!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д  –  Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

03 07 август 2020 г.

 

 

 

03 август 2020 г. (понеделник)

НОХД № 139/2017 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д. К., Д. Д. К. и Н. Р.

Повдигнатото на подсъдимия Д. К. обвинение е за това, че през периода 30.04.2006 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, сам – на 12 пъти и в съучастие с Д. Д. К. – на 2 пъти, с Н. Р. – на 5 пъти и в съучастие с Д. Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи - престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

На подсъдимия Д. К. е повдигнато и обвинение за това, че през периода месец септември 2011 г. – 22.02.2012 г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, с цел да принуди П. С. от гр. Русе да се разпореди с вещ – пари, на стойност 4 800 лева, я заплашил с увреждане на имущество – че за получаването на исканата сума от 4 800 лева ще се разпореди с нейни недвижими имоти на много по-висока стойност – дворно място и два гаража, находящи се в гр. Русе, на обща стойност 15 310 лева – престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 7 вр. ал. 1 от НК.

Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила и Д. Д. К. в това, че през периода 21.04.2010 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 2 пъти, и в съучастие с Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Прокуратурата е обвинила и подсъдимия Н. Р. в това, че през периода 04.09.2008 г. – 08.09.2011 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 5 пъти, и в съучастие с Д. К. и Д. Д. К. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

 

НОХД № 774/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Н. Н., който е обвинен в това, че на 14.07.2018 г. в гр. Русе, в качеството си на Ръководител  на пристанищен терминал Русе – Запад, съгласно  трудов договор №С-40/01.04.2015 г. и длъжностна характеристика от същата дата, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - осигуряване на безопасността на работещите по  товаро разтоварна дейност на  несамоходна  безекипажна  сухотоварна баржа  РТ-3, собственост на „Рубишипс Транспорт“ ООД Русе, като не осигурил здравословни и безопасни условия на труд на Д. Е., назначен по трудов договор № С-12/18.01.2016 г. на длъжност "водач мотокар" в "Държавно предприятие “Пристанищна инраструктура“ СП Дирекция “Опериране  и експлоатация на пристанищни терминали“, Пристанищен терминал, Русе Запад, гр. Русе, нарушил редица нормативни изисквания, като не изпълнил задълженията си като Ръководител на пристанищен терминал Русе и не предприел от името на работодателя  всички необходими мерки за осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд и с това причинил смъртта на Д. Е. - престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК. Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от една до шест години.

 

06 август 2020 г. (четвъртък)

ВНОХД № 474/2020 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба на подсъдимия С. Р. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че на 12.11.2019 г., по главен път ІІ -21 Русе – Силистра, км. 27 посока гр.Силистра, в землището на с. Голямо Враново, обл. Русе, управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда – 1,17 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е  осъден с влязла в сила присъда за деяние по ал.1 – с присъда №88/01.06.2018 г. по НОХД №244/2018 г. по описа на Районен съд – Тутракан, влязла в сила на 19.06.2018 г., поради което и на основание чл.343 б ал.ІІ вр. ал.І от НК и чл.54 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца при строг режим и глоба в размер на 700 лв., като е приведена в изпълнение и присъдата на РС – Тутракан.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=HKRZe%2FMNB80%3D

 

ВНЧХД № 518/2020 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба от частния тъжител И. К. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която подсъдимата е призната за невиновна в това да не е изпълнила или осуетила изпълнението на решението по гражданско дело относно личните контакти на бащата с децата.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=%2BSgpbQ%2Bg2OI%3D

 

ВНЧХД № 338/2020 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от частния тъжител Г. Б. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която подсъдимият Б. Л. е признат за невиновен в това да му е причинил охлузвания на челото, гръдния кош, дясна подбедрица и кръвонасядане на гърба, поради което е оправдан по повдигнатото му обвинение, като е отхвърлен и предявения граждански иск.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=jEm1nh1jQoA%3D

 

ВНЧХД № 438/2020 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от частния тъжител В. И. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която подсъдимият К. Г. е признат за невиновен в това на 15.12.2017г. в гр.Русе да е приписал престъпление на В.И., извършено в качеството му на длъжностно лице- Председател на ПК"Надежда"- с.Кацелово, обл.Русе при изпълнение на службата му, поради което е оправдан по повдигнатото му обвинение, като е отхвърлен и предявения граждански иск.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=%2BSYDGaKYvFw%3D

 

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                       31 юли 2020 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.