!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   courtruse@gmail.com  Пресслужба:   courtruse.press@gmail.com
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

14 18януари 2019 г.

 

 

 

14 януари 2019 г. (понеделник) 

НОХД № 687/2018 г. по описа на РОС – 09.30 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе срещу В. Д. и Д. В.

Срещу В. Д. са повдигнати две обвинения:

- за това, че на 27.10.2014г. от гр.Русе до с.Вардим, обл.В.Търново, вкл., в съизвършителство с Д. В., без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение - престъпление по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК.

- за това, че на 27.10.2014г. от с.Кривина,обл.Русе до с.Вардим, обл.В.Търново, вкл., без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - престъпление по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 пр.1 от НК.

Срещу Д. В. също са повдигнати две обвинения:

- за това, че на 27.10.2014г. от гр.Русе до с.Вардим, обл.В.Търново, вкл., в съизвършителство с В. Д. без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение (хероин, метамфетамин и коноп), като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.354а, ал.2, изр.2, т.4 вр. ал.1, пр.4 от НК.

- за това, че на 27.10.2014г. от гр.Русе до с.Вардим, обл.В.Търново, вкл. без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества (метамфетамин) - престъпление по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК.

 

НОХД № 735/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Б. А. и П. И. и Б. М., като на всеки от тях са повдигнати по две обвинения:

Първото обвинение срещу Б. А. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с П. И. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, да направи опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ****, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца   причини - престъпление по чл. 212, ал. 5, вр. с ал. 1, пр. 2, вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и 4 от НК.

Второто обвинение срещу Б. А. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с П. И. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М. съзнателно да се ползва пред Нотариус № 357 Веселина Андреева, с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4  от НК.

Първото обвинение срещу П. И. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с Б. А., като подбудител и помагач и Б. М., като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, да направи опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ****, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“ АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в големи размери и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца   причини - престъпление по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. с ал. 1, пр. 2, вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и 4 от НК.

Второто обвинение срещу П. И. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с Б. А. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М. съзнателно да се ползва пред Нотариус № 357 Веселина Андреева с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4  от НК.

Първото обвинение срещу Б. М. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с Б. А. и П. И. – като извършител, подбуден и подпомогнат от Б. А. и П. И., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, направил опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ***, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в големи размери и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини - престъпление по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. с ал. 1, пр. 2 вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Второто обвинение срещу Б. М. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с Б. А. и П. И. – като извършител, подбуден и подпомогнат от Б. А. и П. И., съзнателно се ползвал пред Нотариус № 357 Веселина Андреева, с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

НОХД № 379/2018 г. по описа на РОС – 11.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Шумен против В. В., който е обвинен в това, че на 08.06.2017 г. при движение по път І-7 в посока гр. Алфатар – гр. Дулово, при управление на МПС като водач е нарушил правилата за движение по пътищата чл.8 ал.1, чл.15 ал.1, чл.16 ал.1 т.1 и чл.20 ал.2 от ЗДвП и по непредпазливост е причинил смърт на повече от едно лице - престъпление по чл. 343, ал. 4 вр.чл. 343, ал. 3, б.“б“ вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

 

НОХД № 697/2018 г. по описа на РОС – 14.00 часа (съкратено производство по реда на чл.371 т. 1 от НПК)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против М. К. за това, че през периода от 26.06.2013 г. до 23.11.2015 г.,вкл. в гр.Русе, като управляващ и представляващ юридическото лице „Т.” ЕООД – гр.Русе в подадени до Дирекция на Природен парк „Русенски лом“ – Русе, - „Справка съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП /отм./ за общия оборот и за оборота на доставките, които са обект на поръчката за последните три години /2010, 2011 и 2012 г./“ /образец № 10 одобрен с решение № 17/07.05.2013 г. на директор на ДПП Русенски лом/ и „Списък – декларация съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП /отм./ на изпълнените от участника договори с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която се представя оферта за последните три години 2010, 2011 и 2012 г./“ /образец 9 одобрен с решение № 17/07.05.2013 г. на директор на ДПП Русенски лом/, приложени към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане, оборудване и техника за ДПП „Русенски лом“ с две обособени позиции:

№ 1 – Доставка на техника по проект №  5103020-9-652 „Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП „Русенски Лом“ по процедура № BG161РО005/10/3.0/2/20 „Дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“, компонент 1 – изпълнение на дейности в резервати и паркове в изпълнение на договор - №  5103020-С-006/17.01.2012 г. , сключен между МОСВ и ДПП „Русенски лом“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“;

№ 2 Доставка по проект „Дейност по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом“, референтен №  BG161РО005/11/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, идентификационен № DIR-5113326-6-100 в изпълнение на договор № DIR-5113326-С-006/19.08.2012 г., сключен между МОСВ и ДПП „Русенски лом“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, депозирана в Дирекция Природен парк „Русенски лом“ с вх.№126/26.06.2013 г.,  представил неверни сведения – че е реализирал оборот на дружеството от изпълнението на дейности, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 финансово приключили години - за 2010 г. в размер на 202 000 лева, за 2011 г. 943 000 лева и за 2012 г. – 3 267 000 лева и че в периода 05.03.2012 г. – 03.05.2012 г. е изпълнил договор от 05.03.2012 г. с възложител „П.“ ЕООД – гр.Русе с предмет „Доставка на техническо оборудване и обзавеждане“ на стойност 803 250 лева, без включен ДДС, за да получи средства от фондове – Европейски фонд за регионално развитие, предоставени от Европейския съюз на българската държава, като получил средства в размер на 257 521.25 лева - престъпление по чл.248а, ал.5 /изм./ вр. ал.3/изм./, пр.1 вр. ал.2/изм./ пр.1 от НК.

 

16 януари 2019 г. (сряда)

НОХД № 698/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против В. Е. за това, че на 11.09.2017г. на ПП I-5 (гр. Русе – гр. Велико Търново) , в землището на с. Полско Косово, обл. Русе в района на км.63+050, при управление на МПС – л.а. „Ауди А 6“ с рег. № *** нарушил правилата за движение по пътищата (чл.21, ал.1 и чл.40, ал.2, т.2 от ЗДвП) и по непредпазливост причинил смъртта на К. В. - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1 НК.

 

17 януари 2019 г. (четвъртък) и 18 януари (петък)

НОХД № 505/2017 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против П. А., обвинен в извършване на следните престъпления:

- по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. ал. 1 от НК – за това, че на неустановена дата през периода м.март 2016 г.– 09.05.2016 г. в с.***, обл. Русе извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвъкупление по отношение на повече от две малолетни лица – А., Ф. и Г.;

- по чл. 149, ал. 1, пр. 1 от НК – за това, че на неустановена дата през периода м.март 2016 г.– 09.05.2016 г. в с.***, обл. Русе извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвъкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст – А.;

- по чл. 149, ал. 1, пр. 1 от НК – за това, че на неустановена дата през периода м.март 2016 г.- 09.05.2016 г. в с.***, обл. Русе извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвъкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст – Г.;

- по чл. 149, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК – за това, че на неустановена дата през месец декември 2015 г. в с.***, обл. Русе извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвъкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст – Г., като блудството е извършено чрез употребата на сила;

- по чл. 159, ал. 6, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – за това, че през периода 06.10.2015 г. – 23.06.2016 г. в с.***, обл. Русе и в гр. Русе в условията на продължавано престъпление – на 42 пъти, държал на компютърни системи порнографски материали, за създаването на които са използвани лица, които изглеждат като ненавършили 18 години.

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                   10 януари 2019 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.