РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 06.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, IX гр. състав,  в публично заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

         Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Д.В.  като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 587 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази

 

         Производството е по реда на чл. 127 от СК

Депозирана е искова молба от Е.Б.К. против Б.С.И., с която се иска да бъде променен режима на лични отношения между бащата и децата Б. Б. И. и С. Б. И.. В хода на делото страните молят съда да одобри, сключеното между тях споразумение по отношение режима на лични отношения между бащата и децата.  

Съдът намира, че представеното споразумение е в съответствие със закона и е в интерес на децата и следва да бъде одобрено. Мотивиран така съдът

РЕШИ

         

ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО по чл. 127 ал.1 от СК между Е.Б.К., ЕГН ********** ***, чрез адв. И.П.  и Б.С.И., ЕГН ********** ***, чрез адв. М.Г.,  както следва:

 

Бащата Б.С.И.,  ЕГН **********  ще упражнява режим на лични отношения с децата Б. Б. И.,
ЕГН ********** и С. Б. И., ЕГН **********, както следва:

 Всяка първа, трета седмица от месеца - от 10,00 ч. в събота до 17,00 ч. в неделя с преспиване и 30 дена през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, които по взаимна уговорка могат да бъдат и на два пъти по 15 дена през м.юли и м.август.

По време на Коледно-Новогодишната ваканция - първата половина, включваща Коледните празници, а Новогодишните - при майката, по време на Великденските празници - първите два дена, както и първата половина на зимната /м.февруари/ и пролетна /м.април/ ваканции.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                                  Районен съдия: /п/