!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

В изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 25 от заседанието, проведено на 18 юли 2007 година, Ви предоставяме одобрения примерен образец за сигнал до Комисията за борба с корупцията при ВСС.

Попълнената бланка поставете в една от двете специално изработени за целта кутии за сигнали за корупция, които се намират съответно в деловодството на Окръжен съд, ет. 3, ст. 31 и в архива - ет. 3, ст. 34.