Президент

Парламент

Министерски съвет

Министерство на правосъдието

Агенция по вписванията към МП