!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

Архив 2017

 ПРОТОКОЛ 

Днес 20.12.2017г. от 15:00ч в изпълнение на Заповед № 593/19.12.2017г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията разгледаха всяко постъпило заявление с приложенията към него по реда на тяхното постъпване и прецениха дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по т.2 от горепосочената заповед. До следващ етап – Писмен тест са допуснати единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания, както следва:

 

Прочети още: Протокол документи

О Б Я В А

На основание Заповед №498/13.11.2017 г., Окръжен съд – Русе обявява Конкурс за назначаване на длъжността "Съдебен секретар"- 1 (една) щатна бройка и на длъжността „Съдебен помощник“ – 1 (една) щатна бройка в Окръжен съд – Русе.

Прочети още: Обява