен, женен, неосъждан. Същият бил собственик и управител на „Агро Сервиз“ЕООД-гр.Димитровград.

В периода от 01.05. 2016г. до 28.05.2016г. той закупил препарати за растителна защита „BASIS-75DF   в гр.Димитровград от непознати за него лица. Те му ги предложили на  много изгодна цена, а именно цялото количество от 1000 опаковки по 60гр. за сумата от 2500лв. като му оставили първоначално 1 бр. като мостра. Преди да ги закупи той проверил цената  и отличителните белези на препарата в интернет.Подсъдимият решил, че сделката е изгодна и че може да ги продаде след това при реализиране на много добра печалба за себе си. Впоследствие след 2 дни след първата им среща двамата непознати мъже донесли на обвиняемия 1000 броя   флакони /60гр./   пълни с гранули носещи  марка „BASIS“75DF, запечатани с холограмен стикер, 900бр. пластмасови празни прозрачни опаковки за препарата„BASIS“75DF с размери 6х6х19см., 930бр. пластмасови прозрачни мерителни чашки за препарата„BASIS“75DF  с конусовидна форма и вместимост 50гр., 900бр.   инструкции за ползване на  препарата  BASIS“75DF формат А-4 с надписи на чужд език и той им платил сумата от 2500 лв.

Подс.М. започнал да търси купувачи за стоката си, за която същият много добре съзнавал, че е препарат  за растителна защита и след около 10 дни намерил такъв чрез сайт в интернет, свързал се с него по телефон и се уговорили да се срещнат на 28.05.2016г. около 14.00-15.00часа в гр.Русе на паркинг в района на ГКПП-Дунав мост-Русе. Поради това, че подс.М. изпитвал опасения да не бъде измамен решил да предприеме предпазни мерки и затова наел св.Н. да превози част от стоката до гр.Русе срещу сумата от 200лв. По този начин докато не се убедял, че купувача е надежден нямало да предостави стоката.

На 28.05.2016г., около 10.00часа, подс.М. и св.Н. натоварили 1000 броя флакони /60гр./ пълни с гранули, носещи  марка „BASIS“75DF, запечатани с холограмен стикер, 900бр. пластмасови празни прозрачни опаковки за препарата„BASIS“75DF с размери 6х6х19см., 930бр. пластмасови прозрачни мерителни чашки за препарата„BASIS“75DF  с конусовидна форма и вместимост 50гр., 900бр.   инструкции за ползване на  препарата  BASIS“75DF формат А-4 с надписи на чужд език, като ги разделили в двата автомобила, с които пътували - л.а.“Мазда“ с рег.№Х6018КА /управляван от св.Н./ и л.а.“Мерцедес“ с рег.№Х 3754 КВ /управляван от подс.М./ и тръгнали за гр.Русе. Пристигнали около 15.00часа  на ТИР паркинг „ОЛЯ“ намиращ се в близост до ГКПП-Дунав мост в гр.Русе.Подс.М. прехвърлил намиращата се стока от неговия автомобил в автомобила управляван от св.Н. и тръгнал, за да се срещне в бъдещия купувач.

През това време била извършена полицейска операция  от служители на ГПУ-Русе относно контрола на неистински и подправени лекарства и незаконно пренасяне на лекарствени средства. Около 15.30 часа полицейските служители , вкл.св.П. извършили проверка на  ТИР паркинг „ОЛЯ“ намиращ се в близост до ГКПП-Дунав мост в гр.Русе на св. Н. Н. от гр.Димитровград, както и на управляваното от него МПС-л.а.“Мазда“ с рег.№Х 6018 КА.При проверката на автомобила били намерени 1000бр. шишета от по 60гр. с препарат за растителна защита с етикети на опаковката „BASIS-75DF“, 900бр. пластмасови празни прозрачни опаковки за препарата „BASIS-75DF“ с размери 6x6x19см., 930 броя пластмасови прозрачни мерителни чашки за препарата„BASIS-75DF“, с конусовидна форма и вместимост 60гр., 900бр. инструкции за използване на препарата „BASIS-75DF“, формат А-4 с надписи на чужд език. Св.Н. не представил никакви документи за произход и собственост на стоката.Обяснил на полицейските служители, че препаратите били на друго лице – на подс.В.М. ***., който се намирал в автомобил в  близост до ГКПП-Дунав мост - гр.Русе - джип л.а.“Мерцедес“ с рег.№Х 3754 КВ. Св.Н. обяснил на полицейските служители, че бил нает за сумата от 200лв. на 28.05.2016г. от подс.М. да транспортира с автомобила си “Мазда“ с рег.№Х 6018 КА препарати за растителна защита от гр.Димитровград до гр.Русе. Вида на стоката не го притеснил, тъй като знаел, че подс.М. имал бизнес свързан със селското стопанство.

Бил установен въпросният л.а.“Мерцедес“ с рег.№Х 3754 КВ, управляван от подс. В.М..Последният заявил на полицейските служители, че въпросния препарат за растителна защита и останалите вещи намерени в автомобила на св. Н. били негови. Бил закупил препаратите за растителна защита „BASIS-75DF две-три седмици преди 28.05.2016г., в гр.Димитровград от непознати за него лица  за сумата от 2500лв. и после си бил намерил купувач за тази стока в гр.Русе, но поради  извършената полицейска проверка той не успял да се срещне с него.Не представил документ за закупуване на въпросните вещи.

Впоследствие едва в хода на досъдебното производство  на 20.12.2016г. подс.М. при разпита си предоставил фактура Серия NQ9LA №2450159 с продавач „Глориет Куийн 2002“ с адрес : 1186 Будапеща, ул.“Висньовски Лайос“№5, данъчен №12920194-2-43, ид.номер по ДДС:НU 129 201 94 и купувач- физическото лице В.М., за продукт  „BASIS DF%“  /различен от този предмет на досъдебното производство/, 1000бр. при ед.цена от 1,3 евро, на обща стойност 1300евро, с дата на доставка-11.04.2016г. и дата на фактура 11.04.2016г., краен срок на плащане 11.04.2016г. Безспорно  е установено в хода на разследването, че въпросната фактура представлява неистински частен документ и не е бил издаден от унгарското дружество „Глориет Куийн 2002“. С постановление от 29.03.2018г. на РРП били отделени материали с оглед извършено престъпление по чл.309 ал.1 от НК .         

              Съгласно заключението на назначената  и изготвена  комплексна  патентно-техническа и съдебно-ценова експертиза стойността на предмета на престъплението - 1000 броя   флакони /60гр./   пълни с гранули носещи  марка „BASIS“75DF   Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;

2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

3. вносът или износът на стоките с този знак;

е 174 000лв.

             Съгласно заключението на назначената  и изготвена  комплексна  патентно-техническа и съдебно-ценова експертиза:            

1.Знакът „BASIS“ поставен върху иззетите стоки /1000 броя флакони пълни с гранули с етикет на тях „Basis 75 DF  от по 60гр./  бил идентичен със знака на словна марка „BASIS“ с регистрационен номер : №00054259 регистрирана в Патентното ведомство на Република България.Словна марка BASIS“ с регистрационен номер : №00054259 била регистрирана на 02.03.3006г. , с покровителствен срок 12.05.2024г. и притежател  E.I. du Pont de Nemours and CompaniСАЩ .

2.Задържаните стоки /1000 броя флакони пълни с гранули с етикет на тях „Basis 75 DF  от по 60гр./ по своя състав са хербициди съответствали на стоките  от клас 5/хербициди/ по международната класификация на стоките и услугите, за които била регистрирана марката  BASIS“ в Патентно ведомство на Р България.

3.Съществувала голяма вероятност от  объркване на потребителите на иззетите стоки, поради идентичността на знака BASIS“, с която били означени.Тази вероятност включвала възможност за свързване на знаците и надписите с името на регистрираната марка„BASIS по смисъла на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО.

4.От направеното проучване  в базите данни на Патентно ведомство на Р България към момента в Държавния регистър на марките  не било вписано предоставяне на лицензия от собственика   на търговската марка „BASIS“ на подс. В.М. за производство и разпространение на препарата „Basis 75 DF“.

5.В магазинната мрежа  снабдяването с този препарат ставало директно от дистрибутора „Дю Пон България“ЕООД-София.

 Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Б. Б. Ч., Д.А.Б., П. Г. П., Н. П. Н.,  както и от писмените доказателства и доказателствени средства по делото – комплексна  патентно-техническа и съдебно-ценова експертиза, експертна справка,  справка за съдимост, писма и др.

Анализ на доказателствата и правни изводи

Съгласно чл.102 от НПК в наказателното производство подлежи на доказване извършеното престъпление и участието на подсъдимия в него. Съдът счита, че от всички събрани по делото доказателства, безспорно се установи факта на извършено престъпление, за което е обвинен подс.М.. Доказателствата, имащи за източник всяко от доказателствените средства по делото са съответстващи си и логично разкриват фактическата обстановка на деянието. В събрания доказателствен материал по делото не съществуват противоречия. От събраните доказателства, Съдът е достигнал до единствено възможният извод за виновността на подсъдимият и за постановяване на осъдителна присъда спрямо него.

Съдът намира за несъмнено и безспорно доказано по делото, че с деянието си подсъдимият В.М. осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.172б, ал.2  пр.2,  вр. ал.1  от НК, тъй като през периода  01.05.2016г. – 28.05.2016г., включително в гр.Димитровград и гр.Русе без съгласието на притежателя на изключителното право – E.I. du Pont de Nemours and CompaniСАЩ върху търговската марка за клас 5 по Международната класификация на стоките и услугите, използвал в търговската си дейност без правно основание марка „BASIS” като съхранявал стоки с този знак с цел продажба и ги предложил за продажба   / по смисъла на чл.13,ал.2,т.2 от Закона за марките и географските означения-„ предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели /  -(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., бр. 73 от 2006 г.)  1000 броя   флакони  пълни/60гр./ с гранули носещи  марка „BASIS  Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;

2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

3. вносът или износът на стоките с този знак;

, обект на това изключително право на стойност около 174 000 лв., като с деянието са причинени значителни вредни последици.

Изпълнителното деяние на престъплението било извършено чрез действие.

         Подсъдимият нямал отстъпено  право на ползване чрез лицензия от собственика на търговската марка „BASIS на територията на Р България и използвал в търговската си дейност като съхранявал стоки с този знак /по смисъла на чл.13,ал.2,т.2 от Закона за марките и географските означения-„ предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели /  с цел продажба и ги предложил за продажба  (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., бр. 73 от 2006 г.)– 1000 броя   флакони  пълни /60гр./ с гранули носещи  марка „BASIS“,   Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;

2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

3. вносът или износът на стоките с този знак;

обект на това изключително право.

Налице са следните квалифициращи обстоятелства:

По чл.172б, ал.2, пр.2 от НК- значителни вредни последици-подсъдимият В.М.  е съхранявал стоките /1000 броя   флакони  пълни /60гр./ с гранули носещи  марка „BASIS“/ с цел продажба и ги предложил за които съществувала вероятност от объркване на потребителите с марките  BASIS“. За тези стоки нямал отстъпено  право на ползване чрез лицензия  от притежателя на изключителното право, чрез което е довел до изменение на условията за нормално съществуване и възможността за упражняване на изключителното право върху марката. Засегнал е постигнатият търговски статус и репутацията на притежателя на изключителното право,предвид значителния брой стоки и значителния размер на цената им.

           От субективна страна престъплението е извършено виновно – при пряк умисъл. Подсъдимият съзнавал общественоопасния характер и противоправността на деянието, предвиждайки неговите общественоопасни последици и искал тяхното настъпване.Знаел , че няма отстъпено  право на ползване чрез лицензия  върху марката „BASIS“, нямал разрешение на притежателите на изключителното право върху търговските марки за клас 25 по Международната класификация на стоките и услугите - „E.I. du Pont de Nemours and CompaniСАЩ и въпреки това използвал в търговската си дейност като съхранявал с цел продажба и ги предложил за продажба  (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., бр. 73 от 2006 г.)  – 1000 броя флакони пълни /60гр./ с гранули носещи  марка „BASIS“,   Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;

2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

3. вносът или износът на стоките с този знак;

обект на това изключително право.

Причини за извършване на престъплението-ниско правосъзнание, незачитане на изключителните права на носителите на интелектуална собственост.

При индивидуализацията на наказанието, което следва да се наложи на подс.М., Съдът отчита многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства - признанието на вината още от фазата на досъдебното производство и изразеното съжаление за деянието в съдебната фаза на производството, реализиране на трудови доходи чрез ю.л., липсата на предходни осъждания, обстоятелството, че предмета на престъплението - 1000 броя   флакони  пълни /60гр./ с гранули носещи  марка „BASIS“ не е реализиран чрез продажба в търговската мрежа на Р България или друга страна членка на ЕС  Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;

2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

3. вносът или износът на стоките с този знак;

. Съдът не отчита отегчаващи вината обстоятелство извън квалификацията на обвинението. Предвид това, Съдът приема, че на подс.М. следва да се определи наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 и ал.2, във вр. с чл.58а, ал.4 от НК, поради което и му е наложил наказание под минимално предвидения законов размер, като е съобразил това, че този размер е по благоприятен за подс.М., във връзка с евентуалното приложение на чл.58а, ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и у наложил наказание „ГЛОБА“ в размер на 3000,00 лв. /три хиляди лева/. Предвид липсата на предходни осъждания на подс.М., съдът намира, че изтърпяването на наложеното наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ следва да бъде отложено за подходящ изпитателен срок - от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, на основание чл.66, ал.1 от НК.

Така определените по вид и размер наказания, според съда, ще постигнат законовите цели както на личната, така и на генерална превенция по чл.36 и чл.35, ал.3 от НК.

 Съдът е постановил отнемане в полза на държавата с присъдата - предмета на престъплението - 1000 броя флакони пълни с гранули с етикет на тях „Basis 75 DF  от по 60гр., на осн. чл. 172б, ал.3 от НК.

  Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;

2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

3. вносът или износът на стоките с този знак;

Подсъдимият следва да заплати и сумата от 251,16 лв. в полза на ГПУ-Русе за направени разноски на досъдебното производство.

 

Мотивиран така, Съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                     Районен съдия: