РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 3797/2014, V състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА М.Н.Д. НОТАРИУС АЛБЕНА МАРКОВА Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 31.5.2017г.
В законна сила на 8.8.2017г.
2 Гражданско дело No 173/2015, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Н.С.К. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 11.1.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 9.1.2017
Търговско дело № 284/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 28.8.2017
Гражданско дело № 870/2017
В законна сила на 28.8.2017г.
3 Гражданско дело No 1580/2015, II състав Делба Р.Ш.И. С.М.И.,
И.И.Н.,
Н.И.А.
Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 4.5.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 6.10.2016
Гражданско дело № 435/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 14.8.2017
Гражданско дело № 366/2017
В законна сила на 14.8.2017г.
4 Гражданско дело No 2332/2015, II състав Облигационни искове между съсобственици МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА И.Х.И. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Определение от 14.7.2017
Гражданско дело № 828/2016
В законна сила на 16.8.2017г.
5 Гражданско дело No 6021/2015, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Л.А.,
А.Л.А.
А.Б.В. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 1.8.2017г.
В законна сила на 26.8.2017г.
6 Гражданско дело No 1056/2016, XII състав Искове по КЗ Р.Г.К. ЗАД "ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ" Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 10.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2017
Гражданско дело № 314/2017
В законна сила на 15.8.2017г.
7 Гражданско дело No 1837/2016, XIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.А.С. ОБЩИНА ВЕТОВО,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 9.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.6.2017
Гражданско дело № 265/2017
В законна сила на 11.8.2017г.
8 Гражданско дело No 1916/2016, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.П.Ш. ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ АД Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 10.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 20.9.2016
Гражданско дело № 560/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 14.8.2017
Гражданско дело № 65/2017
В законна сила на 14.8.2017г.
9 Гражданско дело No 3885/2016, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.М. С.Н.Д. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 12.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.8.2017
Гражданско дело № 476/2017
В законна сила на 23.8.2017г.
10 Гражданско дело No 3927/2016, XIII състав Делба С.Б.Й.,
Е.Б.Й.,
Р.Б.Й.
Р.Р.М. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 17.7.2017г.
В законна сила на 11.8.2017г.
11 Гражданско дело No 4098/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.Ш.А. О.Ю.С. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 27.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.6.2017
Гражданско дело № 331/2017
В законна сила на 11.8.2017г.
12 Гражданско дело No 4140/2016, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Х.Х.М.,
Х.Г.
И.Х.М.,
Ю.И.М.
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 5.8.2017г.
13 Гражданско дело No 4219/2016, IV състав Делба М.М.В. И.Н.М.З. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 17.8.2017г.
В законна сила на 30.8.2017г.
14 Гражданско дело No 4680/2016, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НОРДИК ПРОПЪРТИС ЕООД П.Х.Г.,
ФЪНКИ БУДА ЕООД
Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 9.6.2017г.
В законна сила на 15.8.2017г.
15 Гражданско дело No 5926/2016, III състав Иск за недействителност на трудов договор ДЖИНИНО 2011 ООД М.Л.Ч. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 7.4.2017г.
В законна сила на 26.8.2017г.
16 Гражданско дело No 6463/2016, XI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД В.И.Т. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 24.7.2017г.
В законна сила на 11.8.2017г.
17 Гражданско дело No 6557/2016, IV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество В.А.Г. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 3.7.2017г.
В законна сила на 2.8.2017г.
18 Гражданско дело No 6663/2016, IV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.М.Р. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 3.7.2017г.
В законна сила на 2.8.2017г.
19 Гражданско дело No 7027/2016, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БИЛД КОНСУЛТ ООД ФЕРМЕР 2000 АД Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 13.7.2017г.
В законна сила на 16.8.2017г.
20 Гражданско дело No 7586/2016, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД К.И.К. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 6.6.2017г.
В законна сила на 5.8.2017г.
21 Гражданско дело No 7691/2016, XIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Х.Х. Ц.А.С.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 2.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 10.8.2017
Гражданско дело № 486/2017
В законна сила на 10.8.2017г.
22 Гражданско дело No 7772/2016, XI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.Х.К.,
И.Д.К.
А.А.А.,
Ф.А.А.,
Р.В.П.
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 23.5.2017г.
В законна сила на 16.8.2017г.
23 Гражданско дело No 407/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Р.Д.Я. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 31.7.2017г.
В законна сила на 25.8.2017г.
24 Гражданско дело No 515/2017, XIII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество МОНТЮПЕ ЕООД М.Н.М. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 18.7.2017г.
В законна сила на 18.8.2017г.
25 Гражданско дело No 614/2017, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Й.Т.М. И.Т.Т.,
Б.Д.С.
Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 5.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2017
Гражданско дело № 414/2017
В законна сила на 15.8.2017г.
26 Гражданско дело No 695/2017, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Р.И.,
Р.Р.И.
К.П.И. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 20.7.2017г.
В законна сила на 12.8.2017г.
27 Гражданско дело No 729/2017, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Л.Д.П. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 31.7.2017г.
В законна сила на 29.8.2017г.
28 Гражданско дело No 959/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД А.Й.Д. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 27.7.2017г.
В законна сила на 19.8.2017г.
29 Гражданско дело No 1053/2017, IX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Е.Г. ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 14.7.2017г.
В законна сила на 5.8.2017г.
30 Гражданско дело No 1122/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.П.П. ЖВ ГРУП ООД Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 19.6.2017г.
В законна сила на 4.8.2017г.
31 Гражданско дело No 1166/2017, XIV състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - СОФИЯ П.П.М. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 19.8.2017г.
32 Гражданско дело No 1334/2017, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.С.С. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ,
РРП
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 29.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.8.2017
Гражданско дело № 492/2017
В законна сила на 11.8.2017г.
33 Гражданско дело No 1381/2017, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.К.Х. В.М.Д. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 31.7.2017г.
В законна сила на 17.8.2017г.
34 Гражданско дело No 1406/2017, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.С.М. М.П.В. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 22.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.8.2017
Гражданско дело № 478/2017
В законна сила на 30.8.2017г.
35 Гражданско дело No 1516/2017, XII състав Делба Б.Б.Л. М.В.Л. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 1.8.2017г.
В законна сила на 9.8.2017г.
36 Гражданско дело No 1535/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ю.Т.М. Д.К.Д. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 19.6.2017г.
В законна сила на 8.8.2017г.
37 Гражданско дело No 1577/2017, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Д.В. С.В.С.,
АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 15.8.2017г.
В законна сила на 23.8.2017г.
38 Гражданско дело No 1581/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.А.П. Б.И.С. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 21.7.2017г.
В законна сила на 9.8.2017г.
39 Гражданско дело No 1652/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АТАНАСОВ И КО ООД ИС КОМЕРС ЕООД Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 12.7.2017г.
В законна сила на 12.8.2017г.
40 Гражданско дело No 1664/2017, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.В.М. С.М.М. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 12.8.2017г.
41 Гражданско дело No 1704/2017, I състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - СОФИЯ К.К.И. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 19.7.2017г.
В законна сила на 21.8.2017г.
42 Гражданско дело No 1724/2017, IX състав Искове за развод и недействителност на брака И.Л.И. М.Х.И. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 31.7.2017г.
В законна сила на 24.8.2017г.
43 Гражданско дело No 1737/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.В.К. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 19.7.2017г.
В законна сила на 22.8.2017г.
44 Гражданско дело No 1747/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Е.В.Т. В.П.Т. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 6.7.2017г.
В законна сила на 1.8.2017г.
45 Гражданско дело No 1759/2017, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Е.К. В.П.П. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 28.7.2017г.
В законна сила на 23.8.2017г.
46 Гражданско дело No 1831/2017, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Р.К. К.В.С. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 2.8.2017г.
В законна сила на 22.8.2017г.
47 Гражданско дело No 2170/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Р.Р. Г.А.И. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 1.8.2017г.
48 Гражданско дело No 2265/2017, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Ц.Д. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 26.6.2017г.
В законна сила на 8.8.2017г.
49 Гражданско дело No 2272/2017, V състав Искове за развод и недействителност на брака С.Г.В. В.Н.В. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 1.8.2017г.
50 Гражданско дело No 2343/2017, XIII състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Л.И.С. Н.И.С. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 11.7.2017г.
В законна сила на 3.8.2017г.
51 Гражданско дело No 2414/2017, VIII състав Искове по СК - издръжка, изменение М.П.Д. С.Г.Д. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 25.7.2017г.
В законна сила на 18.8.2017г.
52 Гражданско дело No 2453/2017, V състав Искове за развод и недействителност на брака Н.К.Х. Е.К.Х. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 2.8.2017г.
53 Гражданско дело No 2479/2017, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Н.Ц.,
Ц.С.Ц.,
С.Н.В.
Д.Ц.В. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 23.5.2017г.
В законна сила на 16.8.2017г.
54 Гражданско дело No 2563/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Д.К. С.С.Г. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 18.7.2017г.
В законна сила на 10.8.2017г.
55 Гражданско дело No 2739/2017, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Ц.К. С.А.М. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 28.7.2017г.
В законна сила на 29.8.2017г.
56 Гражданско дело No 2830/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Б.В. С.Р.К. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 26.7.2017г.
В законна сила на 10.8.2017г.
57 Гражданско дело No 2975/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД З.П.К. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 3.8.2017г.
В законна сила на 22.8.2017г.
58 Гражданско дело No 2996/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака П.К.М. Е.И.К. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 18.7.2017г.
В законна сила на 8.8.2017г.
59 Гражданско дело No 3026/2017, XI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕКО МИЛК ООД РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД,
С.Н.В.
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 11.7.2017г.
В законна сила на 15.8.2017г.
60 Гражданско дело No 3033/2017, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ц.Р.П. Б.М.Г. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 26.7.2017г.
В законна сила на 18.8.2017г.
61 Гражданско дело No 3195/2017, III състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Л.М. Я.Й.Й. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 2.8.2017г.
В законна сила на 24.8.2017г.
62 Гражданско дело No 3350/2017, XIII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-РУСЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНЕ,
Ц.Й.Д.,
РРП
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 6.7.2017г.
В законна сила на 5.8.2017г.
63 Гражданско дело No 3352/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНЕ,
А.Д.З.,
РРП,
З.М.З.
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 3.7.2017г.
В законна сила на 1.8.2017г.
64 Гражданско дело No 3402/2017, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.М.К. И.Й.Д. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 4.8.2017г.
В законна сила на 4.8.2017г.
65 Гражданско дело No 3569/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-РУСЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНЕ,
РРП,
П.А.Д.
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 6.7.2017г.
В законна сила на 4.8.2017г.
66 Гражданско дело No 3570/2017, VIII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ ЦНСТ ЗА ПЪЛНОЛЕНТИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА,
РРП,
Р.О.Р.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 21.7.2017г.
В законна сила на 5.8.2017г.
67 Гражданско дело No 3831/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение УДЕКС ЕООД СТЕАРИНОС ООД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Определение от 31.7.2017г.
В законна сила на 12.8.2017г.
68 Гражданско дело No 3998/2017, V състав Искове по СК - издръжка, изменение С.И.П. С.Р.С. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 20.7.2017г.
В законна сила на 15.8.2017г.
69 Гражданско дело No 4004/2017, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение АМУЛ ООД МЕГА МОЛ РУСЕ АД Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 11.7.2017г.
В законна сила на 1.8.2017г.
70 Гражданско дело No 4108/2017, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Г.Д.,
Р.М.Д.
  Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 26.7.2017г.
В законна сила на 8.8.2017г.
71 Гражданско дело No 4174/2017, VIII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Т.Т.,
М.Т.Н.
К.П.Т.,
К.Й.З.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 6.7.2017г.
В законна сила на 5.8.2017г.
72 Гражданско дело No 4227/2017, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Й.М.С. М.Т.К. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 9.8.2017г.
В законна сила на 23.8.2017г.
73 Гражданско дело No 4261/2017, XIV състав Искове за трудово възнаграждение В.К.К. СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД РУСЕ Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Определение от 25.7.2017г.
В законна сила на 4.8.2017г.
74 Гражданско дело No 4421/2017, XIII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ ЦНСТ ЗА ПЪЛНОЛЕНТИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА,
РРП
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 17.7.2017г.
В законна сила на 4.8.2017г.
75 Гражданско дело No 4432/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение М.М.Д. Ю.Д.Ю. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 16.8.2017г.
В законна сила на 24.8.2017г.
76 Гражданско дело No 4561/2017, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.А.И. Б.Г.И. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 16.8.2017г.
В законна сила на 16.8.2017г.
77 Гражданско дело No 4626/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.П.Г.,
В.А.Г.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 9.8.2017г.
В законна сила на 9.8.2017г.
78 Гражданско дело No 4797/2017, VIII състав Искове по КЗ Р.М.И. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 18.8.2017г.
В законна сила на 31.8.2017г.
79 Гражданско дело No 5000/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.П.Н.,
В.П.Н.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 16.8.2017г.
В законна сила на 16.8.2017г.
80 Гражданско дело No 5123/2017, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Й.Г. М.П.М. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 4.8.2017г.
В законна сила на 18.8.2017г.
81 Гражданско дело No 5124/2017, X състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.О.Р. Г.А.А. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 23.8.2017г.
В законна сила на 23.8.2017г.
82 Гражданско дело No 5172/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.М.М.,
В.П.М.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 9.8.2017г.
В законна сила на 9.8.2017г.