РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 8201/2010, VII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЕТ Й.Д.- А. Р.Х.С.,
С.Ж.С.,
Г.Г.Е.,
Д.И.Е.,
А.Д.А.,
Н.И.В.,
С.В.В.,
М.Б.И.,
М.Р.Р.
Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 18.12.2013г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 26.3.2014
Гражданско дело № 211/2014

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението от 30.4.2015
Гражданско дело № 204/2015

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 16.5.2017
Гражданско дело № 425/2016
В законна сила на 16.5.2017г.
2 Гражданско дело No 3840/2013, IX състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Г.И.Н. П.П.А.,
Т.П.А.
Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 30.5.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението от 11.7.2016
Гражданско дело № 210/2016

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва решението и връща делото за ново разглеждане от 21.6.2016
Гражданско дело № 83/2015
В законна сила на 4.5.2017г.
3 Гражданско дело No 8190/2013, VIII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.С.И. Б.К.Г. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 13.4.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
4 Гражданско дело No 158/2014, VII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ЕАД Ц.П.К.,
Н.П.К.
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 30.7.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2017
Гражданско дело № 239/2016
В законна сила на 3.5.2017г.
5 Гражданско дело No 7370/2014, VII състав Облигационни искове между съсобственици М.А.К. С.С.А. Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 4.5.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 25.10.2016
Гражданско дело № 607/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 25.5.2017
Гражданско дело № 597/2017
В законна сила на 25.5.2017г.
6 Гражданско дело No 5032/2015, IV състав Искове за недействителност на правни сделки А.Р.Д.,
М.Р.Д.
М.М.М. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 8.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 6.10.2016
Гражданско дело № 614/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 18.5.2017
Гражданско дело № 68/2017
В законна сила на 30.5.2017г.
7 Гражданско дело No 5989/2015, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Б.Л.К. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 30.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2017
Търговско дело № 105/2017
В законна сила на 18.5.2017г.
8 Гражданско дело No 6240/2015, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.М.,
Д.Д.М.
Р.И.П. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 26.4.2017г.
В законна сила на 6.5.2017г.
9 Гражданско дело No 6393/2015, IV състав Делба С.М.Б. Г.М.Б. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 18.4.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
10 Гражданско дело No 6648/2015, VII състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ С.А.Б. ДОМИНЕКС ПРО ООД Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 28.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 12.10.2016
Гражданско дело № 605/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 29.5.2017
Гражданско дело № 363/2017
В законна сила на 27.5.2017г.
11 Гражданско дело No 7878/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.В.К. Г.И.Г.,
М.Х.Г.
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 25.5.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 17.10.2016
Гражданско дело № 465/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 25.5.2017
Гражданско дело № 146/2017
В законна сила на 25.5.2017г.
12 Гражданско дело No 7994/2015, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Д.И. Е.И.Г. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 13.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 20.7.2016
Гражданско дело № 415/2016

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото от 19.4.2017
Гражданско дело № 5048/2016
В законна сила на 23.5.2017г.
13 Гражданско дело No 1/2016, XI състав Искове по КЗ П.К.Г. ЗД БУЛ ИНС АД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 24.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.3.2017
Гражданско дело № 128/2017
В законна сила на 23.5.2017г.
14 Гражданско дело No 148/2016, VIII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Х.Д.,
М.К.Д.
Ж.Т.К.,
А.Й.М.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 5.5.2017г.
В законна сила на 31.5.2017г.
15 Гражданско дело No 585/2016, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.Р.М. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 7.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2017
Търговско дело № 99/2017
В законна сила на 10.5.2017г.
16 Гражданско дело No 1135/2016, XIV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” А.Д.Х. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 2.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 25.8.2016
Гражданско дело № 526/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 9.5.2017
Гражданско дело № 5056/2016
В законна сила на 9.5.2017г.
17 Гражданско дело No 1661/2016, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Л.Б.П. ДУНАВ ЛЕНД АГРО ООД Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 16.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 3.5.2017
Гражданско дело № 189/2017
В законна сила на 3.5.2017г.
18 Гражданско дело No 2301/2016, XI състав Делба К.К.Т. М.В.Т. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 10.5.2017г.
В законна сила на 18.5.2017г.
19 Гражданско дело No 2326/2016, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.М.А. М.Б.А. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 18.5.2017г.
В законна сила на 18.5.2017г.
20 Гражданско дело No 2339/2016, IV състав Делба Р.С.Б. К.А.Б. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 18.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.3.2017
Гражданско дело № 959/2016
В законна сила на 4.5.2017г.
21 Гражданско дело No 2470/2016, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Р.В.П. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 14.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 5.5.2017
Гражданско дело № 186/2017
В законна сила на 5.5.2017г.
22 Гражданско дело No 2590/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.В.Д. Д.Г.И. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 3.5.2017
Гражданско дело № 168/2017
В законна сила на 3.5.2017г.
23 Гражданско дело No 2640/2016, II състав Делба Н.С.Ц. Н.К.Б. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 30.3.2017г.
В законна сила на 10.5.2017г.
24 Гражданско дело No 2804/2016, IV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество П.М.М. ЕТ Д.Й.Д. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 7.2.2017г.
В законна сила на 2.5.2017г.
25 Гражданско дело No 2805/2016, XII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Е.Е.В. РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 29.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2017
Гражданско дело № 190/2017
В законна сила на 17.5.2017г.
26 Гражданско дело No 2927/2016, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.К.Д. С.Д.Г. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 2.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2017
Гражданско дело № 222/2017
В законна сила на 9.5.2017г.
27 Гражданско дело No 3226/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НОРДИК ПРОПЪРТИС ЕООД Г.Ц.Г. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 28.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 5.5.2017
Гражданско дело № 174/2017
В законна сила на 5.5.2017г.
28 Гражданско дело No 3295/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД ИЗОМА РУСЕ ЕООД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 28.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2017
Търговско дело № 114/2017
В законна сила на 18.5.2017г.
29 Гражданско дело No 3469/2016, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Й.Л. В.К.А. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 28.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2017
Гражданско дело № 123/2017
В законна сила на 16.5.2017г.
30 Гражданско дело No 3677/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Й.М. Г.Й.М. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 18.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.5.2017
Гражданско дело № 212/2017
В законна сила на 12.5.2017г.
31 Гражданско дело No 3929/2016, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕРМОЛОГ БГ ООД АДИС ИНВЕСТ ООД Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 10.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 16.3.2017
Търговско дело № 85/2017

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2017
Търговско дело № 127/2017
В законна сила на 23.5.2017г.
32 Гражданско дело No 4003/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.И.С. Н.В.В. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 24.2.2017г.
В законна сила на 3.5.2017г.
33 Гражданско дело No 4140/2016, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Х.Х.М.,
Х.Г.
И.Х.М.,
Ю.И.М.
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 17.3.2017г.
В законна сила на 4.5.2017г.
34 Гражданско дело No 4174/2016, V състав Делба Т.А.П. ОБЩИНА РУСЕ,
А.Д.П.,
К.Д.П.
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 9.5.2017г.
В законна сила на 27.5.2017г.
35 Гражданско дело No 4389/2016, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Б.П.М. АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 24.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2017
Гражданско дело № 267/2017
В законна сила на 29.5.2017г.
36 Гражданско дело No 4396/2016, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.А.Д. И.Н.К. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 13.4.2017г.
В законна сила на 18.5.2017г.
37 Гражданско дело No 4397/2016, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Т.Ч. Р.Т.К. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 22.3.2017г.
В законна сила на 31.5.2017г.
38 Гражданско дело No 4517/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИХЕЛП ООД М.И.И. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 10.5.2017г.
В законна сила на 18.5.2017г.
39 Гражданско дело No 4606/2016, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Т ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 20.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 2.5.2017
Търговско дело № 75/2017
В законна сила на 2.5.2017г.
40 Гражданско дело No 4681/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МБ ТРЕЙДИНГ ЕООД БТК АД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 16.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.5.2017
Търговско дело № 79/2017
В законна сила на 2.5.2017г.
41 Гражданско дело No 4842/2016, II състав Делба К.И.С.,
А.А.С.,
П.И.С.,
А.И.С.
Й.Х.И.,
П.С.П.,
К.С.И.
Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Определение от 23.5.2017г.
В законна сила на 31.5.2017г.
42 Гражданско дело No 5016/2016, XII състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.Д.Р. ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ РУСЕ ЗАПАД АД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 17.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2017
Гражданско дело № 270/2017
В законна сила на 23.5.2017г.
43 Гражданско дело No 5031/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД С.Б.С. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 27.4.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
44 Гражданско дело No 5053/2016, XIV състав Делба И.И.Л. И.И.Л.,
Д.Л.Л.,
В.Ц.Л.
Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 6.4.2017г.
В законна сила на 3.5.2017г.
45 Гражданско дело No 5056/2016, XIII състав Делба Р.Д.Р. К.М.К. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 17.2.2017г.
В законна сила на 11.5.2017г.
46 Гражданско дело No 5060/2016, IV състав Делба Ж.Г.Н. Р.Х.С.,
Р.И.Е.
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 18.4.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
47 Гражданско дело No 5063/2016, XII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Р.М. ОБЩИНА РУСЕ Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 14.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.5.2017
Гражданско дело № 247/2017
В законна сила на 31.5.2017г.
48 Гражданско дело No 5248/2016, III състав Искове за недействителност на правни сделки Д.М.Р. ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Определение от 3.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.5.2017
Търговско дело № 117/2017
В законна сила на 9.5.2017г.
49 Гражданско дело No 5261/2016, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.М.Г. В.И.Г. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 18.4.2017г.
В законна сила на 6.5.2017г.
50 Гражданско дело No 5299/2016, XII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество М.А.В.Д. ДЖЕЙ АР СИ ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 25.4.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
51 Гражданско дело No 5335/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Б.,
Д.Б.Б.
Д.Д.И. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 17.3.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
52 Гражданско дело No 5384/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака С.Ю.Ф. М.Б.Ф. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 9.3.2017г.
В законна сила на 6.5.2017г.
53 Гражданско дело No 5437/2016, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Т.К. Г.Т.Г. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 9.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2017
Гражданско дело № 255/2017
В законна сила на 5.5.2017г.
54 Гражданско дело No 5462/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.В.П. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 13.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.5.2017
Гражданско дело № 243/2017
В законна сила на 25.5.2017г.
55 Гражданско дело No 5512/2016, XIII състав Искове по КЗ ХОРИЗОНТ САЩ ООД ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 3.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2017
Гражданско дело № 219/2017
В законна сила на 10.5.2017г.
56 Гражданско дело No 5577/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Д.Ц. А.Д.Й. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 23.5.2017г.
В законна сила на 23.5.2017г.
57 Гражданско дело No 5750/2016, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Р.С.П. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 31.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 31.3.2017
Търговско дело № 104/2017

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.5.2017
Търговско дело № 120/2017
В законна сила на 15.5.2017г.
58 Гражданско дело No 5762/2016, III състав Искове по КЗ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ПЛ.СВОБОДА 7 ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 18.4.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
59 Гражданско дело No 5773/2016, VI състав Павлов иск М.К.Д. Ж.Т.К.,
С.Й.В.
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 5.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
60 Гражданско дело No 6018/2016, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Ф.Н.М. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 24.4.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
61 Гражданско дело No 6322/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение А.И.Т. А.Й.Т. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2017
Гражданско дело № 266/2017
В законна сила на 5.5.2017г.
62 Гражданско дело No 6337/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КСК РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА С.П.С. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 31.3.2017г.
В законна сила на 18.5.2017г.
63 Гражданско дело No 6393/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КСК РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА Ц.Б.Г. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 19.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2017
Гражданско дело № 248/2017
В законна сила на 26.5.2017г.
64 Гражданско дело No 6437/2016, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.К.Ж. Д.С.Ж. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 24.4.2017г.
В законна сила на 11.5.2017г.
65 Гражданско дело No 6441/2016, XI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АД СБАЛФРМ МЕДИКА ООД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 20.4.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
66 Гражданско дело No 6466/2016, XII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД Н.Г.Т. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 13.4.2017г.
В законна сила на 11.5.2017г.
67 Гражданско дело No 6555/2016, X състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.В.К. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 10.5.2017г.
В законна сила на 10.5.2017г.
68 Гражданско дело No 6556/2016, XII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Я.В.М. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД,
М.Г.Ш.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 17.5.2017г.
В законна сила на 17.5.2017г.
69 Гражданско дело No 6603/2016, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество К.П.К. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 12.5.2017г.
В законна сила на 12.5.2017г.
70 Гражданско дело No 7037/2016, XIII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество МОНТЮПЕ ЕООД М.Х.Д. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 9.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
71 Гражданско дело No 7061/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Ц.Г.П. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 21.4.2017г.
В законна сила на 19.5.2017г.
72 Гражданско дело No 7189/2016, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество К.П.В. ЖИЛОВИ СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО РУСЕ СД,
В.Н.К.,
Д.Н.Ж.
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 20.4.2017г.
В законна сила на 31.5.2017г.
73 Гражданско дело No 7467/2016, VIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Т.М. Д.Н.Б. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 19.4.2017г.
В законна сила на 10.5.2017г.
74 Гражданско дело No 7596/2016, XIII състав Искове по КЗ К.М.М. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 24.4.2017г.
В законна сила на 22.5.2017г.
75 Гражданско дело No 7732/2016, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.Л.Ф. В.С.П. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 13.4.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
76 Гражданско дело No 7733/2016, XIII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.Х.К. С.М.Я. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 27.1.2017г.
В законна сила на 4.5.2017г.
77 Гражданско дело No 7747/2016, II състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ГР.СОФИЯ В.В.Л. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 26.4.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
78 Гражданско дело No 7755/2016, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Й.Д. М.И.Д. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 12.4.2017г.
В законна сила на 17.5.2017г.
79 Гражданско дело No 20/2017, XI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД ЕЛМАТЕХ АД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
80 Гражданско дело No 30/2017, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Н.К. Г.Н.П. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
81 Гражданско дело No 56/2017, XI състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.П.П. Т.П.Т. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 20.4.2017г.
В законна сила на 17.5.2017г.
82 Гражданско дело No 90/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака И.А.А. Р.Р.А. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 26.4.2017г.
В законна сила на 19.5.2017г.
83 Гражданско дело No 91/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД И.И.Р. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 21.4.2017г.
В законна сила на 17.5.2017г.
84 Гражданско дело No 92/2017, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Й.Д.Й. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - РУСЕ,
РРП
Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 17.5.2017г.
85 Гражданско дело No 122/2017, XI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.А.Д. СОЛЕОС ВИА ЕООД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
86 Гражданско дело No 131/2017, XIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД А.Н.А. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Определение от 28.4.2017г.
В законна сила на 11.5.2017г.
87 Гражданско дело No 189/2017, XIII състав Искове за развод и недействителност на брака Б.П.В. Г.Р.В.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 30.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
88 Гражданско дело No 209/2017, XIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СУИФТ 1 ЕООД ДЕЛАМОД БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Определение от 24.4.2017г.
В законна сила на 17.5.2017г.
89 Гражданско дело No 274/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.А.Г. П.И.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" РУСЕ
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 12.5.2017г.
В законна сила на 12.5.2017г.
90 Гражданско дело No 278/2017, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.К.Н. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 3.5.2017г.
В законна сила на 3.5.2017г.
91 Гражданско дело No 296/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Н.А.П. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 10.5.2017г.
В законна сила на 22.5.2017г.
92 Гражданско дело No 297/2017, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.В.Т. С.Г.Т. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 11.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
93 Гражданско дело No 379/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Е.Л.Х. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 18.4.2017г.
В законна сила на 6.5.2017г.
94 Гражданско дело No 440/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФАРЕС БГ ЕООД ЕДИСОН ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 18.4.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
95 Гражданско дело No 459/2017, V състав Искове за развод и недействителност на брака С.И.Я. И.Я.Я. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 26.4.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
96 Гражданско дело No 689/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕТ И.Б.Б.Г. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 21.4.2017г.
В законна сила на 18.5.2017г.
97 Гражданско дело No 710/2017, X състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество ПАЦОНИ ЕООД Д.П.И. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 28.4.2017г.
В законна сила на 17.5.2017г.
98 Гражданско дело No 771/2017, VIII състав Искове по СК - издръжка, изменение Й.Д.С. Д.Й.С. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 26.4.2017г.
В законна сила на 18.5.2017г.
99 Гражданско дело No 873/2017, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.Ц.Т. Ъ.Х.М. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 9.5.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
100 Гражданско дело No 902/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Р.Р.П. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 10.5.2017г.
В законна сила на 10.5.2017г.
101 Гражданско дело No 911/2017, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ А.И.А. ДУНАРИТ АД Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Определение от 27.4.2017г.
В законна сила на 5.5.2017г.
102 Гражданско дело No 915/2017, VI състав Павлов иск ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ЕАД Р.М.П.,
М.Р.Х.,
Г.Р.Х.
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Определение от 31.3.2017г.
В законна сила на 2.5.2017г.
103 Гражданско дело No 955/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.И.Ч. ОБЩИНА РУСЕ,
РРП
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 11.4.2017г.
В законна сила на 5.5.2017г.
104 Гражданско дело No 971/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.С.С.,
Т.М.С.
ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 12.5.2017г.
В законна сила на 12.5.2017г.
105 Гражданско дело No 1030/2017, X състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Л.В.Й. П.Р.Г. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 2.5.2017г.
В законна сила на 13.5.2017г.
106 Гражданско дело No 1120/2017, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Д.К. М.М.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 22.5.2017г.
В законна сила на 22.5.2017г.
107 Гражданско дело No 1142/2017, II състав Делба Р.М.В. С.Г.В.,
М.П.В.,
С.П.А.
Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Определение от 22.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
108 Гражданско дело No 1165/2017, X състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - СОФИЯ Т.Р.Х. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 29.5.2017г.
В законна сила на 29.5.2017г.
109 Гражданско дело No 1335/2017, V състав Утвърждаване на споразумение за родителски права П.С.П.,
Д.П.Н.
  Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 18.4.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
110 Гражданско дело No 1388/2017, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРИМЕКС ЕООД ЕТ М.Г.А. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 29.5.2017г.
В законна сила на 29.5.2017г.
111 Гражданско дело No 1396/2017, V състав Искове за развод и недействителност на брака А.М.Д. А.Д.Д. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 9.5.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
112 Гражданско дело No 1414/2017, VII състав УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ И.С.К. РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Определение от 11.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
113 Гражданско дело No 1416/2017, I състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Г.А.Ч. ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА УЛ БОЛЯРСКА 2 БЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ВХ.1 Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 22.5.2017г.
В законна сила на 23.5.2017г.
114 Гражданско дело No 1474/2017, X състав Искове за развод и недействителност на брака А.Г.Р. Ю.Т.Р. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 12.4.2017г.
В законна сила на 4.5.2017г.
115 Гражданско дело No 1476/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ ПРИЮТ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА КЪМ ОС НА БЧК,
Ц.Й.Д.,
РРП
Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 25.4.2017г.
В законна сила на 13.5.2017г.
116 Гражданско дело No 1481/2017, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.М.Д. Р.М.Й.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Определение от 17.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
117 Гражданско дело No 1506/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД РУСЕ А.Й.К. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 26.4.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
118 Гражданско дело No 1519/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.С.Х. ОБЩИНА ВЕТОВО,
РРП
Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 4.5.2017г.
В законна сила на 27.5.2017г.
119 Гражданско дело No 1534/2017, XIII състав Искове за развод и недействителност на брака С.О.П. А.Д.П. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 23.5.2017г.
В законна сила на 23.5.2017г.
120 Гражданско дело No 1557/2017, VII състав Искове за развод и недействителност на брака А.С.Н. Р.И.Н. Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 22.5.2017г.
В законна сила на 22.5.2017г.
121 Гражданско дело No 1667/2017, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.П.П. С.Р.И. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Определение от 16.5.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
122 Гражданско дело No 1701/2017, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Б.Т.,
В.Р.Т.
  Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 2.5.2017г.
123 Гражданско дело No 1736/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.П.М.,
Д.Й.Д.
Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 8.5.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
124 Гражданско дело No 1768/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.А.П.,
П.М.П.
  Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 4.5.2017г.
В законна сила на 4.5.2017г.
125 Гражданско дело No 1771/2017, VIII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-РУСЕ РРП,
Н.И.А.,
Ю.Ф.К.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 24.4.2017г.
В законна сила на 6.5.2017г.
126 Гражданско дело No 1828/2017, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Й.И. Х.Л.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-РУСЕ
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 9.5.2017г.
В законна сила на 31.5.2017г.
127 Гражданско дело No 1861/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.С.П.,
М.Й.П.
  Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 2.5.2017г.
128 Гражданско дело No 1947/2017, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Т.П.Т. А.Д.Т. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 15.5.2017г.
В законна сила на 15.5.2017г.
129 Гражданско дело No 2160/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Н.П.,
Н.А.П.
  Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 12.5.2017г.
В законна сила на 12.5.2017г.
130 Гражданско дело No 2180/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.С.М.,
Х.Р.М.
  Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 2.5.2017г.
131 Гражданско дело No 2223/2017, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Д.Д.,
П.Д.Д.
  Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 17.5.2017г.
В законна сила на 17.5.2017г.
132 Гражданско дело No 2253/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ю.М.Н.,
И.Н.Н.
  Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 12.5.2017г.
В законна сила на 12.5.2017г.
133 Гражданско дело No 2257/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕТ К.- К.Ц. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 11.4.2017г.
В законна сила на 3.5.2017г.
134 Гражданско дело No 2275/2017, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.П.А.,
Ю.Й.А.
  Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 9.5.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
135 Гражданско дело No 2293/2017, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.К.Р.,
М.П.Р.
  Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 2.5.2017г.
136 Гражданско дело No 2296/2017, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака П.Г.З. З.Ц.З. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 22.5.2017г.
В законна сила на 22.5.2017г.
137 Гражданско дело No 2337/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Н.К.,
И.П.К.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 2.5.2017г.
138 Гражданско дело No 2427/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.С.Р.,
Р.Р.Р.
  Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 12.5.2017г.
В законна сила на 12.5.2017г.
139 Гражданско дело No 2475/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.В.Й. П.Р.Г. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 25.4.2017г.
В законна сила на 11.5.2017г.
140 Гражданско дело No 2486/2017, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.М.,
А.В.М.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 9.5.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
141 Гражданско дело No 2562/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.И.Г.,
Д.М.Г.
  Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 18.5.2017г.
В законна сила на 18.5.2017г.
142 Гражданско дело No 2800/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.С.В.,
Т.Г.В.
  Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 22.5.2017г.
В законна сила на 22.5.2017г.
143 Гражданско дело No 2826/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Т.К.,
Б.Н.К.
  Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
144 Гражданско дело No 2828/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.В.Р.Б.,
Х.И.Б.
  Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 18.5.2017г.
В законна сила на 18.5.2017г.
145 Гражданско дело No 2908/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Г.Д.,
С.Р.Д.
  Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 30.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
146 Гражданско дело No 2938/2017, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Д.Т.,
Т.В.Т.
  Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
147 Гражданско дело No 2958/2017, III състав Искове за развод и недействителност на брака М.З.П.,
А.М.П.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 18.5.2017г.
В законна сила на 18.5.2017г.
148 Гражданско дело No 2982/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.С.И.,
Ю.Р.И.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 31.5.2017г.
В законна сила на 31.5.2017г.
149 Гражданско дело No 2989/2017, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.В.К.,
П.Т.К.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 26.5.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
150 Гражданско дело No 3011/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.Г.,
Р.Г.Г.
  Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 29.5.2017г.
В законна сила на 29.5.2017г.
151 Гражданско дело No 3034/2017, III състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Й.О.Г.,
С.Р.Б.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
152 Гражданско дело No 3208/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.С.И.,
М.Г.М.И.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 30.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.