РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1774/2007, VII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕТ А.С.,
С.П.К.,
КОСТОВА ЕООД
ДАВ ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Определение от 30.11.2016г.
В законна сила от 7.1.2017г.
2 Гражданско дело No 4030/2010, X състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя ПАРАХОДСТВО БРП АД И.С.И.,
Я.С.Ж.
Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 14.12.2016г.
В законна сила от 7.1.2017г.
3 Гражданско дело No 4399/2013, VI състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПРО ЛЕГО АД П.Д.К. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 9.7.2014г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 10.12.2014
Гражданско дело № 913/2014

Резултат от касационна инстанция: Отменя решението и постановява ново
Гражданско дело № 1272/2015
В законна сила от 17.1.2017г.
4 Гражданско дело No 5694/2014, V състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Ц.Й.П. ПРОПЪРТИ КЪМЪРШЪЛ ООД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 27.5.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.6.2016
Гражданско дело № 880/2015
В законна сила от 11.1.2017г.
5 Гражданско дело No 5723/2014, V състав Делба Н.А.Д.,
С.Д.Я.,
Д.Д.Д.
Т.К.Д.,
К.С.Д.
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Определение от 3.11.2016г.
В законна сила от 24.1.2017г.
6 Гражданско дело No 7091/2014, XII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.В.Д. ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 24.4.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 25.9.2015
Гражданско дело № 611/2015

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото от 7.7.2016
Гражданско дело № 630/2016
В законна сила от 6.1.2017г.
7 Гражданско дело No 490/2015, XI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Б.Й. П.С.К.,
РРП,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ,
Е.С.,
Т.Л.
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 20.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.1.2017
Гражданско дело № 881/2016
В законна сила от 20.1.2017г.
8 Гражданско дело No 788/2015, XI състав Делба Х.Х.О. З.Х.А. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 28.11.2016г.
В законна сила от 12.1.2017г.
9 Гражданско дело No 1926/2015, VIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.К.И. М.Д.Г. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 11.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2016
Гражданско дело № 609/2016
В законна сила от 10.1.2017г.
10 Гражданско дело No 3364/2015, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Ф С АГРО ООД ИНТЕРТРАНС ЕООД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 13.11.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 15.3.2016
Гражданско дело № 48/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 24.1.2017
Търговско дело № 60114/2016
В законна сила от 24.1.2017г.
11 Гражданско дело No 3898/2015, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ОБЩИНА ВЕТОВО,
ВЕТОВСКА ГОРА ЕООД
ВЕТОВСКА ГОРА ЕООД,
ОБЩИНА ВЕТОВО
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 1.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 13.7.2016
Гражданско дело № 405/2016
В законна сила от 24.1.2017г.
12 Гражданско дело No 4029/2015, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.Н.Е. С.С.З. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 10.2.2016г.
В законна сила от 11.1.2017г.
13 Гражданско дело No 4415/2015, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МУЛТИТЕСТ ООД БИЛБОБУЛ ООД Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 14.11.2016г.
В законна сила от 24.1.2017г.
14 Гражданско дело No 6651/2015, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОПЪРТИ КЪМЪРШЪЛ ООД Е.Б.О.,
В.Х.О.
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Определение от 24.11.2016г.
В законна сила от 18.1.2017г.
15 Гражданско дело No 6881/2015, XIV състав Делба В.А.П. М.А.А. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Определение от 20.12.2016г.
В законна сила от 4.1.2017г.
16 Гражданско дело No 6961/2015, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.С.Й. ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 12.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.9.2016
Гражданско дело № 439/2016
В законна сила от 7.1.2017г.
17 Гражданско дело No 7042/2015, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.И.И. Л.Т.К. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 14.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 21.9.2016
Гражданско дело № 665/2016
В законна сила от 16.1.2017г.
18 Гражданско дело No 7493/2015, VIII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.М.Д. Г.Р.М. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 13.12.2016г.
В законна сила от 28.1.2017г.
19 Гражданско дело No 7599/2015, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Г.Е.М. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 12.12.2016г.
В законна сила от 19.1.2017г.
20 Гражданско дело No 8073/2015, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Щ.Х.Щ. Д.Н.Д. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 8.12.2016г.
В законна сила от 19.1.2017г.
21 Гражданско дело No 107/2016, X състав Павлов иск Г.В.З. ДАНЦ ЕООД,
Д.Д.П.
Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 17.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.11.2016
Гражданско дело № 760/2016
В законна сила от 10.1.2017г.
22 Гражданско дело No 138/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Х.Х. Г.С.М. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 4.11.2016г.
В законна сила от 19.1.2017г.
23 Гражданско дело No 355/2016, IX състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество С.Г.П. КАМИ МЕДИКАЛ ЕООД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 18.1.2017г.
24 Гражданско дело No 405/2016, VI състав Искове по КЗ Д.Б.П.,
Т.Г.М.
ЗАД АРМЕЕЦ АД Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 15.12.2016г.
В законна сила от 18.1.2017г.
25 Гражданско дело No 975/2016, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.И.Н. ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ АД Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 13.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 25.10.2016
Гражданско дело № 721/2016

Резултат от въззивна инстанция: Други
Определение от 6.12.2016
Гражданско дело № 887/2016

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.1.2017
Гражданско дело № 919/2016
В законна сила от 26.1.2017г.
26 Гражданско дело No 1204/2016, X състав Искове за развод и недействителност на брака С.М.А. К.Г.А. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 1.12.2016г.
В законна сила от 24.1.2017г.
27 Гражданско дело No 1244/2016, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.Г.Д. ЕТ Т.Н.Т. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 12.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2017
Гражданско дело № 903/2016
В законна сила от 24.1.2017г.
28 Гражданско дело No 1737/2016, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД П.В.П.,
В.К.П.,
В.К.П.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 4.1.2017г.
29 Гражданско дело No 1753/2016, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Р.Х.О. КАРИНА РУСЕ ООД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 26.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2017
Гражданско дело № 866/2016
В законна сила от 31.1.2017г.
30 Гражданско дело No 1954/2016, IV състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Н.А.А. Ц.Г.З. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 15.12.2016г.
В законна сила от 11.1.2017г.
31 Гражданско дело No 1973/2016, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Ц.И.И. ВИА 11 ЕООД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 27.12.2016г.
В законна сила от 24.1.2017г.
32 Гражданско дело No 2253/2016, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.И.В. Т.М.Ч. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 17.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2017
Гражданско дело № 949/2016
В законна сила от 24.1.2017г.
33 Гражданско дело No 2449/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Д.М. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 27.12.2016г.
В законна сила от 16.1.2017г.
34 Гражданско дело No 2496/2016, XIII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.Т.Н. ЛОРИНИ КАФЕ ЕООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 17.9.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2017
Гражданско дело № 848/2016
В законна сила от 9.1.2017г.
35 Гражданско дело No 2608/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД В.М.Н. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 6.1.2017г.
В законна сила от 27.1.2017г.
36 Гражданско дело No 2711/2016, XI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Б.М.М. Д.Н.С. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 17.10.2016г.
В законна сила от 16.1.2017г.
37 Гражданско дело No 2798/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЕРМОЛОГ БГ ООД АДИС ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 19.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.1.2017
Търговско дело № 429/2016
В законна сила от 27.1.2017г.
38 Гражданско дело No 2908/2016, X състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Д.М. Н.К.В. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 28.12.2016г.
В законна сила от 11.1.2017г.
39 Гражданско дело No 3239/2016, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Д.М.Д.А. К.П.А.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 22.12.2016г.
В законна сила от 18.1.2017г.
40 Гражданско дело No 3389/2016, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.С.В. Г.П.И. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 19.12.2016г.
В законна сила от 6.1.2017г.
41 Гражданско дело No 3412/2016, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака В.Н.Ц. А.Т.Ц.,
АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ГР. РУСЕ
Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 31.1.2017г.
В законна сила от 31.1.2017г.
42 Гражданско дело No 3437/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.И.Г.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО СЛИВО ПОЛЕ
Г.Ф.М. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 3.1.2017г.
В законна сила от 31.1.2017г.
43 Гражданско дело No 3441/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака М.Е.К. Б.Б.К. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 18.1.2017г.
44 Гражданско дело No 3464/2016, XIV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Д.Б.Ш. ЛАЙТС ООД Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 22.11.2016г.
В законна сила от 27.1.2017г.
45 Гражданско дело No 3476/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АГЕНА 13 ЕООД ПАЦОНИ МАРКЕТ ЕООД Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 14.12.2016г.
В законна сила от 12.1.2017г.
46 Гражданско дело No 3477/2016, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Т.Д.С. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 14.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 30.1.2017
Гражданско дело № 978/2016
В законна сила от 30.1.2017г.
47 Гражданско дело No 3617/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД ТП ПРАВОЗНАВЕЦ ПИВДЕН,
Л.А.К.
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 12.12.2016г.
В законна сила от 24.1.2017г.
48 Гражданско дело No 3712/2016, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Т.С.С. Б.К.С. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 4.1.2017г.
В законна сила от 24.1.2017г.
49 Гражданско дело No 3721/2016, XII състав Облигационни искове между съсобственици А.А.М.,
С.А.А.,
А.А.М.
Х.А.К. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 16.12.2016г.
В законна сила от 11.1.2017г.
50 Гражданско дело No 3861/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.С.К. Т.Ю.Р. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 2.12.2016г.
В законна сила от 3.1.2017г.
51 Гражданско дело No 3906/2016, V състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество БОЗМОВ ЕООД Д.Й.Х. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 20.12.2016г.
В законна сила от 7.1.2017г.
52 Гражданско дело No 3918/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.С.Ш. Е.А.Ш. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 16.12.2016г.
В законна сила от 12.1.2017г.
53 Гражданско дело No 3987/2016, V състав Искове за развод и недействителност на брака Д.В.Н. Д.К.Н. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 7.1.2017г.
54 Гражданско дело No 4027/2016, III състав Иск за установяване на трудов стаж Т.Г.Р. ТП НА НОИ РУСЕ Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 14.12.2016г.
В законна сила от 11.1.2017г.
55 Гражданско дело No 4103/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД Е.Я.К. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 28.11.2016г.
В законна сила от 6.1.2017г.
56 Гражданско дело No 4106/2016, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество МОНТЮПЕ ЕООД С.Л.Й. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 9.1.2017г.
57 Гражданско дело No 4138/2016, VIII състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.В.В. В.М.В. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 12.12.2016г.
В законна сила от 4.1.2017г.
58 Гражданско дело No 4141/2016, XII състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство К.А.К. М.А.Н. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 17.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.12.2016
Гражданско дело № 907/2016
В законна сила от 17.1.2017г.
59 Гражданско дело No 4383/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение САВАНА 04 ЕООД ИНТЕР ФЕШЪН ГРУП ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 19.1.2017г.
60 Гражданско дело No 4390/2016, XI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” А.И.И. АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 15.12.2016г.
В законна сила от 18.1.2017г.
61 Гражданско дело No 4398/2016, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.В.Т.,
С.Т.Т.
  Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 20.1.2017г.
В законна сила от 20.1.2017г.
62 Гражданско дело No 4400/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака М.Б.Х. Д.Н.Х. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 11.11.2016г.
В законна сила от 18.1.2017г.
63 Гражданско дело No 4402/2016, VI състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД РОМГАС2014 ЕООД Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 13.1.2017г.
В законна сила от 13.1.2017г.
64 Гражданско дело No 4416/2016, XII състав Делба С.Л.Е.,
Б.Б.Е.
Е.Ф.Е.,
А.С.Е.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 6.12.2016г.
В законна сила от 26.1.2017г.
65 Гражданско дело No 4482/2016, XIII състав Искове по СК - издръжка, изменение И.А.Д. К.Б.Н. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 21.12.2016г.
В законна сила от 12.1.2017г.
66 Гражданско дело No 4494/2016, XIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.М.П. Д.В.П. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Определение от 19.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.12.2016
Гражданско дело № 886/2016
В законна сила от 13.1.2017г.
67 Гражданско дело No 4661/2016, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.В.В. ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 24.1.2017г.
В законна сила от 24.1.2017г.
68 Гражданско дело No 4681/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МБ ТРЕЙДИНГ ЕООД БТК АД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 16.12.2016г.
В законна сила от 26.1.2017г.
69 Гражданско дело No 4717/2016, X състав Искове за трудово възнаграждение П.П.П. МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ 96 ООД Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 30.12.2016г.
В законна сила от 18.1.2017г.
70 Гражданско дело No 4797/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.Г.С. Л.Г.Д. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 10.1.2017г.
В законна сила от 27.1.2017г.
71 Гражданско дело No 4840/2016, XI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество М.Т.М. ГРАНД ХОТЕЛ РИГА ЕООД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 13.12.2016г.
В законна сила от 3.1.2017г.
72 Гражданско дело No 4847/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РКС РУСЕ Е.Е.А. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 19.1.2017г.
73 Гражданско дело No 4870/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД П.С.Д. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 13.12.2016г.
В законна сила от 4.1.2017г.
74 Гражданско дело No 4888/2016, XI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Г.А. МУРСАЛИЦА ЕООД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 10.1.2017г.
75 Гражданско дело No 4916/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.И.В. В.Й.Л.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 15.12.2016г.
В законна сила от 6.1.2017г.
76 Гражданско дело No 4933/2016, I състав Делба Р.И.И. Д.Л.Х. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 2.1.2017г.
77 Гражданско дело No 5022/2016, XIII състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен А.Й.Б. П.И.Б.,
Й.А.Б.,
С.В.З.,
В.С.З.
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 24.1.2017г.
78 Гражданско дело No 5028/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД В.Г.П. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Определение от 5.12.2016г.
В законна сила от 12.1.2017г.
79 Гражданско дело No 5042/2016, IV състав Искове за трудово възнаграждение С.И.М.,
А.Ц.Б.,
И.А.Г.,
Д.П.Д.
ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 27.12.2016г.
В законна сила от 26.1.2017г.
80 Гражданско дело No 5048/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Г.Н. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 12.12.2016г.
В законна сила от 4.1.2017г.
81 Гражданско дело No 5090/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение С.С.Ш. Е.А.Ш. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2016г.
В законна сила от 5.1.2017г.
82 Гражданско дело No 5100/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.Е.М. ЕТ Ш.7.С.Л. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 20.12.2016г.
В законна сила от 18.1.2017г.
83 Гражданско дело No 5104/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД П.А.Г. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 14.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.1.2017
Гражданско дело № 927/2016
В законна сила от 13.1.2017г.
84 Гражданско дело No 5126/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕВРОПЕТРОЛ 1 ООД ВИМАКС ТРЕЙД ЕООД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 27.1.2017г.
В законна сила от 27.1.2017г.
85 Гражданско дело No 5305/2016, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Е.Б.М. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 25.1.2017г.
В законна сила от 25.1.2017г.
86 Гражданско дело No 5307/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Б.П. П.Г.Ш. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 19.12.2016г.
В законна сила от 26.1.2017г.
87 Гражданско дело No 5337/2016, XIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.В.Й. Б.А.А. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 13.1.2017г.
В законна сила от 13.1.2017г.
88 Гражданско дело No 5502/2016, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение М.С.П. П.Н.П. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Определение от 9.1.2017г.
В законна сила от 17.1.2017г.
89 Гражданско дело No 5556/2016, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Т.С.П. К.И.С. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 26.1.2017г.
В законна сила от 26.1.2017г.
90 Гражданско дело No 5597/2016, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Д.П. Б.В.Б. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 17.1.2017г.
В законна сила от 25.1.2017г.
91 Гражданско дело No 5661/2016, XI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Р.Л.Ц. АПИМПГП МОБИЛМЕД ООД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 18.1.2017г.
92 Гражданско дело No 5746/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.А.К.,
З.О.Г.
ОБЩИНА ВЕТОВО,
КМЕТСТВО ГЛОДЖЕВО,
РРП
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 8.12.2016г.
В законна сила от 19.1.2017г.
93 Гражданско дело No 5756/2016, X състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.П.И. П.И.К. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 21.12.2016г.
В законна сила от 5.1.2017г.
94 Гражданско дело No 5812/2016, XIII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.А.В. И.П.В. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 17.11.2016г.
В законна сила от 26.1.2017г.
95 Гражданско дело No 5818/2016, XII състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.Х.М. М.В.Н. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 12.1.2017г.
В законна сила от 20.1.2017г.
96 Гражданско дело No 5826/2016, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество К.Г.К. ДУНАВ АД РУСЕ Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Определение от 20.12.2016г.
В законна сила от 17.1.2017г.
97 Гражданско дело No 5834/2016, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД К.П.Х. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 11.1.2017г.
В законна сила от 31.1.2017г.
98 Гражданско дело No 5851/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ю.С.П.,
Х.Х.П.,
Е.Ю.П.
ОБЩИНА РУСЕ,
ОБЩИНА ВЕТОВО,
РУСЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила от 30.1.2017г.
99 Гражданско дело No 6020/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Р.Н. Д.П.А. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Определение от 16.1.2017г.
В законна сила от 16.1.2017г.
100 Гражданско дело No 6265/2016, XI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.С.Й. ОБЩИНА РУСЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РУСЕ
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 12.1.2017г.
101 Гражданско дело No 6268/2016, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.Б.М.,
С.С.М.
  Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 20.1.2017г.
В законна сила от 20.1.2017г.
102 Гражданско дело No 6344/2016, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Й.Й.,
А.Г.Й.
  Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Определение от 6.1.2017г.
В законна сила от 14.1.2017г.
103 Гражданско дело No 6385/2016, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ Х.П.А.,
Р.М.А.,
Г.Н.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РУСЕ
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 4.1.2017г.
104 Гражданско дело No 6390/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.Н.Т. МАСЛИНКОВА ЕООД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 15.12.2016г.
В законна сила от 12.1.2017г.
105 Гражданско дело No 6425/2016, XIII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕТОВО
Н.С.Р.,
В.М.Д.,
РРП,
М.Г.Д.,
С.Н.С.
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 12.1.2017г.
106 Гражданско дело No 6434/2016, XIII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Б.П. СОРТОВИ СЕМЕНА ВАРДИМ ЕАД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Определение от 5.1.2017г.
В законна сила от 19.1.2017г.
107 Гражданско дело No 6469/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Х.А.,
Т.Ш.Ю.
ОБЩИНА РУСЕ,
РРП
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 6.1.2017г.
В законна сила от 6.1.2017г.
108 Гражданско дело No 6470/2016, X състав Облигационни искове между съсобственици Ц.С.И. Д.М.З. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 3.1.2017г.
В законна сила от 17.1.2017г.
109 Гражданско дело No 6472/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.М.Н. Н.А.А. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 24.1.2017г.
В законна сила от 24.1.2017г.
110 Гражданско дело No 6534/2016, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - РУСЕ ПРИЮТ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА КЪМ ОС НА БЧК,
Д.Е.С.,
РУСЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
С.Д.С.,
Б.С.С.
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 16.12.2016г.
В законна сила от 4.1.2017г.
111 Гражданско дело No 6606/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.Х.,
В.П.Х.
  Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 6.1.2017г.
В законна сила от 6.1.2017г.
112 Гражданско дело No 6617/2016, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение И.И.Г. С.А.Н.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Определение от 19.1.2017г.
В законна сила от 19.1.2017г.
113 Гражданско дело No 6667/2016, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-РУСЕ И.Д.А.,
РРП,
Е.П.Е.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 9.1.2017г.
В законна сила от 31.1.2017г.
114 Гражданско дело No 6721/2016, IV състав Делба Х.Д.Х. М.Г.П. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 23.1.2017г.
В законна сила от 31.1.2017г.
115 Гражданско дело No 6729/2016, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.С.М.,
М.П.М.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 13.1.2017г.
В законна сила от 13.1.2017г.
116 Гражданско дело No 7011/2016, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.П.И.,
З.С.И.
  Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 27.1.2017г.
В законна сила от 27.1.2017г.
117 Гражданско дело No 7122/2016, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Б.Д.,
С.П.Д.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 24.1.2017г.
В законна сила от 24.1.2017г.
118 Гражданско дело No 7129/2016, XI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-РУСЕ РРП,
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 13.1.2017г.
В законна сила от 21.1.2017г.
119 Гражданско дело No 7138/2016, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.П.И.,
Н.Т.Д.
  Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 11.1.2017г.
В законна сила от 11.1.2017г.
120 Гражданско дело No 7541/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.К.С.,
Т.Д.С.
  Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 23.1.2017г.
В законна сила от 23.1.2017г.
121 Гражданско дело No 7684/2016, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.В.,
Е.А.В.
  Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 23.1.2017г.
В законна сила от 23.1.2017г.
122 Гражданско дело No 7738/2016, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Т.М.,
С.Д.М.
  Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 17.1.2017г.
В законна сила от 17.1.2017г.
123 Гражданско дело No 7740/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Н.И.,
Е.Д.И.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 23.1.2017г.
В законна сила от 23.1.2017г.
124 Гражданско дело No 7758/2016, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.А.А. Р.Т.А.,
Д.К.А.
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 29.12.2016г.
В законна сила от 30.1.2017г.
125 Гражданско дело No 63/2017, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.Д.,
С.Г.А.
  Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 25.1.2017г.
В законна сила от 25.1.2017г.
126 Гражданско дело No 98/2017, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.Г.,
Г.И.Г.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила от 30.1.2017г.
127 Гражданско дело No 147/2017, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.П.А.,
Р.Г.А.
  Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила от 30.1.2017г.
128 Гражданско дело No 154/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Д.С.,
В.С.С.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 20.1.2017г.
В законна сила от 20.1.2017г.
129 Гражданско дело No 166/2017, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Б.Р.,
А.П.К.
  Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила от 30.1.2017г.
130 Гражданско дело No 387/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.Й.Х.,
Х.И.Х.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила от 30.1.2017г.