!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдиетоЗавеждащ служба "Регистратура класифицирана информация"

Местоположение: Етаж 3 Стая № 31

Телефон: 082 / 881 344, 262

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност. 

Работното време на регистратурата е от 9:00ч до 17:00ч. без прекъсване.

Служба регистратура класифицирана информация:

  • получава, създава, регистрира, обработва, съхранява, разпределя, предоставя и размножава класифицирана информация;

Работата с материали, съдържащи класифицирана информация, съхранявани в регистратурите, се извършва само в определеното работно време; изключение се допуска единствено с писмено разрешение на административния ръководител или упълномощено от него лице;
За регистратурата са осигурени отделни помещения, намиращи се в съответни на нивата на класификация на информацията зони за сигурност и защитени с необходимите по ЗЗКИ и правилника мерки за защита на класифицираната информация;