Районна прокуратура - Русе е обвинила М.С.М. *** в това, че на 14.10.2015 г. в гр.Русе, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Голф ГТИ" с рег.№ Р 2798 РС, нарушил правилата за движение по пътищата: - чл.119, ал.1 ЗДвП - „При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващи по нея пешеходци, като намали скоростта или спре", като не изпълнил задължението си и не спрял, за да пропусне стъпилата на пешеходна пътека пешеходка М.Й.Н., и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на М.Й.Н. ***, изразяваща се в счупване на латералния кондил на лява бедрена кост, разкъсване на медиалния менискус на лява колянна става и препателарен бурсит на лява колянна става, довели до трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник за срок повече от тридесет дни, като деянието е извършено на пешеходна пътека - престъпление по чл.343, ал.3, пр. последно, буква "а", пр.2, вр. ал.1, буква "б", пр.2, вр. чл.342, ал.1, пр.3 от НК.

Прокурорът и повереникът на частния обвинител поддържат изцяло обвинението срещу подсъдимия.

Съдебното следствие е проведено по реда на чл.371 т.1 от НПК.

          Въз основа на направеното признание и събраните в хода на досъдебното производство доказателства,които го подкрепят,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият М. е роден *** г. в гр. Русе. Има завършено средно образование и е женен. Притежава правоспособност за управление на МПС от категория „В, М, АМ”. Наказван е два пъти за нарушения на правилата на ЗДвП.

 Подс. М. работи като ел. техник в ***и във връзка с работата му в различни градове на страната управлява л.а. „Фолксваген Голф ГТИ” с рег. № Р 2798 РС, собственост на С. М.. 

На 14.10.2015 г. сутринта подс. М. привежда в движение лекия автомобил и го управлява по бул. “Цар Освободител”. Времето е облачно, със слаба мъгла, пътната настилка - влажна. Движи се по източното платно и приближава пешеходната пътека преди кръстовището, образувано от бул. “Цар Освободител” и ул. “Щип”. Това платно на бул. “Цар Освободител” е с три ленти за движение, с обща ширина на платното 9,00 м. Подсъдимият се движи в най-лявата лента и при приближаването си до пешеходната пътека спира, за да пропусне преминаващите пешеходци. До него в средната лента се движи друг автомобил, управляван от свид. П. П., който също спира. 

По същото време свид. М.Н. пресича пътното платно на бул. “Цар Освободител” в посока центъра на града. До там я откарва свид. К. Н. – неин син, който след това потегля отново. Пътното платно в този пътен участък е гладко, без неравности и деформации на настилката, има ясно очертана маркировка. Н. предприема пресичане по пешеходната пътека отдясно наляво по посока на движение на лекия автомобил, управляван от М., движи се по средата на пешеходната пътека. Преминава покрай автомобила, управляван от свид. П. и се приближава до разделителната ивици на двете платна на булеварда. Подсъдимият възприема Н. и има възможност да наблюдава движението ú. Преди още пешеходката да е пресякла пред автомобила и се намира на  0,50 м от западния край на пътното платно, подсъдимият потегля. Въпреки че пресича пешеходна пътека и има видимост пред себе си към нея, М. не забелязва, че пресичащата по пешеходната пътека пешеходка е още на пътното платно.По тази причина не предприема навреме спиране отново и със скорост от 5 км.ч. удря Н. с лявата част на превозното средство и вследствие на удара свид. Н. попада на капака на автомобила, а след това пада на земята. След удара подсъдимият спира автомобила, но не оказва помощ на пострадалата. Свид. Н. забелязва в огледалото за обратно виждане, че майка му е паднала на пътя и се връща. Подава сигнал на тел.112, на място пристига екип на Спешна помощ и откарват свид.Н. ***. 

При прегледа на свид. М.Н. се установява,че в следствие на произшествието е получила болка и оток на двете колена и лява длан и я изписват за домашно лечение. Изготвена е рентгенова снимка,на която е фиксирано счупване на латералния кондил на лява бедрена кост,което не е разчетено от извършващия прегледа медик. Тъй като болката в крака не намалява, около три седмици по-късно Н. отива на повторен преглед, при който се установява счупване на латералния кондил на лява бедрена кост, разкъсване на медиалния менискус на лява колянна става и препателарен бурсит на лява колянна става, довело до трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник за срок повече от 30 дни.

Горната фактическа обстановка съдът намира за безспорно установена въз основа на направените от подсъдимия признания и събраните в хода на досъдебното производство  доказателства – свидетелство за съдимост, автобиография, заключение на автотехническите експертизи, медицинска експертиза, метеорологична справка, както и от приобщените по реда на чл.283 вр. чл.373 ал.1 от НПК показания на свидетелите М.Й.Н., Ц. Р. П., А. Т. К., К. Н. Н., П. Т.П., както и вещото лице д-р П. Д..

Приетата за установена фактическа обстановка се налага от следните доказателствени средства:

Свидетелството за съдимост дава основание да се приеме,че подсъдимият не е осъждан и освобождаван от наказателна отговорност.

От справката за нарушител се установява обстоятелството,че подсъдимият е правоспособен водач на МПС, квалификацията и административното му минало като водач.

          От показанията на свид. П. и Н. се установява времето на произшествието.

          Същите показанията дават отговор на въпроса относно посоката на движение на подсъдимия.От същите доказателствени средства се установява,че удара между автомобила управляван от подсъдимия и пострадалата е станал изцяло в най-лявата лента за движение на източното платно на бул. “Цар Освободител” върху пешеходна пътека.

          Показанията на свид.П. и Н.  дават основание да се приеме,че подсъдимият е управлявал лекия автомобил “Фолксваген” и посоката на движението му.От тях се установява,че той е спрял,но не е изчакал преминаване на пешеходката по пешеходната пътека пред автомобила му и е потеглил преди да я пропусне.

          От заключението автотехническата експертиза се установява скоростта на движение на автомобила управляван от подсъдимия непосредствено преди възникване на инцидента.

          От заключенията на съдебния медик се установява получените от пострадалия наранявания и техните медико-биологични признаци.

          Всички ценени по делото доказателства сочат единствения категоричен и несъмнен извод относно деяние и вина:

От обективна страна подс. М. е осъществил признаците на състава на престъплението по чл.343, ал.3, пр. последно, буква "а", пр.2, вр. ал.1, буква "б", пр.2, вр. чл.342, ал.1, пр.3 от НК, тъй като на 14.10.2015 г. в гр.Русе, при управление на л.а. "Фолксваген Голф ГТИ" с рег.№ Р 2798 РС, нарушил правилата за движение по пътищата: чл.119 ал.1 от ЗДвП - не пропуснал пресичащата на пешеходната пътека пешеходка М.Й.Н. и по непредпазливост причинил на същата средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на латералния кондил на лява бедрена кост, разкъсване на медиалния менискус на лява колянна става и препателарен бурсит на лява колянна става, довело до затрудняване движенията на ляв долен крайник за срок повече от тридесет дни, като деянието е извършено на пешеходна пътека.

          При управление на МПС подсъдимият е нарушил задължението, вменено му от разпоредбите на чл.119 ал.1 от ЗДвП,тъй като в качеството си на водач на нерелсово ППС при приближаване към пешеходна пътека не е пропуснал стъпил и преминаващ по нея пешеходец, чрез намаляване на скоростта и спиране.В момент когато подсъдимият е бил спрял на около 3 м от пешеходната пътека, пешеходката все още не е била на пътното платно и е продължавала движението си по него.Точно от този момент тя е била във видимостта на водача и за него е възникнало задължението да я пропусне като намали скоростта или спре.

Допуснатото от подсъдимия нарушение на правилата за движение стои в пряка причинноследствена връзка с настъпилия резултат и е довело до причиняването по непредпазливост на телесна повреда на пострадалата. Полученото от Н. увреждане – счупване на латералния кондил на лява бедрена кост, разкъсване на медиалния менискус на лява колянна става и препателарен бурсит на лява колянна става, довело до затрудняване движенията на ляв долен крайник за срок повече от тридесет дни – медикобиологични признаци за средна телесна повреда съобразно разпоредбата на чл.129 ал.2 пр.4 от НК.

Деянието е извършено на пешеходна пътека очертана с прекъснати линии т.е. обозначена с пътна маркировка.Пострадалата е предприела пресичане на пътното платно на бул. “Цар Освободител” точно по продължението на пешеходната пътека.

От субективна страна деянието е осъществено при непредпазливост. Подсъдимият не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици,но с оглед правоспособността и квалификацията си на водач на МПС е бил длъжен и е могъл да го стори. 

При индивидуализацията на наказанието за извършеното от М. престъпление съдът взе предвид следното:

Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха чистото съдебно минало и липсата на данни за каквито и да било предходни противообществени прояви.Като отегчаващо се отчете липсата на критичност.При наличието на тези обстоятелства съдът отмери наказанието лишаване от свобода в размер на една година.

При наличието на всички формални предпоставки за приложението на чл.66 ал.1 от НК,съдът намери,че целите на наказанието ще се изпълнят и с отлагане на изтърпяването му за изпитателен срок от три години.Приложението на института на условно осъждане ще даде на подсъдимия възможност без да бъде изолиран от обществото да осмисли поведението си и да се издържа и едновременно с това бъдещото му поведение ще бъде коригирано от възможността за приложение на чл.68 ал.1 от НК.

При наличието на същите обстоятелства следва да се определи и наказанието лишаване от право да се управлява МПС за срок от четири месеца.

          Предвид обстоятелството,че подсъдимият е признат за виновен следва да заплати и направените в хода на досъдебното производство и съдебното следствие разноски.

          Мотивиран така, съдът се произнесе с присъдата си.

 

                                                                    Районен съдия: