!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

Обяви, конкурси

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.06.2019 г. от 09.00 ч., в изпълнение на Заповед № 212 от 10.05.2019 г. на Административния ръководител на ОС – Русе, се проведе заседание на назначената комисия за организация на профилактични и периодични медицински прегледи на работещите в РОС. На заседанието присъстваха председателят Светлана Енчева и членовете Албена Георгиева, Величка Филева, Емил Иванов и Велислав Йоцов.

Прочети още: Протокол избран изпълнител

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 27.05.2019 г. от 11.00 ч., в изпълнение на Заповед № 212 от 10.05.2019 г. на Административния ръководител на ОС – Русе, се проведе заседание на назначената комисия за организация на профилактични и периодични медицински прегледи на работещите в РОС. На заседанието присъстваха председателят Светлана Енчева и членовете Емил Иванов, Велислав Йоцов и Величка Филева, както и резервният член Тонка Филипова, поради отсъствието на Албена Георгиева, която е в болнични.

Прочети още: Протокол от заседание на комисията

 ПРОТОКОЛ

Днес 28.02.2019 г. от 16.00  ч. изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

Прочети още: Протокол събеседване и класиране

 ПРОТОКОЛ 

Днес 28.02.2019 г. от 13.20  ч. изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

 

Прочети още: Протокол компютърен тест призовкари

 ПРОТОКОЛ

Днес 28.02.2019 г. от 13.00  ч. изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

Прочети още: Протокол компютърен тест секретари

ПРОТОКОЛ

Днес, 18 февруари 2019 г., 15.00 ч., изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

Прочети още: Протокол писмен тест

ПРОТОКОЛ  

Днес,  11.02.2019 г.,  в  сградата на Окръжен съд - Русе,  се проведе заседание на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени във връзка с процедурата за избор на банка, обслужваща сметките на Окръжен съд – Русе, назначена със Заповед № 55/06.02.2019 г., на председателя на Окръжен съд - Русе,  в  състав:

Прочети още: Протокол банки