РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 13.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, III гр. състав, в публично заседание на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                          Съдия: МАЙЯ ЙОНЧЕВА

 

при секретаря Е.Д. като разгледа докладваното от съдията гр. дело №6863 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         Молбата е за развод с правно основание по чл.50 СК.

************************

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие между Р.Д.С. ***, ЕГН ********** и Й.И.С. ***, ЕГН **********, сключили брак на 16.12.1984г. в гр. Русе, акт за граждански брак №1582/16.12.1984г. на Общински народен съвет Русе.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение, както следва:

          1. Страните заявяват, че семейното жилище, находящо се в гр. Русе, ул. “Ганчо Карамаждраков” №6, вх.8, ет.3, състоящо се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, ще се ползва от тях по следния начин: Р.Д.С. ще ползва стаята, Й.И.С. ще ползва дневната, двамата общо ще ползват сервизните помещения.

2. Страните заявяват, че Й.И.С. ще ползва семейния лек автомобил “Шкода Фабия” с ДК №Р **** РМ, с жълт цвят, еднолично и по свое усмотрение.

3. Страните заявяват, че след прекратяване на брака не си дължат издръжка един на друг.

4. Страните заявяват, че жената ще продължи да носи брачното си фамилно име С..

5. Страните заявяват, че разноските по делото ще бъдат платени от двамата по равно.

ОСЪЖДА Р.Д.С. и Й.И.С. да заплатят по сметка на Русенски районен съд всеки по 7.50 лв допълнителна държавна такса за развода.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                      Съдия: