Р Е Ш Е Н И Е

№1578

 

гр. Русе, 14.12.2016 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А РО Д А

 

Русенският районен съд ,… Х-ти граждански състав………

в публично заседание на 14-ти ноември…………

през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

         Председател: Дарин Йорданов

 

при секретаря  Ш.С.,

като разгледа докладваното от съдията  гр.д. № 5027 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Предявен е иск с правно основание чл.49 от СК.

******************************************************************************************************************************

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на *** год. в гр.Русе с Акт №*** от същата дата на Община Русе, граждански брак между Б.К.В., ЕГН:********** и Г.Р.Т. -***, ЕГН:**********, поради настъпило ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.

ПОСТАНОВЯВА след развода жената да възстанови предбрачното си фамилно име Т..

ОСЪЖДА Б.К.В., ЕГН:********** да заплати по сметка на РРС сумата от 25 лв.- окончателна държавна такса.

Решението подлежи на обжалване пред Русенски Окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването на препис на страните.

 

 

Районен съдия :