!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 27.05.2019 г. от 11.00 ч., в изпълнение на Заповед № 212 от 10.05.2019 г. на Административния ръководител на ОС – Русе, се проведе заседание на назначената комисия за организация на профилактични и периодични медицински прегледи на работещите в РОС. На заседанието присъстваха председателят Светлана Енчева и членовете Емил Иванов, Велислав Йоцов и Величка Филева, както и резервният член Тонка Филипова, поради отсъствието на Албена Георгиева, която е в болнични.

 

Комисията констатира, че няма постъпили оферти от медицински центрове, след което взе единодушното решение срокът за подаване на оферти да бъде удължен с още една седмица – до 17,00 часа на 03.06.2019 г. Да се уведомят незабавно медицинските центрове в гр. Русе по телефон и/или имейл.

 

Препис от настоящия протокол да бъде представен за сведение на Административния ръководител на Окръжен съд - Русе.

 

Заседанието на комисията приключи в 11.10 ч.

 

Комисия:

Председател:   Светлана Енчева        ………/п/………….

 

Членове:            Емил Иванов     ………………/п/………….

 

                            Велислав Йоцов     ………./п/……….…

 

                            Величка Филева    …….…/п/….……….

 

Резервен член:       Тонка Филипова ………/п/…………..