Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

1449

 

гр.Русе, 17.11.2016 год.

 

В ИМЕТО  НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД  Х-ти граждански състав

в публично съдебно заседание на 17-ти октомври 2016 год. в състав:

 

                                                                   Съдия: Дарин Йорданов

 

при секретаря Ш.С.,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело 3304 по описа за 2014 гoд., за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск за разрешаване на спор относно родителски права. Искът е с правна квалификация чл. 127, ал. 2 от СК.

************************************************************************************************************************************

Предвид изложеното съдът

 

                               Р      Е      Ш      И  :

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете П. П. Д., роден на *** г. на майката – М.В.А., ЕГН:**********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето П. П. Д., родена на *** г. при на майката – М.В.А. ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето П. и бащата П.Д.С., ЕГН:********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с преспиване при бащата, 30-дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск и по 2 дни на коледните, новогодишни, великденски празници и седмицата на рождения ден на детето като в четните години детето ще прекарва самия рожден ден с майката, а в нечетните години – с бащата.

ОСЪЖДА П.Д.С., ЕГН:********** да заплаща на малолетното си дете П. П. Д., роден на *** г., чрез нейната майка и законен представител М.В.А., ЕГН:********** издръжка в размер на 120 лв. месечно, считано от 03.06.2016 г. до настъпването на обстоятелства предвидени в закона за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска и ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка в останалата му част – за горницата над 120 лв. до 250 лв.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта по иска за издръжка. Да се издаде изп. лист.

ОСЪЖДА П.Д.С., ЕГН:********** да заплати на М.В.А., ЕГН:********** сумата в размер на 363 лв. – разноски по делото.

ОСЪЖДА М.В.А., ЕГН:**********да заплати на П.Д.С., ЕГН:********** сумата в размер на 100 лв. – разноски по делото.

ОСЪЖДА П.Д.С., ЕГН:********** да заплати по семетка на Русенски районен съд сумата в размер на 172,80 лв. – държавна такса.

Решението може да се обжалва пред РОС в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: