О К Р Ъ Ж Е Н    С Ъ Д   -   Р У С Е

 

 

 

Отсрочват се съдебните заседания в Окръжен съд – Русе

 

 

 

В края на вчерашния работен ден Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет публикува указания и препоръки към административните ръководители на съдилищата за предприемане на превантивни мерки във връзка с регистрираните случаи на COVID 19 на територията на България. На основание това решение и.ф.председателят на Окръжен съд – Русе издаде Заповед № 123/10.03.2020 г., влизаща в сила от 11.03.2020 г., с която е разпоредено съдиите в срок до един месец да не разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключения на случаите, изрично предвидени в чл.329, ал.3 от ЗСВ:

 

1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;

 

2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

 

3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

 

4. дела по несъстоятелност;

 

5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) дела по Закона за защита от домашното насилие;

 

6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

 

7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) дела за осиновяване на дете;

 

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

 

 

 

Със същата заповед се ограничава достъпа на граждани до съдебните зали, като се допускат до тях само в случаите, когато са призовани за разглеждане по конкретно дело. Преустановява се провеждането на обучения, семинари и мероприятия по Образователната програма на територията на Съдебната палата и се отменя провеждането на Общо събрание  за приемане доклада за дейността на Окръжен съд Русе за 2019 г., насрочено за 20.03.2020 г.

 

 

 

Връзки с обществеността,                                                           11 март 2020 г.

 

082/881-332; 0878 405 223

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заповед 123/10.03.2020г.