ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав, в закрито заседание на осми декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2639/2016 год. по описа на РРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е частичен иск в размер на 1250.00 лева от общо 3500.00 лева от М.В.М. против А.И.А. за заплащане на погасен от ищеца кредит към СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД по договор за кредит № 110986 от 26.03.2009 год., сключен по време на брака на страните по делото.

На 08.12.2016 год. е постъпила молба с вх. № 48806, с която процесуалният представител на ищеца, изрично упълномощен по смисъла на чл. 34, ал. 3 от ГПК, прави отказ от предявения иск. С молба вх. № 48291/06.12.2016 год. ответникът по делото е заявила, че в случай на отказ от иска, не претендира разноските, сторени от нея.

Съдът намира молбата за допустима, подадена от лице с представителна власт и своевременно предявена съобразно нормата на чл. 233 от ГПК, поради което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2639/2016 год. по описа на РС- Русе поради отказ на ищеца.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Русенски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: