!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

Факс на Окръжен съд:  +359 82 825 453

Длъжност

Име

 Етаж 

 Стая 

 Телефон 

Съдебен администратор

Т. Йорданова

3

18

+359 82 881 273,

+359 878 825 487

Главен счетоводител

И. Досева

2

39

+359 82 881 289

Управител сграда

Е. Иванов

1

34

+359 82 881 234,

+359 878 825 497

Административен секретар

Т. Филипова

3

18

+359 82 881 318

Системен администратор

Г. Георгиев

2

38А

+359 82 881 288,

+359 878 825 490

Експерт, връзки с обществеността

С. Енчева

3

32

+359 82 881 332,

+359 878 405 223 

Главен специалист-счетоводител-касиер-домакин 

А. Георгиева

2

38

+359 82 881 290

Младши специалист-статистик

Н. Ереева

3

31

+359 82 881 388

Съдебни секретари

Е. Димитрова, М. Пейнова, 

С. Пеева, М. Цонева, А. Генчева

2

35

+359 82 881 285

Съдебни секретари

Н. Неделчева, Т. Недева,

Д. Стоянова, И. Венкова

2

36

+359 82 881 286

Гражданско отделение I инстанция

С. Иванова, Р. Тончева

3

31

+359 82 881 331

Гражданско отделение II инстанция

И. Георгиева, Е. Великова

3

31

+359 82 881 344

Наказателно отделение I и II инстанция

Е. Илиева, Т. Николова

3

31

+359 82 881 343

Търговско отделение

Л. Маринова, В. Иванова

3

31

+359 82 881 346

Фирмено отделение

Е. Митрофанова, А. Недева

3

33

+359 82 881 379

Архив

Г. Великова, А. Минкова

3

34

+359 82 881 334

Регистратура

Г. Иванова, В. Костадинова

3

33

+359 82 881 333

Телефонен техник

Й. Атанасов

1

-

+359 82 881 300

Бюро  призовки

1

37

+359 82 881 237

Съдебна охрана /централен вход/

1

-

+359 82 881 241