Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                                     гр.Русе, 29.12.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, шести граждански състав, в публично съдебно заседание на пети декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

 

при участието на секретаря Галя Георгиева, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 5932 по описа за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:

Ищецът „Застрахователно Акционерно Дружество ДАЛЛБОГГ: Живот и Здраве” АД твърди, че: 1. на 16.09.2015г. ответникът „Еко Брокер” ЕООД, гр.Русе сключил застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/115002344890 по отношение на лек автомобил марка “FORD“, модел KA, с рег.№Р 0255 ВР, с рама №WFOBXXWPRBTS50206. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- Д.. Н.н – притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

2. на 08.03.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116000768239 по отношение на лек автомобил марка CHRYSLER, модел CHEROKEE KJ, с рег.№Р 7363 ВР, рама №1J8GLN8763W537308. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- Барсеану Константин – притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

3. на 23.03.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116000931078 по отношение на лек автомобил марка CHRYSLER, модел GRAND CHEROKEE, с рег.№Р 7813 ВР, рама №1J8G2E8A23Y500307. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- Г. И. З. – притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

4. на 11.04.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116001106131, издадена на 11.04.2016г по отношение на лек автомобил марка AUDI A4, модел AVANT, с рег.№Р 6195 ВР, рама №WAUZZZ8E82A238142. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- С. А. К.– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

5. на 03.06.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116001574741, издадена на 03.06.2016г. по отношение на лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел PASAT, с рег.№Р 8640 ВР, рама №WVWZZZ31ZME377004. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- Барбиеру Гучи– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

6. на 08.06.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116001616521, издадена на 08.06.2016г. по отношение на лек автомобил марка OPEL, модел ZAFIRA, с рег.№Р 1357 ВР, рама №W0L0TGF7512149812. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- Ш. Д. О.– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

7. на 07.07.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116001861845, издадена на 07.07.2016г. по отношение на лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел SHARAN, с рег.№Р 5657 ВН, рама №WVWZZZ7MZ2V026708. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- В. Л.– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

8. на 07.07.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116001870795, издадена на 07.07.2016г. по отношение на лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел GOLF, с рег.№Р 3896 ВН, рама №WVWZZZ1JZYD135602. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- А.Д.С.– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

9. на 18.07.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116001961122, издадена на 18.07.2016г. по отношение на лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел GOLF, с рег.№Р 9554 ВР, рама №WVWZZZ1HZTW437059. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- П. Г.– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

10. на 19.09.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116002460825, издадена на 19.09.2016г. по отношение на лек автомобил марка MITSUBISHI, модел PAJERO, с рег.№Р 5994 ВР, рама №V244021725. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- В. Р.– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

11. на 23.09.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116002495255, издадена на 23.09.2016г. по отношение на лек автомобил марка RENAULT, модел ESPACE, с рег.№Р 4080 ВН, рама №VF8JEOEL522078554. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- М. В.– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

12. на 15.11.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116002929313, издадена на 15.11.2016г. по отношение на лек автомобил марка AUDI A6, с рег.№Р 1940 ВР, рама №WAUZZZ4BZYN145963. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- В. К. Ф.– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

13. на 29.11.2016г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/116003041872, издадена на 29.11.2016г. по отношение на лек автомобил марка FIAT, модел ULYSSE, с рег.№Р 0919 ВР, рама №ZFA22000012153996. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- С. С.В.– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

14. на 04.01.2017г. ответникът сключил застрахователен договор  „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/117000167944, издадена на 04.01.2017г. по отношение на лек автомобил марка FORD“, модел MONDEO, с рег.№Р 5228 ВН, рама №WF0WXXGBBW4L58800. В нея като застрахован собственик фигурирал именно дружеството, а като обичаен водач- Д.Р. К.– притежаващ румънско гражданство, с постоянен адрес също в РРумъния.

Въпреки че към настоящия момент в официалните регистри на КАТ все още като собственик на автомобилите фигурирал ответното дружество, то превозните средства се намирали във владението на други трети лица също румънски граждани, различни от посочения в полицата обичаен водач.

Нямало данни след сключване на посочената застраховка по отношение на описаното МПС, които да сочат по какъвто и да е начин, че привидно застрахованото българско дружество е действителния собственик на автомобила, нито че то е упражнявало, чрез своите органи и/или представители каквато и да било фактическа власт върху него. Напротив, ответникът е демонстрирал пълна липса на заинтересованост от правния и фактически статус на „формално“ притежаваното от него МПС. За този факт счита, че  можело да се направи заключение  от отсъствието на каквото и да било уведомяване от него на застрахователя за промяна на собствеността, както изрично изисква чл.263, ал.1 КЗ (отм.).

След извършено проучване установили, че застрахователния договор не сключен нито от собственика  на автомобила, нито от каквото и да е друго лице, което упражнява фактическа власт върху описаното МПС на законно основание. Напротив, договорът бил сключен от трето лице ( застраховащ), което не било валидно упълномощено  за това от действителните правоимащи лица. На основание чл.37, ал.1 от ЗЗД упълномощаването за сключване на договори, за които закона изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма. В конкретния случай лицата, които не притежават законно основание да ползват дадено МПС следва да притежават изрично писмено пълномощно за подписване на застрахователен договор, без значение дали сключването му е доброволно или задължително. Такива били и указанията, които дружеството било дало на застрахователните брокери, а именно да се уверят във всеки отделен случай, че застрахователния договор се сключва от собственик или от изрично упълномощено от него лице. Тези указания в конкретния случай не били спазени.

Предявените обективно съединени искове от „Застрахователно Акционерно Дружество ДАЛЛБОГГ: Живот и Здраве” АД против „Транс Груп 81-Т” ЕООД,, са с правно основание чл.26, ал.2, пр.2, вр.чл.42 от ЗЗД,  чл.26, ал.1, пр.1, 2 и 3 от ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.4 от ЗЗД вр.чл.289 от ТЗ и вр.чл.8, ал.2 ЗЗД, чл.349, ал.1, 2 и 3 КЗ, чл.26, ал.2, пр.5 от ЗЗД и чл.29 , ал.1 ЗЗД, с които ищецът моли съда да постанови решение, с което да прогласи нищожността на застрахователен договор, обективиран в 14 бр.Застрахователни полици, както следва:

1.№ BG/30/115002344890, издадена на 16.09.2015г.

2.№ BG/30/116000768239, издадена на 08.03.2016г.

3.№ BG/30/116000931078, издадена на 23.03.2016г.

4.№BG/30/116001106131, издадена на 11.04.2016г.

5.№BG/30/116001574741, издадена на 03.06.2016г.

6.№BG/30/116001616521, издадена на 08.06.2016г.

7.№BG/30/116001861845, издадена на 07.07.2016г.

8.№BG/30/116001870795, издадена на 07.07.2016г.

9.№BG/30/116001961122, издадена на 18.07.2016г.

10.№BG/30/116002460825, издадена на 19.09.2016г.

11.№BG/30/116002495255, издадена на 23.09.2016г.

12.№BG/30/116002929313, издадена на 15.11.2016г.

13.№BG/30/116003041872, издадена на 29.11.2016г.

14.№BG/30/117000167944, издадена на 04.01.2017г., поради едновременното й противоречие със закона и неговото заобикаляне, както и поради накърняване на добрите нрави и липса на основание за неговото сключване.

Претендира и направените по делото разноски.

Прави искане по чл. 238, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, при условията на евентуалност, в случай, че ответникът не оспори исковете; не подаде отговор срещу исковата молба; не се яви и не направи искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Съдът, като взе предвид наведените в исковата молба обстоятелства и формулирания петитум квалифицира правно предявения иск по чл.79 от ЗЗД, и чл.86 ЗЗД.

В законоустановеният едномесечен срок ответникът „Еко Брокер” ЕООД, гр.Русе не е подал отговор на исковата молба по чл. 131 от ГПК, не се явява в първото заседание по делото и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

            Ищцовата претенция следва да бъде уважена, предвид обстоятелството, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 от ГПК.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК в тежест на ответника са направените от ищеца деловодни разноски в размер на 358,55лв.

По изожените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРОГЛАСЯВА нищожността на застрахователен договор, обективиран в 14 бр.Застрахователни полици, както следва:

1.№ BG/30/115002344890, издадена на 16.09.2015г.

2.№ BG/30/116000768239, издадена на 08.03.2016г.

3.№ BG/30/116000931078, издадена на 23.03.2016г.

4.№BG/30/116001106131, издадена на 11.04.2016г.

5.№BG/30/116001574741, издадена на 03.06.2016г.

6.№BG/30/116001616521, издадена на 08.06.2016г.

7.№BG/30/116001861845, издадена на 07.07.2016г.

8.№BG/30/116001870795, издадена на 07.07.2016г.

9.№BG/30/116001961122, издадена на 18.07.2016г.

10.№BG/30/116002460825, издадена на 19.09.2016г.

11.№BG/30/116002495255, издадена на 23.09.2016г.

12.№BG/30/116002929313, издадена на 15.11.2016г.

13.№BG/30/116003041872, издадена на 29.11.2016г.

14.№BG/30/117000167944, издадена на 04.01.2017г., от „Застрахователно Акционерно Дружество ДАЛЛБОГГ: Живот и Здраве” АД , поради едновременното й противоречие със закона и неговото заобикаляне, както и поради накърняване на добрите нрави и липса на основание за неговото сключване, липса на застрахователен интерес и липса на представителна власт и потвърждаване по предявени искове от „Застрахователно Акционерно Дружество ДАЛЛБОГГ: Живот и Здраве” АД, ЕИК:200299615, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Г.М.Димитров“, №1  срещу „Еко Брокер” ЕООД, ЕИК:203091128, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.”Плевен ”, №3, вх.4.

ОСЪЖДА  „Еко Брокер” ЕООД, ЕИК:203091128, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.”Плевен ”, №3, вх.4 да заплати на „Застрахователно Акционерно Дружество ДАЛЛБОГГ: Живот и Здраве” АД, ЕИК:200299615, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Г.М.Димитров“, №1 сумата в размер на  358,55 лева - разноски по делото.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: