Мотиви по нохд 429/2018 г по описа на РРС -8 н.с.

 

 

 

РРП е обвинила Е.Г.М.  в това ,че на 10.03.2016г. в гр. Русе, чрез използване на техническо средство, отнел чужди движими вещи – 1бр. преносим компютър марка „Асус“, модел „UX30“; 1бр. USB – кабел за принтер и 1бр. USB – кабел за мобилен телефон – всичко на обща стойност 164,00лв. от владението на Г.Х.П. *** , без негово съгласи, с намерение противозаконно да ги присвои-престъпление по чл.195 ал.1 т.4  пр.2 вр. чл. 194 ал.1 от НК

Прокурорът и частният обвинител /пострадалия Г.П./ поддържат обвинението

Подсъдимият не дава обяснения

Защитата му твърди ,че деянието е съставомерно по чл.207 НК и предлага наказание по реда на чл.218 НК. Оспорва доказаността на авторството по повдигнатото обвинение

Съдът на база събраните в хода на съдебното следствие доказателства приема за установено следното от фактическа страна:Подс.Е.Г.М. е роден на ***г***. Живее в същия град, със средно образование,неженен, безработен, неосъждан ( реабилитиран).

В началото на 2016г. подс. Е.М. ***. В жилището си съхранявал множество ключове и технически приспособления, предназначени за различни видове заключващи устройства.

В началото на месец март 2016г. подс. М. посетил студио за татуировки, намиращо се на ул. „Щип“№1 в гр. Русе, стопанисвано от  св. Г.П., който съхранявал в него инструменти, лаптоп, кабели и други необходими за дейността му вещи и докато двамата разговаряли,подсъдимият имал възможност да разгледа разположението му и намиращите се вътре предмети.

В късния следобед на 09.03.2016г. св. Г. П. приключил работа в студиото и го напуснал, като активирал охранителната система към „СОТ – Русе“ и заключил вратата му посредством секретен патрон тип „ямков“.

В ранните часове на 10.03.2016г. пред студиота дошъл подс. Е.М., който носел на гърба си раница с логото на „Адидас“. С един от притежаваните ключове и техническите приспособления за отключване,той отключил вратата на студиото и така проникнал вътре. Той влязъл и бързо взел от вътрешността му  1бр. преносим компютър марка „Асус“, модел „UX30“; 1бр. USB – кабел за принтер и 1бр. USB – кабел за мобилен телефон. Общата стойност на тези вещи възлизала на 164,00лв. Подсъдимият напуснал студиото с вещите ,заключил вратата и се отдалечил от мястото. Проникването му в студиото активирало охранителната му система към „СОТ – Русе“ЕООД и така св. Г.Г. – служител в дружеството - получил сигнал за „задействие на техниката“.  Той веднага се насочил към адреса на сигнала, а именно студиото за татуировки на ул. „Щип“№1 в гр. Русе, но пристигнал след като подс.М. вече бил напуснал мястото с отнетите вещи. Поради това при проверката на място св. Г. установил, че врата на студиото била заключена и нямало видими следи от взлом.Той решил, че няма следи за извършена кражба, поради което докладвал за възстановяване на системата за охрана и напуснал мястото.

Сутринта на 10.03.2016г. св. Г.П. отишъл до студиото, отключил го и влязъл вътре. Чул писукащ сигнал от алармата и тогава установил, че от там липсват лаптопа, кабела за принтер и кабела за мобилен телефон. По повод на това той подал съобщение за извършено престъпление в Първо РУП при ОД на МВР- Русе, като ведно с него предал заключващия секретен патрон на вратата на студиото с намиращия се в него секретен ключ.

Отново сутринта на 10.03.2016г. подс. Е.М. посетил оказионен магазин на ЕТ „С.Г.“***, стопанисван от св. Г.. В магазина обяснил на св. Г., че притежава лаптоп от марката „Асус“, който желае да му продаде, при което последният заявил, че желае да огледа вещта. На следващия ден подс. М. донесъл лаптопа, при което св. Г. го закупил срещу сумата от 20лв. С  USB – кабела за принтер и  USB – кабела за мобилен телефон М. се разпоредил по неустановен в хода на разследването начин.

В хода проведените оперативно – издирвателни мероприятия, проведени от св. И.И. – полицейски служител от Първо РУП при ОД на МВР – Русе,  като извършител на деянието бил установен подс. Е.М.. Последният бил разпознат като лице, заснето от видеокамера на  офис на ЗК „Лев инс“, насочена към кръстовището на улиците „Щип“ и „Бистрица“, по време на активирането на охранителната система на студиото. Записът  от тази видеокамера бил приобщен към материалите по делото. Св. Св. Г. предал с Протокол за доброволно предаване от 14.03.2016г. лаптопа   марка „Асус“, модел „UX30“ и тази вещ впоследствие била върната на св. Г.П..

В хода на разследването било извършено претърсване и изземване в жилището, ползвано от подс. М. . При претърсването, той предал раницата с логото на „Адидас“, за която посочил, че е ползвал на процесната дата, както и множество ключове и други отключващи устройства.       

Видно от назначената и изготвена в хода на разследването съдебно – ценова икономическа експертиза, общата стойност на вещите, отнети от Е.М. възлизала на 164,00лв.

Видно от назначената и изготвена в хода на разследването трасологична експертиза, предоставения за изследване секретен патрон, предоставен от св. Г. П., по външни белези бил без следи от поправки или побитости. По вътрешната му страна, по кодиращите щифтове и стените на профилният канал за ключа се наблюдавали следи от инструменти или други устройства, които не били предназначени за отключване на същия. В установените допълнителни следи не са се установили наличие на устойчиви характерни микроособености, които да позволят сравнително изследване с цел установяване на предмета, оставил следите. Установените трасологични следи не са характерни да са оставени от оригиналния ключ. Установените следи са следствие на специализирано техническо средство, което е за преодоляване на патрона без неговото нараняване    

Видно от назначената в хода на разследването техническа експертиза на оптичен носител, предоставения от ЗК „Лев Инс“ DVD-R 4,7GB EMTEC“ съдържа кадри със събития предмет на разследването,за които е изготвен снимков материал.  Видно от снимковия материал / с посочено избързване на часовника на камерата с 30-40 мин/ е копиран първи кадър в 01:28:48 и последен в 01:28: 59 заснел движението на подсъдимия по ул.Щип 1 в района на студиото за татуировки.

Св.И. прегледал записите от камерите и установил ,че е застето е движение първо от  посока  бул.Освободител по ул.Щип към кръстовището на улицата с ул.Бистрица и обратно към вратата на студио за татуировки,където няма видимост. След около 8 мин.в кадър се появава автомобил на СОТ.Разпознал подсъдимия, служебно известен му и провел беседи с него. Подсъдимия обяснил, че се е разхождал в района, когато видял момиче да излиза от студиото за татуировки,заключвайки вратата и   носещо нещо, от което висели кабели.Проследил я и видял ,че поставя някаква вещ под балкон на ул.А.Кънчев. Установил,че вещта е преносим лаптоп ,който взел и после продал на св.Г.. Отново били прегледани кадрите от улицата и не било установено движение на лица от женски/мъжки пол, различни от заснетия подсъдим 

Видно от справката от СОТ алармата е активирана в 00:49:25 на 10.03. 2017г и сигнала е получен в 01ч

В хода на съдебното следствие е извършен оглед на помещението на ул.Щип 1 за установяване размерите на помещението, местоположението на бюрото,върху което се е намирал лаптопа, за времето на действие на сигнала на алармената система и е проведен следствен експеримент

 Гореизложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Г.П., Д.Й./приобщени/, С.Г., И.И.,П.Б. и Г.Г., както и от писмените доказателства и доказателствени средства по делото – протокол за доброволно предаване, справка от „Телепол“, протокол за претърсване и изземване, от заключенията на съдебно – ценова икономическа експертиза, трасологична експертиза, техническа експертиза на оптичен носител, бюлетин за съдимост и   декларации за семейно и материално положение и имотно състояние, както и веществени доказателства - 1 бр. секретен патрон тип „ямков“ с ключ от бял метал (към стр. 50 от том І от делото), както и отделно приложени в кашон: 1 бр. черна раница марка „ Adidas“ с червен цип – употребявана,10бр. заготовки за секретни ключове, 52 бр. секретни ключа, 4 бр. ямкови секретни ключа, 2 бр. касови ключа, 6 броя обикновени ключа, 1 бр. специален ключ за алармена система;1 бр. отвертка с червена дръжка с „ Г“ образен  закривен връх,  1 бр. арматурно желязо с „ Г“ образен  закривен край във форма на „ключ“ и 2 броя ямкови секретни ключа на връзка.

Съдът дава вяра на показанията на свидетелите Св.Г., Г.Г., И., Б. и П.. Същите не съдържат противоречиви данни, сочат на обективно възприети факти.Намират потвърждение в експертните заключения, приложения фотоалбум, протокола за доброволно предаване и за извършеното претърсване. Показанията на св.П. относно охранителната техника, монтирана в студиото му и начина на действие се подкрепят от показанията на св.Б. и св.Г.Г..

Безспорно е,че именно подсъдимият е продал след деянието процесната вещ на св.С.Г., която по индивидуални белези е разпозната от пострадалия.  

Безспорно е присъствието на подсъдимия след полунощ на ул.Щип 1 във времето преди 01 ч, когато в 00:49 ч е задействана алармата на студиото. Видно от показанията на св.П.,Г.Г. и П.Б. времето на работа на първия сигнал е 1 минута , тогава когато обемния датчик е отразил и  движение вътре в обекта. Видно от показанията на св.Г.Г. и приложената справка на л.19 от досъд.произв. след подаването на сигнала в 00:49: 25 ч, приемането на сигнала,отиването до местото,външния оглед и възстановяване на системата в 00:03ч ,съпоставено с показанията на св.И. и отразеното в техн.експертиза,сочи че в този времеви отрязък камерите не са заснели присъствието на лица ,различни от подсъдимия

Съдът счита за безспорно установено авторството на подс.М. в процесната кражба. Факт е ,че той се е разпоредил с процесната вещ, представайки я за своя пред св.С.Г.. Дадените от него обяснения пред св.И. са проверени и освен ,че не се потвърждават, се опровергават от показанията на св.Д. Й. и св.Г.П.. Обясненията му, че когато се е намирал на ул.Щип 1 е чул пищене на аларма  и видял лице от женски пол да излиза от студиото ,заключвайки вратата и носейки някаква вещ с кабели не се потвърждават от приложения диск и снимковия материал, отразен както в експертното заключение ,така и в показанията на св.И.. Видно от показанията на св.Б. и св.Г.  времето на задействане на сигнала от обемния датчик е 1 минута и ако има ново движение след тази 1 минута се подава нов сигнал. Факт е ,че е подаден един сигнал от обемния датчик ,след като е активирана алармата при влизане/ време за прекъсването й/ изключването й с набиране на код-  15 сек/. Безспорно е установено , че е имало един подаден сигнал, което означава, че движението в обекта е било преустановено в рамките на 1 минута.

Спорното обстоятелство дали е възможно в рамките на тази 1 минута при размерите на помещението да се изнесе лаптопа от мястото му е разрешен положително при проведения оглед и сл.експеримент

Установените при огледа размери на помещението и разстоянието от входната врата до бюрото ,вкл и стъпалата -5,10 м / или общо 10-12м/ дори с ноторно известната скорост на движение на пешеходец/ 4-5 км/ч, съответно 1,11 м/с или 1,40 м/с/  се изминава за време под 1 минута. Подсъдимият при предходното си посещение в студиото на пострадалия е имал възможност да огледа помещението

Обясненията на подсъдимият пред св.И., че е намерил лаптопа,оставен от жена,която го изнесла от студиото на пострадалия не покрива състава на престъплението по чл.207 НК. Определено дори и с оглед на тези обяснения лаптопа не е изгубена вещ , не е попаднала у подсъдимия случайно или по грешка, а допълнително след това подсъдимият я е своил като своя,разпореждайки се с нея

Още повече ,че законът квалифицира отнемането на вещ от всеки владелец-без значение дали е собственик,дали я владее правомерно или противоправно

Съдът счита ,че доказателствата по делото, разгледани поеденично и в съвкупността им налагат следните правни изводи:      

С деянието си подсъдимият Е.Г.М. е  осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 195 ал.1 т.4 пр.2 вр. чл. 194 ал.1 от НК, тъй като на 10.03.2016г. в гр. Русе, чрез използване на техническо средство отнел чужди движими вещи – 1бр. преносим компютър марка „Асус“, модел „UX30“; 1бр. USB – кабел за принтер и 1бр. USB – кабел за мобилен телефон – всичко на обща стойност 164,00лв. от владението на Г.Х.П. ***, без негово съгласи, с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна изпълнителното деяние на престъплението било извършено чрез действие. То се изразило в отнемане на процесните вещи от страна на подсъдимия, посредством прекъсване на фактическата власт над тях на владеещото ги лице и установяване на трайна фактическа власт от него. 

По отношение на обвиняемия Е.М. е налице квалифициращото отговорността обстоятелства по т. 4 пр.2 на чл. 195 ал.1 от НК  - „използване на техническо средство”, тъй като, за да влезе в ателието на св. П. той използвал ключове и или технически приспособления, за да отключи заключващия секретен патрон на врата на студиото и така си осигурил достъп до вещите му.  Заключението на вещото лице по трасологическата експертиза е категорично, че за отключването на секретния патрон на входната врата не е използван оригинален ключ, а е използвано специализирано подбрано техническо средство,непредвидено за отключване на секретния патрон.     

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал неговите общественоопасни последици и искал настъпването им. Той знаел, че няма съгласието на пострадалото лице – св. Г. П. - да отнеме вещите му, но въпреки това прекъснал фактическата му власт над тях и установил такава  за себе си и се е разпоредил с вещта.

При индивидуализация на наказанието съдът отчита като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало с оглед настъпилата реабилитация по право,възстановяване на значителна част от щетите,а като отегчаващи отчита ловкостта и бързината на действията му, сочещи на изградени умения. Иззетите веществени доказателства –множество заготовки на секретни ключове, ямкови секретни ключове, отверки със закривени върхове, служещи за натегачки и набирачки за преодоляване на секретни патрони сочат на намерения за извършване на подобни преодолявания на прегради. При така отчетеното съдът налага наказание по реда на чл.54 НК над минимума- една година и шест месеца лишаване от свобода. При наличие на формалните предпоставки на чл.66 НК съдът преценява ,че целите на наказанието ще се постигнат и по реда на чл.66НК с отлагане изпълнението на наказанието за изп.срок от три години, който да въздейства възспиращо и превъзпитаващо.     

 

На основание чл. 53 ал.1 б. „а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата  - 10бр. заготовки за секретни ключове, 52 бр. секретни ключа, 4 бр. ямкови секретни ключа, 2 бр. касови ключа, 6 броя обикновени ключа, 1 бр. специален ключ за алармена система;1 бр. отвертка с червена дръжка с „ Г“ образен  закривен връх,  1 бр. арматурно желязо с „ Г“ образен  закривен край във форма на „ключ“ и 2 броя ямкови секретни ключа на връзка, като вещи, принадлежащи на подсъдимия и предназначени за извършване на умишлено престъпление.

Подсъдимият дължи направените разноски

Мотивиран така съдът постанови присъдата си

 

                                 Районен съдия: