!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

Обяви, конкурси

ПРОТОКОЛ 

Днес 24.01.2018 г. от 10.45 ч. в изпълнение на Заповед № 498/13.11.2017 г. на административния ръководител на ОС – Русе, се проведе заседание в пълен състав на назначената със Заповед № 593/19.12.2017 г. за провеждане на конкурса комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

Прочети още: Протокол компютърен тест 1

ПРОТОКОЛ

Днес 24.01.2018 г. от 12.15 ч. в изпълнение на Заповед № 498/13.11.2017 г. на административния ръководител на ОС – Русе, се проведе заседание в пълен състав на назначената със Заповед № 593/19.12.2017 г. за провеждане на конкурса комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

Прочети още: Протокол компютърен тест 2

ПРОТОКОЛ

Днес, 16 януари 2018 г., 13.00 ч., в изпълнение на Заповед № 498/13.11.2017 г. на административния ръководител на ОС – Русе, се проведе заседание в пълен състав на назначената със Заповед № 593/19.12.2017 г. за провеждане на конкурса комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

Прочети още: Протокол писмен тест

П Р О Т О К О Л

Днес, 15 януари 2018 г. в изпълнение на Заповед № 593/19.12.2017 г. на административния ръководител на ОС – Русе, се проведе заседание на комисията в пълен състав по въпросите относно организацията на втория етап от конкурсите за „съдебен помощник“ и „съдебен секретар“.

 

Прочети още: Протокол комисия