Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Русе, 08.05.2018г.

      

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският Районен съд, ЕДИНАДЕСЕТИ наказателен състав, в публично заседание на ОСМИ МАЙ през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           

 Председател: Александър Станчев

                 

при секретаря Светлана Енчева и в присъствието на прокурора Ралица Драганова, като разгледа докладваното от председателя АНД №709  по описа за 2018г.

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА обв. М.Н.Д., родена на ***г***, български гражданин, с основно образование, омъжена, пенсионерка, неосъждана, с ЕГН-**********, за

ВИНОВНА за това, че през периода 04.08.2014год. - 30.04.2015год. в гр. Русе, пред М. С. - служител в Отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ - гр. Русе и пред И. Х. Д. - Директор на ТП на НОИ - гр. Русе, съзнателно се ползвала от неистински официални документи- Удостоверение обр. УП-30 №283/12.05.1986год., Служебна бележка от 17.03.1981год. и Заповед за прекратяване на трудово правоотношение №94/06.12.1984год., издадени от РСП „БКС“, Район „Девети септември“ - гр. София, Длъжностна характеристика на работник сгради и корита от 12.10.1972год. и Трудова книжка №34, издадена на името на М.Н.Д., на които е придаден вид, че представляват конкретно писмено изявление на други лица, а именно - длъжностните лица, заемащи длъжностите „Счетоводител“, „Главен счетоводител“ и „Директор“ в РСП „БКС“, Район „Девети септември“ - гр. София, към момента на издаване на съответните документи, а не на тези, които действително са ги съставили, като от нея за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание  чл.78а, ал.1, вр. чл.316, вр. чл.308, ал.1, вр. с чл.54 от НК, я 

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказаниеГЛОБА в размер на 1000,00 лв. /ХИЛЯДА ЛЕВА/.

ОСЪЖДА обв. М.Н.Д., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на ОДМВР – гр. Русе сумата от 249,00 лв. за разноски на досъдебното производство.

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Русе.

 

 

                       

         Районен съдия :