В изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 25 от заседанието, проведено на 18 юли 2007 година, Ви предоставяме одобрения примерен образец за сигнал до Комисията за борба с корупцията при ВСС.

Попълнената бланка поставете в една от двете специално изработени за целта кутии за сигнали за корупция, които се намират съответно в деловодството на Окръжен съд, ет. 3, ст. 31 и в архива - ет. 3, ст. 34.