!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

В тази секция ще намерите подробна информация за:

 • Образци на документи - стандартни бланки и формуляри за различни съдебни действия, готови за подаване в регистратурата на съда.
 • Обяви, съобщения и конкурси - информация за активни обяви, съобщения и конкурси.
 • Стажант юристи - подробна информация заедно с необходимите документи за започване на стаж в Министерството на правосъдието.
 • Вещи лица - Списък на вещите лица за текущата година заедно с всички необходими документи за вписване на вещо лице, както и процедурата за вписване на вещи лица по ЗЗКИ.
 • Правна култура - няколко полезни наръчника създадени от работна група от специалисти за да бъдат в помощ на гражданите в съдебния процес.
 • Сигнали за корупция - информация за подаване на сигнали за корупция, както и необходимата бланка за това.