!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

В тази секция може да намерите актуални връзки към ВСС, ВАС, ВКС, КС, ПРБ, като изберете меню Съдебна система. В съответните подменюта се съдържат актуални връзки към интернет страниците на всички съдилища в България, на важни държавни и европейски институции, на партньорски организации, както и информация за всички адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители на територията  на Съдебен район Русе. В подменюто съдебни изпълнители се съдържа също и актуална информация за обявленията на Съдебно изпълнителните служби и на Частните съдебни изпълнители. В меню медии може да намерите връзки към правни и новинарски сайтове. За Ваше улеснение и удобство сме добавили меню с връзки към най-популярните сайтове за електронна поща.