РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 13.07.2016г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, III гр. състав, в публично заседание на шестнадесети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                          Съдия: МАЙЯ ЙОНЧЕВА

 

при секретаря           Е.Д.                                    и в присъствието на

прокурора                                                                       като разгледа докладваното от

съдията гр. дело №1180 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         Искът е с правно основание по чл.108 ЗС.

         Ищцата И.Й.А. чрез процесуалния си представител в исковата молба, уточнена с допълнителна молба вх. №9108/2.03.2016г., твърди, че от началото на 2005г. до месец юли 2014г. с ответника са живели на семейни начала в неговия апартамент в гр. Русе, ул. “Петрохан“ №100, ж.б. “Николаев“, вх.1, ет.13. В жилището липсвали най-необходимите вещи, за да живеят като семейство, поради което го обзавели с подарени на нея от родителите й домакински уреди и мебели, а именно: хладилник “GORENJE K33712CLA“ на стойност 911.98 лв, готварска печка “MASTERCOOK EL.OVEN 2430“ фабр. №А035546 на стойност 570 лв, 3 бр. комплектa пътеки за спалня, цвят бежов с тъмносиня лозова клонка в средата и размери 1.00/3.00 м и 1.50/0.80 м двете, на стойност 100 лв, външна ролетна щора за кухненския прозорец и външна ролетна щора за спалнята на стойност 328 лв, кухненско обзавеждане, включващо горен шкаф с витрина с размери 140/80/30 см, горен шкаф за абсорбатор с размери  60/60/30 см, долен шкаф с мивка с размери 135/85/60 см с термоплот розов мрамор със сиви жилки, долен шкаф с две чекмеджета с размери 80/85/60 см, всичко на обща стойност 500 лв, комплект за спалня, включващ два двукрилни гардероба с надстройка цвят бреза с размери 80/60/235 см за всеки на стойност 450 лв, скрин в същия цвят с три чекмеджета и рафт с размери 60/70 см на стойност 670 лв, закачалка тип “портманто“, която включва шкаф за обувки - единичен, двоен и етажерка, стенно огледало с етажерка и 4 бр. стенни окачалки, 2 бр. врати за вграден гардероб на обща стойност 200 лв. Описаните вещи са нейни лични вещи - подарени лично на нея от родителите й и се намират в апартамента на ответника. След раздялата им правила неуспешни опити да уредят доброволно отношенията си с ответника, но той й отказал. Моли ответникът да бъде осъден да й предаде владението върху описаните движими вещи с присъждане на разноските по делото.

         Ответникът А.Б.В. заявява, че признава изцяло иска и моли да се постанови решение при признание на иска. Възразява, че не е дал повод за предявяване на иска. От раздялата им през 2014г. с ищцата не поддържат връзка, тя не е идвала в дома му, нито го е търсила по телефона, за да й предаде вещите. Моли направените от нея разноски да останат в нейна тежест.

По делото са представени писмени доказателства и е разпитан свидетел.

         За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

         Установено е, че страните по делото са живели на съпружески начала в жилище (апартамент) на ответника в гр. Русе, ул. “Петрохан“ №100, блок “Николаев“, вх.1, ет.13. Разделили се през лятото на 2014г.

         Ответникът признава, че след като се разделили с ищцата и тя напуснала дома му, в него останали следните движими вещи: хладилник “GORENJE K33712CLA“, готварска печка “MASTERCOOK EL.OVEN 2430“ фабр. №А035546, 3 бр. комплекта пътеки за спалня, цвят бежов с тъмносиня лозова клонка в средата и размери 1.00/3.00 м - едната и 1.50/0.80 м - останалите две, външна ролетна щора за кухненския прозорец и външна ролетна щора за спалнята, кухненско обзавеждане, включващо горен шкаф с витрина с размери 140/80/30 см, горен шкаф за абсорбатор с размери  60/60/30 см, долен шкаф с мивка с размери 135/85/60 см с термоплот розов мрамор със сиви жилки, долен шкаф с две чекмеджета с размери 80/85/60 см, комплект за спалня, включващ два двукрилни гардероба с надстройка цвят бреза с размери 80/60/235 см за всеки, скрин в същия цвят с три чекмеджета и рафт с размери 60/70 см, закачалка тип “портманто“, която включва шкаф за обувки - единичен, двоен и етажерка, стенно огледало с етажерка и 4 бр. стенни окачалки, 2 бр. врати за вграден гардероб. Ответникът признава и обстоятелствата, че описаните вещи са налице, както и че са собственост на ищцата, тъй като са купени/подарени лично на нея от родителите й. В съдебно заседание на 31.05.2016г. допълва, че част от шкафовете са вградени в стената, щорите са монтирани за дограмата и следва да бъдат демонтирани, а мебелите следва да бъдат разглобени, за да са преносими.

         Признанието на ответника не е изолирано, то се подкрепя от представените с исковата молба писмени доказателства - договор за кредит за покупка на стока, платежни документи, гаранционно свидетелство, гаранционна карта, 2 бр. заявки за щори, фактура (л.8-19).

         Следователно, налице е активна легитимация на ищцата, респ. пасивната легитимация на ответника по предявения ревандикационен иск за описаните вещи.

         При направеното признание от ответника, че процесните вещи са собственост на ищцата и се намират в негово владение, което не може да бъде оттеглено, съдът следва да се произнесе с решение съобразно признанието.

         При това положение, съгласно чл.237 ГПК, съдът намира, че искът за собственост по чл.108 ЗС е основателен и следва да бъде уважен, както е предявен, като ответникът бъде осъден да предаде владението на вещите на ищцата - собственик.

         По разноските:

         Ответникът възразява, че не е дал повод за предявяване на иска, тъй като след раздялата с ищцата двамата не поддържат връзка, отношенията им са конфликтни, ищцата не му е изпращала писмена покана за предаване владението на собствените й вещи, не са разговаряли за тези вещи, в т.ч. и по телефон. Не е отказвал да върне вещите й, а трябва да дойдат и да си ги вземат и да поемат разноските по демонтажа/разглобяването им.

         Възражението на ответника е основателно и съображенията за това са следните:

         Според свидетеля Йордан Кирилов Ангелов, баща на ищцата, след раздялата на страните ответникът лично със собствения си автомобил е донесъл “...седем-осем чувала, не повече от десет чувала с багаж“, вещи на ищцата, като казал, че “...толкова може да докара“. Свидетелят заявява още, че присъствал на телефонен разговор, при който от дъщеря си разбрал, че говори с ответника за вещите, останали в дома му и тя го попитала, кога ще й върне останалите. Свидетелят, който бил в близост до нея, чул “с ушите си“ част от разговора им, а именно думите на ответника: “Ти нямаш други вещи“. Свидетелят не е присъствал лично на разговор между страните, касаещ конкретни вещи. Показанията му относно обстоятелството, че дочул само цит. по-горе отговор на ответника, изваден от контекста на целия разговор, в който не е участвал на живо, съдът преценява като неубедителни, депозирани в услуга на ищцата. Във всеки случай всичко казано от свидетеля в тази връзка, преценено в неговата последователност и пълнота, не установява категоричен отказ от страна на ответника да предаде владението на конкретни вещи на ищцата като техен собственик, след надлежно искане. При липса на обективни доказателства ответникът да се е противопоставил да предаде владението на претендираните вещи, съдът преценява показанията на този свидетел като недостоверни.

         Поради това съдът намира, че ответникът с поведението си не е дал повод за предявяване на иска. Покана за предаване на претендираните вещи той е получил едва с връчване на препис от исковата молба и в писмения отговор е признал основателността на претенцията на ищцата. Ето защо той не дължи на ищцата направените от нея разноски, съгласно правилото на чл.78, ал.2 ГПК.

По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА А.Б.В. ***, ЕГН ********** да предаде на И.Й.А. ***, ЕГН **********, владението върху следните движими вещи: хладилник “GORENJE K33712CLA“, готварска печка “MASTERCOOK EL.OVEN 2430“ фабр. №А035546, 3 бр. комплекта пътеки за спалня, цвят бежов с тъмносиня лозова клонка в средата и размери 1.00/3.00 м - едната и 1.50/0.80 м - останалите две, външна ролетна щора за кухненския прозорец и външна ролетна щора за спалнята, кухненско обзавеждане, включващо горен шкаф с витрина с размери 140/80/30 см, горен шкаф за абсорбатор с размери  60/60/30 см, долен шкаф с мивка с размери 135/85/60 см с термоплот розов мрамор със сиви жилки, долен шкаф с две чекмеджета с размери 80/85/60 см, комплект за спалня, включващ два двукрилни гардероба с надстройка цвят бреза с размери 80/60/235 см за всеки, скрин в същия цвят с три чекмеджета и рафт с размери 60/70 см, закачалка тип “портманто“, която включва шкаф за обувки - единичен, двоен и етажерка, стенно огледало с етажерка и 4 бр. стенни окачалки, 2 бр. врати за вграден гардероб.

Решението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                Съдия: